Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Наші цілі
 • Історія кафедри
 • Новини

Кафедра забезпечує викладання низки нормативних і вибіркових дисциплін циклу професійного спрямування за кількома освітніми програмами (122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 121 Інженерія програмного забезпечення, 121 Високопродуктивний комп’ютинг).

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 20 викладачі, зокрема, 4 доктори наук і 11 кандидатів наук.

фото КРКТ

Кафедра заснована у 1964 році із назвою «Кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки». Першим завідувачем кафедри був відомий вчений та науковець професор Микола Григорович Максимович (29 квітня 1914 – 10 червня 1981).
фото Максимович М.Г.
З 1981 по 1991 рік кафедру очолював професор Лев Аронович Синицький (1925-2009). Під його керівництвом велися роботи з теорії нелінійних електричних кіл та з розробки програм моделювання цих кіл на ЕОМ. У 1985 р. на базі кафедри була створена міжкафедральна обчислювальна лабораторія. 1988 року створено навчальну лабораторію аналогової і цифрової обробки сигналів та зображень. Студенти виконували курсові та дипломні роботи, досліджуючи цифрові фільтри, способи передачі та запису цифрових сигналів, опрацювання цифрових зображень, методи розпізнавання образів.

У 1991 році кафедру очолив професор Петро Григорович Стахів, який започаткував на кафедрі роботи з медико-біологічної електроніки та моделювання процесів у біологічних об’єктах.

Впродовж 1996-1998 років обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Юрій Cтепанович Мочульський.

З 1998 року до 2022 року кафедр очолював професор Іван Михайлович Болеста, який впровадив низку нових загальних та спеціальних курсів, організував лабораторію функціональної електроніки та започаткував серію конференцій «Електроніка та інформаційні технології».

Із 2012 року офіційна назва підрозділу – «Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій». З часу заснування кафедра випускає збірник наукових праць, який зараз носить назву «Електроніка та інформаційні технології».

У червні 2022 року завідувачем обрано професора кафедри Івана Дмитровича Карбовника.

Щорічно кафедра випускає десятки фахівців, які отримують глибоку підготовку з мiкропроцесорної технiки, програмування вбудованих систем, моделювання процесів у електронiцi. Cтудентів навчають програмувати, працювати з найновішими програмними продуктами і створювати сучасні комп’ютеризовані комплекси для проведення експериментів з віддаленим керуванням через Інтернет. Навчання здійснюється з використанням сучасних PC та Mac у лабораторіях електротехніки та електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматизації фізичного експерименту та Інтернету речей.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за напрямами: робототехніка, комп’ютерне моделювання, наноелектроніка, автоматизовані системи з елементами Інтернету речей.

Серед випускників кафедри є відомі вчені, успішні підприємці та засновники ІТ-компаній.

 

