Кафедра системного проектування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Наші цілі

Кафедра системного проектування створена у 2016 році (наказ ректора № 0-66 від 11.04.2016 року) і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 – “Комп’ютерні науки”, бакалаврів зі спеціальності 126 – “Інформаційні системи та технології” та бакалаврів зі спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”. При розробці нових освітніх програм підготовки студентів викладачі кафедри тісно співпрацюють зі Львівським IT-кластером та з фахівцями IT-індустрії, зокрема з компаніями InfoPulse, GlobalLogic, EPAM, ELEKS, SoftServe, Vakoms, Sigma Software та іншими. Основною метою створення нових освітніх програм є підготовка спеціалістів з інформаційних технологій згідно з новими вимогами ринку праці. На кафедрі з вересня 2017 року стартувала нова освітня програма Data Science, з вересня 2019 року – нова освітня програма Software Engineering, а з вересня 2020 р. – нова освітня програма High Performance Computing.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 професорів, 8 доцентів та 10 асистентів. Всі викладачі кафедри пройшли профільне стажування у профільних університетах України та провідних ІТ-компаніях. Для забезпечення навчального процесу при кафедрі створена та функціонує навчальна лабораторія проектування інформаційних систем. На кафедрі функціонують 4 комп’ютерні навчальні лабораторії – № 5, № 8, № 9 і № 11. В 2019 р. за підтримки та сприяння компанії InfoPulse на кафедрі відкрито навчально-дослідницьку комп’ютерну лабораторію “Наука про дані та машинне навчання”. В 2021 р. за підтримки та сприяння компанії GlobalLogic відкрито навчально-дослідницьку комп’ютерну лабораторію “Software Engineering Lab” для студентів освітніх програм Software Engineering na High Performance Computing. В 2022 р. за підтримки та сприяння Львівської облдержадміністрації та компанії ELEKS відкрито навчально-дослідницьку комп’ютерну лабораторію “Artificial Intelligence Technologies Lab”.

Співробітники

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професор (сумісник)БУГРІЙ Олег Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ОГІРКО Ігор Васильовичпрофесор (сумісник)
професор, (сумісник)ПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичпрофесор, (сумісник)
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентАНОХІН Володимир Євгеновичдоцент
доцентГЕРА Орест Богдановичдоцент
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентЛЯШКЕВИЧ Василь Яремовичдоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцент (сумісник)ТКАЧЕНКО Олександр Миколайовичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЦИБУЛЯК Богдан Зіновійовичдоцент (сумісник)
асистентГАЛЯТКІН Олександр Олександровичасистент
асистентГУСАК Олег Васильовичасистент
асистентКАСЬКУН Олег Даниловичасистент
асистентКОЛИЧ Ігор Івановичасистент
асистентКУЛИК Петро Руслановичасистент
асистентЛОЗИНСЬКИЙ Володимир Марʼяновичасистент
асистентЛЯШКЕВИЧ Марія Юріївнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Олександр Анатолійовичасистент
асистент, аспірант (сумісник)МИСЮК Ірина Володимирівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистент, аспірант (сумісник)МИСЮК Роман Володимировичасистент, аспірант (сумісник)
асистент (сумісник)МОКІЙ Олександра Анатоліївнаасистент (сумісник)
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентСЕНИК Андрій Дмитровичасистент
асистентЧМИХАЛО Олександр Сергійовичасистент
провідний інженерЦХУРБАЄВ Владислав Христофоровичпровідний інженер
аспірантБУГРІЙ Богдан Олеговичаспірант
аспірантБУЛКА Іван Ігоровичаспірант
аспірантДРОЗДОВ Ігор  аспірант
аспірантДУЦЯК Олег Вікторовичаспірант
аспірантСІГУНОВ Олег  аспірант
аспірантСКОРУПСЬКИЙ Максим Олександровичаспірант
аспірантСТАСЮК Микола Івановичаспірант
аспірантФОСТЯК Маркіян  аспірант
аспірантЦУДЗЕНКО Юрій Євгеновичаспірант
аспірантЯкубович М.Б.аспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-методичні видання:

