Середницька Христина Ігорівна

Посада: , доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: khrystyna.serednytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання теплопровідності міжфазних тріщин в біматеріалах.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Мартиняк Р.М., Середницька Х.І.Контактні задачі термопружності для міжфазнихтріщин в біматеріальних тілах. – Львів: Растр-7, 2017. – 168 с.
 2. EffectofPartialClosureofanInterfaceCrackwithHeat-conductingFillerandSurfaceFilmsintheCaseofThermalLoadingof a Bimaterial / R.V. Goldstein, H.S. Kit, R.M. Martynyak, Kh.I. Serednytska// JournalofMathematicalSciences. – 2014. – 198, No.1. – P. 75-86.DOI: 10.1007/s10958-014-1774-6. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-014-1774-6
 3. Мартиняк Р.М., Середницька Х.І.Міжфазна теплопроникна щілина змінної висоти у біматеріалі з нульовим параметром Дандерса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки. – 2015. – Спецвипуск. – C. 243-247. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_specpdf
 4. Середницька Х.І. Передача тепла через міжфазну щілину змінної висоти з теплопровідним заповнювачем // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 24. – C. 80–87. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2016_24_12
 5. Микитин М., Середницька Х., Монастирський Б., Мартиняк Р. Кільцеве розшарування між тілами за локального охолодження коловим стоком тепла // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 26. – С. 55-62. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2017_26_7
 6. Мартиняк Р.М., Середницька Х.І. Аналітично-числова ітераційна процедура розв’язування задачі термопружності для біматеріалу з міжфазною тріщиною // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2017. – Вип. 26. – С. 111-122. – https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/363
 7. Середницька Х. Ефект термічної ректифікації в біматеріалі з міжфазною щілиною змінної висоти, заповненою ідеальним газом // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2018. – Вип. 28. – C. 212-222.– https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/212.
 8. Serednyts’ka I., Mykytyn M. M.,Martynyak R. M. Breaking of Contact Between an Elastic Half Space and a Rigid Base in a Circular Region Under the Action of a Circular Heat Sink. // Mater.Sci. – 2019. – 55, No. 3. – P. 320–326. – https://doi.org/10.1007/s11003-019-00305-z.
 9. Serednytska Kh., Martynyak R., Chumak K. The thermoelastic state of a bi-material with an open gas-filled interface crack // JournalofTheoreticalandAppliedMechanics. – 2019.–57, 2. – P. 331-341.– https://doi.org/10.15632/jtam-pl/104587.
 10. Serednyts’ka I., Mykytyn M. M.,Martynyak R. M. Breaking of Contact Between an Elastic Half Space and a Rigid Base in a Circular Region Under the Action of a Circular Heat Sink. // Mater.Sci. – 2019. – 55, No. 3. – P. 320–326. – https://doi.org/10.1007/s11003-019-00305-z.
 11. СередницькаХ.І.Термонапружений стан біматеріалу з міжфазною щілиною заповненою стисливою рідиною // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2020. – Т. 63, № – С. 109-116. http://www.iapmm.lviv.ua/journal/632_pdf/632_10.pdf
 12. Serednytska, K.I., Martynyak, R.M. Contact of the Faces of an Interface Thermally Insulated Crack Under Thermomechanical Loading. Mater Sci 57, 173–179 (2021).
  https://doi.org/10.1007/s11003-021-00528-z

Біографія

Дата народження: 20.04.1980 р.

Освіта: вища (1997-2002 р. навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка)

Навчання в аспірантурі: 2011- 2015 р.р. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (заочна форма навчання)

Дисертація на здобуття наукового ступення канд. фіз.-мат. н.: «Термонапружений стан біматеріалу з міжфазними теплопроникними тріщинами» (за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, 2015р )

Працевлаштування:

2002-2006 рр. – математик II та I категорії Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

2006-2014 р.р. провідний математик Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

2014- 2017 р.р. молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

2017-2019 р.р. науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

2019 р.-2022 р.р. старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. З липня 2022 р. завідувач лабораторії відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

З 2020 р. доцент (сумісник) кафедри радіофізики і комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік.

Розклад