Співробітники

завідувачКАРБОВНИК Іван Дмитровичзавідувач
професорБОЛЕСТА Іван Михайловичпрофесор
професор (сумісник)НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївнапрофесор (сумісник)
професорРЕНДЗІНЯК Сергій Йосиповичпрофесор
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАЛІВОШКА Богдана Михайлівнадоцент
доцентКАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент
доцентКУШНІР Олексій Олександровичдоцент
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцентРОМАНИШИН Ростислав Ігоровичдоцент
доцент (сумісник)СЕРЕДНИЦЬКА Христина Ігорівнадоцент (сумісник)
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
асистент (сумісник)ДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичасистент (сумісник)
асистентЛЕВУШ Павло Назаровичасистент
асистент (сумісник)РИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШЕВЧУК Валерій Дмитровичасистент (сумісник)
асистентШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичасистент
провідний інженер (сумісник)РОМАНЯК Леся Іванівнапровідний інженер (сумісник)
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер
інженерСІМКІВ Богдан Олексійовичінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Основи робототехніки (126 Інформаційні системи та технології) Електронний навчальний курс https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=4348 (до перегляду доступний лише для зареєстрованих користувачів)
 2. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.
 3. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г. Організація і програми практик. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Радіофізика і електроніка”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 28 с.
 4. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г.Футей О.В. Виконання та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні рекомендації [для студентів факультету електроніки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 77 с
 5. Назаркевич М. А., Лотошинська Н.Д. Типографіка та редагування/Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022.
 6. Назаркевич М. А., Міюшкович Ю. Г. Технічне редагування. Основи роботи в LaTeX /Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 216 с.
 7. Злобін Г. Г Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник.-Львів: ЛОНМІО, 1997. 230 с.
 8. Злобін Г. Г Посібник користувача персонального комп’ютера:-Львів: Мета, 2001. 136 с.
 9. Злобін Г. Г Посібник користувача персонального комп’ютера. ІІ видання:-Львів: Сполом, 2003. 272 с.
 10. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина І. Апаратне забезпечення IBM-подібних персональних комп’ютерів:-Львів: Простір-М, 2003. 83 с.
 11. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина ІІ. Операційна система Linux:-Львів: Простір-М, 2003. 95 с.
 12. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина ІІІ. Операційна система Windows XP та прикладне програмне забезпечення: Львів: Простір-М, 2003. 95 с..
 13. Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є.  Архітектура і апаратне забезпечення ПЕОМ:Навч. посібник.-К.: Каравела,2006. -304 с.
 14. С. Апуневич, В. Бойко, Г. Злобін, В. Семенюк, С. Кудрик. Під ред Г. Злобіна  Linux — це просто як Borsch-Львів: ПП Сорока, 2006. 116 с.
 15. Р. Мисик, Р. Микульчик, І. Кульчицький, Г. Злобін, В. Пілецький, С. Кравець.Англо-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція /За ред. Б. Рицара-Львів: ЕКОІнформ, 2006. 208 с.
 16. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей): Підручник.-К.: Каравела, 2007. -240 с.
 17. Злобін Г. Г Апаратні засоби ПК. Енциклопедичне видання: Навч.-метод. посіб.-К.: ТОВ Редакція “Комп’ютер”, 2007. 128 с.
 18. Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є.  Архітектура і апаратне забезпечення ПЕОМ. ІІ видання::Навч. посібник.-К.: Каравела,2009. -242 с.
 19. Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в спільноті практик: сталий розвиток: практичний посібник/За заг. ред. І.Катерняка, Т.Маматової. – Київ: Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2021. – 193 с
 20. Innovation Spring in Tech Startup: momentum to take off = “Інноваційна весна” в технологічних стартапах: моментум для злету : підручник / Ігор Катерняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 172 с.
 21. Посібник з підготовки та організації електронного навчання: посібник/ Ігор Катерняк. – Київ. 2017.– 52 с.
 22. Спільнота практик: інновації в місцевому самоврядуванні (оснований на
  прикладі організації електронного навчання): посібник/ у співавторстві. -Київ, 2012, -160 с
 23. Формування регіонально-інноваційної політики: навч.-метод. посіб І Катерняк, А Ліпенцев, Н Мазій – Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2012
 24. Ситуаційний аналіз, чи анатомія кейс- методу: посібник/ у співавторстві.- Київ: Центр
  інновацій та розвитку, 2002.- 286 с.
 25. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
 26. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
 27. Елементи цифрової мікросхемотехніки: Практикум з курсу “Основи цифрової і мікропроцесорної техніки” , Методичні рекомендації. / укл.: Рабик В.Г., Хвищун І.О. – Львів: ЛДУ, 1998. – 46 с.
 28. Л.I. Іванків, Я. А. Пастирський, I.I. Половинко, С.С. Cемак, І.О. Хвищун. Kонкурснi тестові завдання з фiзики. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1993. – 100 с.
 29. Іван Хвищун. Методи i алгоритми комп’ютерної обробки експериментальних результатiв. Навч.-метод. посібник з курсу „Програмування i математичне моделювання”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 44 с.
 30. Василь Рабик, Іван Хвищун. Елементи цифрової мікросхемотехніки. Практикум з курсу „Основи цифрової і мікропроцесорної техніки”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 46 с.
 31. Іван Хвищун. Комп’ютерні методи підготовки креслень у радіоелектроніці (схемотехнічний і конструкторський рівні) Методичні вказівки з курсу „Інженерна графіка”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 32 с.
 32. Іван Хвищун. Програмування мовою PASCAL алгоритмів розв’язання фізичних та науково-технічних задач. Конспект лекцій. Львів: ЛНУ 2003. – 230 с.
 33. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 544 с.
 34. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с.
 35. Хвищун І.О. Об’єктно-орієнтоване програмування (електронний ресурс, доступ лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)
 36. Хвищун І.О. Алгоритмізація та програмування (електронний ресурс, доступний лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)
 37. Хвищун І.О. Крос-платформне програмування (електронний ресурс, доступний лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)

Посилання на курси, які ведуть викладачі кафедр в системі Moodle:

