Навчальний план – Комп’ютерні науки (з 2018 н. р.)

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122) – з 2018/2019 н. р. вступу

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритмізація та програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізичні основи електроніки 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Електротехніка та електроніка 32 32 2:2 Залік
Об’єктно орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізичні основи оптоелектроніки 32 32 2:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Крос-платформне програмування 32 32 2:2 Іспит
Операційні системи 32 32 2:2 Залік
Теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр


Освітня програма