Проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки 2022 (ІПЗ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Рендзіняк  С. Й.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та сучасними методами проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки спеціалізованими програмними засобами.

Мета: підготувати фахівців з комп’ютерних технологій в галузі цифрової та аналогової електроніки в такому обсязі, щоб вони могли правильно вибирати необхідні електричні та електронні пристрої при проектуванні елементів комп’ютерних систем.

Цілі: забезпечити знайомство студентів з методами проектування цифрових та аналогових елементів комп’ютерних систем і сформувати навички їх практичного використання; навчити студента правильно експлуатувати електронні пристрої та розробляти технічні завдання для проектування елементів комп’ютерних систем.

Рекомендована література

  • . Схемотехніка електронних систем: У 3-х кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник /Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 366 с.: іл.
  • Схемотехніка електронних систем: У 3-х кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник /Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 423 с.: іл.
  • Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: “МК-Прес”, 2004. – 412с.: іл.
  • Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії елект-ричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп’ютеризованій лабораторії: навч. посібник/ Ю.Я. Бобало, П.Г. Стахів, С.Й. Рендзіняк та ін.; за ред.. Ю.Я. Бобала. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 152 с.
  • OrCAD Capture Editor Tutorials – https://resources.pcb.cadence.com/orcad-tutorials
  • OrCAD PCB Editor Tutorials – https://resources.pcb.cadence.com/orcad-pcb-editor-tutorials

Силабус:

Завантажити силабус