Наші цілі

Місія кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Місія кафедри полягає у підготовці спеціалістів з високими моральними якостями, україноцентричним соціально-відповідальним світоглядом та з високою кваліфікацією у сфері інформаційних технологій відповідно до сучасних потреб ринку. Зокрема, фахівці повинні бути конкурентоздатними на ринку праці, вміти використовувати інноваційні підходи до навчання, мати лідерські якості, вміти працювати у команді та бути соціально і професійно мобільними. Саме ці якості дозволять фахівцям бути затребуваними у ІТ-галузі

 

Візія кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Кафедра повинна зберегти і розвинути здобутки, досягнуті у попередні роки. Зокрема, у галузі навчально-методичної роботи, здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з фундаментальною освітою в галузі електроніки та ґрунтовною комп’ютерною підготовкою.

У сфері наукової діяльності розвивати науково-дослідну роботу у галузі знань12 «Інформаційні технології» та здійснювати підготовку спеціалістів вищої кваліфікації (phd, докторанти)

 

Цілі кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

 1. У посиленні ролі Львівського національного університету імені Івана Франка в суспільстві.

Акцентувати важливість національно-патріотичного виховання студентів у навчальному процесі, виховувати у них патріотизм, формувати національну свідомість, почуття власної гідності та поваги до інших людей. Опрацьовувати та брати участь у заходах, що відносяться до виховної роботи.

 1. У наукових дослідженнях

Розвивати існуючі та створювати нові сучасні наукові напрямки досліджень. Брати участь у формуванні факультетських (та міжфакультетських) наукових проектів, проведенні науково-практичних конференцій, виданні збірника наукових праць «Електроніка та інформаційні технології».

 1. У навчальному процесі.

Вдосконалювати програми дисциплін з циклів професійної та практичної підготовки спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні технології та системи». Залучати результати наукових досліджень у навчальний процес.

Розробляти нові технології навчання та впроваджувати їх у навчальних процес;

Забезпечувати ріст професійного рівня викладачів та викладацької майстерності.

Видання навчально-методичної літератури з новітніх галузей сучасних ІТ.

 1. У створенні сучасної інфраструктури.

Розвивати співпрацю з ІТ-фірмами, зокрема, Cypress та Softserve для створення новітніх навчальних лабораторій та оснащення існуючих сучасним обладнанням.

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра створена у 1964 році відомим вченим професором Миколою Григоровичем Максимовичем із назвою “Кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки”. У 1999 році кафедра була перейменована на кафедру радіофізики. До січня 1965 року кафедра займала одну кімнату в корпусі на вул. Ломоносова, 8 (теперішня вулиця Кирила і Мефодія). З 1965 по 1986 рік кафедра розміщувалась в корпусі на вул. 17 Вересня, 14 (теперішня вулиця Січових стрільців). У 1986 році кафедра перебазувалась на вул. Драгоманова, 19 і вул. Драгоманова, 12. З лютого 2003 року кафедра розміщується на вул. Ген. Тарнавського, 107.

Першим завідувачем кафедри був професор Микола Григорович Максимович (29 квітня 1914 – 10 червня 1981).

фото Максимович М.Г.

Відкрита лекція з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування ”доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Івана Хвищуна на тему: “Дружні (friend) функції в С++. Створення бібліотеки DLL”.

06.05.2022 | 18:08

9 травня 2022 року, об 11 год. 50 хв.,для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій (групи ФЕІ-11, ФЕІ-12, ФЕІ-13, ФЕІ-14, ФЕІ-15), відбудеться відкрита лекція з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Івана Хвищуна на тему “Дружні (friend) функції в С++. Створення бібліотеки DLL”.
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.
Запрошуємо усіх зацікавлених приєднатися до лекції.
Доступ за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1c6j5XjLQZwCiDzVRSW-hCiSaPHSlHlTHr81BPJWvFU1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=f564985c-f19b-4b8c-991b-361c1f06a520&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

«Startup Battle» – 2021

07.12.2021 | 18:05

08.12.2021 р. з 11.00 до 13.00 студентами 4-го курсу будуть представлені Startup-проекти в рамках вивчення курсів «Технології створення програмних продуктів» і «Інновації та підприємництво в ІТ-сфері».
На цьому заході будуть присутні інвестори зі Швеції та Німеччини, а також представники бізнесу та випускники факультету Маркіян Цимбаліста, Орест Фургала та ін.
Усіх охочих запрошуємо відвідати «Startup Battle» – 2021
Meeting ID: 651 704 2362
Passcode: F2021

Читати »