Якість та тестування ПЗ (ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Оленич І. Б.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-33професор Монастирський Л. С., Притула  М. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Якість та тестування ПЗ» полягає у одержанні студентами базових знань про основні види та методи
тестування програмного забезпечення (ПЗ) при структурному та об’єктноорієнтованому підході у програмуванні та способів забезпечення якості ПЗ,
критеріїв тестування, різновиди тестування.
Цілі: формування сукупності знань щодо прийомів ручного тестування ПЗ, використовувати методи ручного та автоматизованого тестування ПЗ,
створювати набір тестів для тестування простих та складних систем.

Рекомендована література

 • 1. Авраменко А.С., Авраменко В.С. Косенюк Г.В. Тестування програмного забезпечення. Навчальний посібник. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана
  Хмельницького, 2017. – 284 с.
 • 2. Крепич С.Я., Співак І.Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник / За ред. Крепич С.Я., Співак І.Я. / для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. – 478с.
 • 3. Скорін Ю.І. Якість програмного забезпечення та тестування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 121
  “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня. Видавець і виготовлювач – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків,
  просп. Науки, 9-А
 • 4. Білас О.Є. Якість програмного забезпечення та тестування. Навчальний посібник / О.Є. Білас – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 216с.
 • 5. Myers, Glenford J., 1946-. The art of software testing / Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett. — 3rd ed. p. cm. Includes index. ISBN 978.

Силабус:

Завантажити силабус