Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти:

Перелік проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок ЗВО та наукових установ на 2022 рік, що належать до сфери управління МОН:

Се-02Нр Модифікація оптичних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів методами плазмонного резонансу

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Керівник проекту: канд. фіз.-мат. наук, Кушлик Маркіян Олегович.
Термін виконання: 01.01.2020 ‑ 31.12.2022.

СМ-22П «Багатофункціональні нанокомпозити на основі кремнію та карбону для інтелектуальних систем екологічного та радіаційного моніторингу»

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Керівник проекту: док. фіз.-мат. наук, професор Л. С. Монастирський.
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.01.2023.

СО-24Ф «Хаотичні стани в модульованих системах»

Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник проекту: док.фіз.-мат. наук С. А. Свелеба .
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.01.2024.

СЕ-23Ф «Фізичні процеси в ультраширокозонних оксидних матеріалах для енергозберігаючих технологій»

Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник проекту: док. фіз.-мат. наук, професор Б. В. Павлик .
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.01.2024.

 

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів Національного фонду досліджень України

Світлогенеруючі низькорозмірні структури з поляризованою люмінесценцією на основі органічних і неорганічних матеріалів

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, доц. Карбовник Іван Дмитрович.
Термін виконання: 01.11.2020 ‑ 31.12.2022.

Науково-дослідні роботи, які виконують в межах робочого часу викладачі

Використання вільного програмного забезпечення у навчанні та наукових дослідженнях

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Злобін Григорій Григорович.
Термін виконання: 01.01.2021 ‑ 31.12.2023.

Предикативна аналітика для метеорології з використанням Інтернету речей

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Корчак Юрій Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2021 ‑ 31.12.2023.

«Машинне навчання та стандартні дескриптори ознак у розпізнаванні образів»

Науковий керівник: канд. ф.-м. н., доц. Ю. М. Фургала.
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2024.

«Хаотичні стани багатошарових нейронних мереж»

Науковий керівник: док. ф.-м. н., с. н. с. С. А. Свелеба.
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2024.

«Лінгвостатистика та пошук ключових слів у текстових документах»

Науковий керівник: док. ф.-м. н., проф. О. С. Кушнір.
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2024.

Аналіз синергетичних процесів в автономних системах відкритого типу з використанням машинного навчання

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, проф. Коман Богдан Петрович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.

Структурні та електронні кінетичні явища в нанометрових металевих плівках

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Стасюк Зиновій Васильович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.

Апаратно-програмне забезпечення інтелектуальних систем розумного будинку

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, доц. Оленич Ігор Богданович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.

Системний аналіз даних засобами штучного інтелекту та машинного навчання

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Шувар Роман Ярославович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.

Програмно-апаратний комплекс для розв’язання актуальних задач наноплазмоніки

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Болеста Іван Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.

Розробка моделей складних динамічних систем та підвищення їх швидкодії

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Благітко Богдан Ярославович.
Термін виконання: 01.01.2022 ‑ 31.12.2024.