Навчальний план – Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

 

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритмізація та програмування32322:2Іспит
Дискретна математика32322:2Іспит
Основи електроніки32322:2Іспит

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Web-технології320:2Залік
Електротехніка та електроніка32322:2Залік
Об’єктно орієнтоване програмування32322:2Іспит
Фізичні основи оптоелектроніки32322:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Крос-платформне програмування32322:2Іспит
Операційні системи32322:2Залік
Програмування мовою Python320:2Залік
Теорія алгоритмів32322:2Іспит
Чисельні методи32322:2Іспит

4-й семестр

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Комп’ютерні інформаційні мережі32322:2Іспит
Мікропроцесорна техніка32322:2Іспит
Програмування та підтримка веб-застосувань32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Мікрокомп’ютерні системи32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи інженерії даних32322:2Залік
Хмарні обчислення32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Ймовірнісні процеси32322:2Іспит
Паралельні та розподілені обчислення32322:2Іспит
Проектування інформаційних систем32322:2Іспит
Управління ІТ проектами32322:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Інтелектуальний аналіз даних32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Мікропроцесорні системи32322:2Залік
Нейромережі та нечіткі нейромережі32322:2Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16161:1Залік
Теорія прийняття рішень32322:2Іспит
Технології захисту інформації32322:2Іспит
Технології створення програмних продуктів32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Графічне програмування16321:2Залік
Нереляційні бази даних16321:2Залік
Інтелектуальний аналіз даних32162:1Залік
Дисципліна на вибір 2:Генетичні алгоритми та еволюційне програмування32322:2Залік
Машинне навчання32322:2Залік
Системи біометричної ідентифікації32482:3Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Системи штучного інтелекту32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Апаратне і програмне забезпечення нейромереж32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Веб-аналітика32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Електронне навчання та документообіг32322:2Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи інженерії знань32322:2Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи комп’ютерної лінгвістики32322:2Залік
Спеціалізовані комп’ютерні системи32322:2Залік

Освітня програма