Мобільна розробка (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Кушнір О. О.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та навички роботи з технологіями для того, щоб проєктувати, розробляти та впроваджувати типові додатки для операційної системи мобільних пристроїв. У дисципліні представлено огляд засобів, технологій та концепцій, що використовуються у сучасній розробці програмних додатків та вимоги і стандарти, що для цього використовуються.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Мобільна розробка (платформа Андроїд)» є  одержання студентами знань про операційну систему Android та архітектуру стандартного мобільного додатку, вбудовані можливості доступу до апаратних засобів мобільного пристрою та цифрових камер.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати основні поняття, визначення і проблеми курсу; архітектуру мобільної операційної системи Android, структуру додатків під цю ОС, основні принципи створення зручного для користувача інтерфейсу, орієнтованого на ввід з сенсорного екрану, засоби доступу до функцій операційної системи Android, у тому числі і давачів пристрою.
  • Вміти використовувати середовище розробки Android Studio та інформаційні технології для створення додатків до операційної системи Android з адаптивним графічним інтерфейсом, проєктувати структуру додатку, використовувати на практиці сенсори і камери мобільного пристрою.

Рекомендована література

  1. Природня розробка на платформі Andtoid [Електронний ресурс]: https://developer.android.com/ndk/guides
  2. Leiva A. Kotlin for Android Developers: learn Kotlin the easy way while developing an Android App // A. Leiva // Leanpub, 2016. – 240 p. ISBN: 1530075610
  3. Neil T. Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone Apps // T. Neil, O’Reilly Media, 2014. – 408 p. ISBN: 1449363636
  4. Hellman E. Android Programming: Pushing the Limits // E. Hellman, NY: Wiley, 2013. – 432 p. ISBN: 978-1-118-71737-0
  5. Mastering Android Development with Kotlin: Deep dive into the world of Android to create robust applications with Kotlin By Milos Vasic. “Packt Publishing”, 2017. – 378 p.

Силабус:

Завантажити силабус