 • Демків Л.С. Методичні рекомендації до застосування програми Maple під час моделювання фізичних процесів.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 • Стахіра Й.М., Демків Л.С.Електромагнетизм і MathCAD. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу « Електрика і магнетизм» з використанням прикладного програмного забезпечення.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 • Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Програмування інтерфейса CGI для інтерактивних WEB- технологій» до курсів «Інформаційні технології», «Основи Інтернету» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 • Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації « Електронна комерція  у мережі інтернет» до курсу « Інформаційні технології» для студентів III курсу факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 • Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. « Організація баз даних .СУДБ MS ACCESS».Методичні рекомендації до курсу « Організація баз даних» та «Інформаційні технології» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005
 • Павлишенко Б.М., Шувар Р.Я. Методичні рекомендації «Чисельне моделювання рекомбінаційних процесів у широкозонних напівпровідниках» до спецкурсу «Моделювання процесів у напівпровідниках» для студентів факультету електроніки.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005
 • Павлишенко Б.М.. Методи розпізнавання оптичних образів: Тексти лекцій/ Б.М. Павлишенко.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2009.-104с.

Навчально-методичні матеріали для вивчення курсів знаходяться на сайті Moodle  кафедри і доступні для студентів в електронному варіанті.

Посилання на курси, які ведуть викладачі кафедр в системі Moodle:

Дослідження

Кафедра займається проектуванням складних програмно-апаратних систем для вирішення задач опрацювання та аналізу великих обсягів даних у різних галузях. Розробляє автоматизовані та автоматичні системи збору, збереження, відтворення, опрацювання, аналізу та аналітики даних. Для реалізації цих систем на кафедрі здійснюються дослідження технологій проектування реляційних, нереляційних та розподілених баз даних, методів машинного та глибокого навчання, технологій штучного інтелекту, хмаркових технологій та засобів, веб-технологій, методів використання високопродуктивних обчислювальних систем На кафедрі проводяться розробки прикладних програмних рішень у сферах інженерії, аналізу та аналітики даних, машинного навчання, технологій штучного інтелекту тощо.

Номер держреєстрації 0122U200696 “Аналіз синергетичних процесів в автономних системах відкритого типу з використанням машинного навчання”. Науковий керівник теми Коман Б.П. 2022 – 2024
Номер держреєстрації 0122U200688. “Системний аналіз даних засобами штучного інтелекту та машинного навчання”. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2022 — 2024 рр.
Госпдоговірна тема. Номер держреєстрації 0121U114372. “Дослідницько-освітній хаб технологій штучного інтелекту “AIT Research & Learning HUB””. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2021 р.
Номер держреєстрації: 0119U002409. “Аналіз даних засобами машинного навчання”. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2019 – 2021 рр.
Номер держреєстрації: 0116U001683. “Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень”. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2016 – 2018 рр.
Номер держреєстрації: 0111U005535. “Алгоритми опрацювання даних дистанційного зондування Землі для їх використання в геоінформаційних системах”. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2013 — 2015 рр.
Госпдоговірна тема Се 16-08. “Розробка проекту програмно-апаратного комплексу управління мобільним контентом“. Науковий керівник теми Шувар Р.Я. 2008 р.

 

План наукових семінарів

2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020

Наші цілі

СТРАТЕГІЯ КАФЕДРИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА 2020-2025 РОКИ

МІСІЯ

Кафедра системного проектування готує соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері сучасних інформаційних технологій, які мають лідерські та високі моральні якості, здатність до командної роботи, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною і професійною мобільністю та мають стійкий попит в ІТ-компаніях.

ВІЗІЯ

Освітні програми кафедри є сучасними, якісними, інноваційними та орієнтованими на потреби ІТ-індустрії. Випускники кафедри є успішними працівниками провідних ІТ-компаній, які здатні виконувати широке коло завдань, освоювати нові технології, адаптовані до швидкої перепідготовки.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

 • Розвиток наявних і відкриття нових освітніх програм в галузі сучасних ІТ
 • Впровадження нових технологій організації навчальної, методичної та наукової діяльності кафедри
 • Поглиблення співпраці з провідними ІТ-компаніями
 • Розвиток кадрового потенціалу кафедри
 • Покращення інфраструктури кафедри