Технології та стандарти IOT та IIOT

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Рабик В. Г.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
848ФеІ-41
ФеІ-42
ФеІ-43
ФеІ-44

Опис навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів фундаментальних знань в області Інтернету речей та цифрових технологій, розробці IoT пристроїв з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi та сучасних давачів і виконавчих механізмів.

Цілі: забезпечити необхідний рівень знань для дослідження і проектування засобів Інтернету речей.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати принципи організації і функціонування Інтернету речей; існуючі технології і стандарти в області Інтернету речей; сучасну елементну базу для побудови пристроїв Інтернету речей; принципи роботи в середовищі розробки node-red, апаратну і програмну час-тини мікрокомп’ютерів Raspberry Pi.

Вміти працювати з мікрокомп’ютерами Raspberry Pi; використову-вати середовища розробки node-red для програмування пристроїв Інтернету речей; реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації з давачів в мікрокомп’ютери; розбиратися в існуючих IoT- технологіях і стандартах, використовувати їх в конкретних проектах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Жураковський Б. Ю., Зенів І.О. Технології інтернету речей. Навчальний посібник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с.
 2. Simone Cirani, Gianluigi Ferrari, Marco Picone, Luca Veltri. Internet of Things. Architectures, Protocols and Standards. – Wiley. – 2019. – 394 p.
 3. Ibrahim (Abe) M. Elfadel, Mohammed Ismail. The IoT Physical Layer Design and Implementation – Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, 383 р.
 4. Chataut R., Phoummalayvane A., Akl R. Unleashing the power of IoT: A comprehensive review of IoT applications and future prospects in healthcare, agriculture, smart homes, smart cities, and industry 4.0. Sensors 23 (16), 7194, 2023. 19 p.
 5. Satish Narayana Srirama. A decade of research in fog computing: Relevance, challenges, and future directions. – 2023. 23 p. arXiv:2305.01974v2 [cs.DC].
 6. Boris Adryan, Dominik Obermaier, Paul Fremantle. The Technical Foundations of IoT. – Artech House. – 2017. – 494 p.

Додаткова література (Інтернет – ресурси):

 1. Жураковський Б.Ю., Федорова Н.В., Гаврилко Є.В., Зенів І.О. Технології створення інтернету речей. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с.
 2. Довідник Node-RED з елементами опису JavaScript, JSON, JSONata /Перекладач – Олександр Пупена. 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/pupenasan/NodeREDGuidUKR.
 3. Пупена О. Технології індустрії 4.0: лекції. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pupenasan.github.io/TI40/%D0%9B%D0B5%D0%BA%D1%86/
 4. Пупена О. Технології індустрії 4.0: лабораторний практикум. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pupenasan.github.io/TI40/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
 5. Raspberry Pi 3 Model B / Raspberry Pi Community. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b
 6. John C. Shovic, Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers. – Apress, New York. – 2016. 233 p.
 7. Розанов І. Є., Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Інтернет речей. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 60 с.
 8. Терещенко Т. О. Розподілені мікропроцесорні системи: конспект лекцій. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 192 с.
 9. Ямненко Ю. С., Хохлов Ю. В. Технології інтернету речей в електроніці: Комп’ютерний практикум – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с.

Силабус: з навчальної дисципліни "Технології та стандарти IOT та IIOT" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус