Карбовник Іван Дмитрович

Посада: завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: Ivan.Karbovnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Програмування у середовищі LabVIEW.

Автоматизація експерименту.

Проектування вбудованих систем.

Комп’ютерне моделювання нанооб”єктів.

Оптичні та електричні властивості нанокомпозитів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Karbovnyk I. Electric Field Oriented Nanostructured Organic Thin Films with Polarized Luminescence / D. Karbovnyk, I. Olenych,  I. N. Kukhta,  A. Lugovskii, G. Sasnouski, T. Chutora, A. P. Luchechko, I. Khalakhan,  A. Kukhta // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – P. 166.   (IF: 2.726)
 2. Karbovnyk I. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. – 2016. – Vol. 90. – P. 38-42. (IF: 1.071)
 3. Karbovnyk I. Impedance characterization of Cr3+, Y3+and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol-gel method / Karbovnyk, I. Borshchyshyn, Y. Vakhula, I. Lutsyshyn, H. Klym, I. Bolesta // Ceramics International. – 2016. – Vol. 42. – P. 8501-8504. (IF: 2.758)
 4. Karbovnyk I. Effect of Radiation on the Electrical Properties of PEDOT-Based Nanocomposites / I. Karbovnyk, I. Olenych, O. Aksimentyeva, H. Klym, O. Dzendzelyuk, Y. Olenych, O. Hrushetska // Nanoscale Research Letters. – – Vol. 11. – P. 84.1-84.5.   (IF: 2.726)
 5. Karbovnyk I. Long-term evolution of luminescent properties in CdI2crystals / Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, V. Lesivtsiv, Ya. Shmygelsky, S. Velgosh // Low Temperature Physics. – 2016. – Vol. 42. – P. 756-759. (IF: 0.786)
 6. Klym H. Optical and Vibrational Spectra of CsCl-Enriched GeS2-Ga2S3 Glasses / H. Klym, Karbovnyk, M. Cestelli Guidi, O. Hotra, A.I. Popov // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. – P. 132.1-132.6.   (IF: 2.726)
 7. Sadovyi B. Influence of crystallization front direction on the Mg-related impurity centers incorporation in bulk GaN:Mg grown by HNPS method / B. Sadovyi, Amilusik, E. Litwin-StaszewskaM. BockowskiI. GrzegoryS. Porowski, M. FijalkowskiV. RudykV. TsybulskyiM. Panasyuk,I. Karbovnyk, V. Kapustianyk // Optical Materials. – 2016. –Vol. 59. – P. 491-496. (IF: 2.023)
 8. Klym H. Influence of CsCl addition on the nanostructured voids and optical properties of 80GeS2-20Ga2S3glasses  / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, Karbovnyk // Optical Materials. – 2016. Vol. 59. – P. 39-42. (IF: 2.023)
 9. Savchyn V.P. Cathodoluminescence characterization of polystyrene-BaZrO3 hybrid composites / P. SavchynA.I. PopovO.I. AksimentyevaH. KlymYu.Yu. HorbenkoV. SergaA. MoskinaI. Karbovnyk // Low Temperature Physics. – 2016. Vol. 42. – P. 597-600. (IF: 0.786)
 10. Sadovyi B. High temperature stability of electrical and optical properties of bulk GaN:Mg grown by HNPS method in different crystallographic directions / B. Sadovyi, Amilusik, G. Staszczak, M. BockowskiI. GrzegoryS. Porowski, L. Konczewicz, V. TsybulskyiM. Panasyuk,  V. Rudyk,  I. Karbovnyk, V. Kapustianyk, E. Litwin-Staszewska R. Piotrzkowski // Acta Physica Polonica. – 2016. – Vol. 129. – P. A126-A128. (IF: 0.430)
 11. Computer and experimental study of field-inducedconductivity modulation in liquid crystal–carbon nanotubes system / Yu. I. Olenych, I. B. Olenych, Yu. Yu. Horbenko, O. I. Aksimentyeva, Karbovnyk, B. R. Tsizh // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2022. https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2073532
 12. Impedance analysis of PEDOT:PSS/CNT composites below percolation threshold / Karbovnyk, H. Klym, D. Chalyy, I. Zhydenko, D. Lukashevych // Applied Nanoscience. – 2021. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01810-x
 13. Optical properties of composite structure based on ZnO microneedles and Alq3 thin film / Karbovnyk, B. Sadoviy, B. Turko, A.M. Kostruba, A. Luchechko, V.S. Vasil’yev, R. Serkiz, Y. Kulyk, H. Klym, P.K. Khanna, A.V. Kukhta // Optical and Quantum Electronics. – 2021. https://doi.org/10.1007/s11082-021-03292-1
 14. LabVIEW-Based Automated Setup for Interferometric Refractive Index Probing // N. Andrushchak, Karbovnyk // SLAS Technology. – 2020. https://doi.org/10.1177/2472630319891133 
 15. Formation of oriented luminescent organic thin films on modified polymer substrate // Karbovnyk, B. Sadovyi, B. Turko, M. Sarzynski, A. Luchechko, I. N. Kukhta, H. Klym, A. Lugovskii, A. V. Kukhta // Applied Nanoscience. – 2020. https://doi.org/10.1007/s13204-019-00969-8

Біографія

Карбовник Іван Дмитрович вступив на фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1995 році та отримав диплом з відзнакою після успішного закінчення університету у 2000 році. З 2000 по 2003 роки навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка при кафедрі радіофізики факультету електроніки. Після закінчення аспірантури Карбовник І.Д. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри радіофізики, а з 2011 року працює доцентом цієї кафедри. У 2012 році отримав атестат доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

Працюючи на викладацькій посаді Карбовник І.Д. активно займався дослідженнями матеріалів мікроелектроніки та у 2007 році захистив кандидатську дисертаційну роботу «Електронні та іонні процеси у твердих електролітах Ag2HgI4 та Ag2CdI4» (науковий керівник – професор Болеста І.М.).

Cпівпрацює з закордонними науковими установами, у тому числі Варшавським інститутом високих тисків Польської академії наук та Італійським національним інститутом ядерної фізики. У 2007-2008 роках керує виконаням проекту міжнародного фонду INTAS на тему «Електронні та фононні спектри металічних кластерів у шаруватих кристалах CdI2 та у наноструктурованих суперіонних сполуках у системі AgI-CdI2».

У 2014 році Карбовник І.Д. перемагає в українсько-американській програмі спільних наукових проектів Фонду цивільних досліджень та розвитку США (ФЦДР) з проектом «Дослідження та застосування функціональних технологічних наноматеріалів для оцінки забруднення та захисту навколишнього середовища» (SAFENANOTEC) та отримує річний грант на проведення досліджень спільно з колегами із США (Wheaton College, Массачусетс). Ці дослідження стосуються використання багатофункціональних властивостей наноструктурованих матеріалів для виявлення впливу шкідливих елементів на навколишнє середовище та аналіз можливостей ідентифікації та нейтралізації шкідливих випромінювань з використанням передових нанотехнологій. Основні результати досліджень за грантом опубліковані у фахових виданнях (Journal of Nanophotonics, 2014, Nanoscale Research Letters, 2015).

У 2019 р. захистив дисертацію “Механізми формування нанофаз та електронні процеси в шаруватих кристалічних і гібридних функціональних матеріалах” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

З липня 2022 року очолює кафедру радіофізики та комп’ютерних технологій.

У доробку Карбовника І.Д. понад 200 наукових праць, у тому числі – понад 50 статей у фахових міжнародних рецензованих журналах. H-index за даними Scopus становить 16 (станом на вересень 2022 року).

Понад 10 років Карбовник І.Д. є головою Клубу інтелектуального дозвілля при факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, організатором змагань студентської ліги  «Що? Де? Коли?» та шахових турнірів для студентів та працівників.

Методичні матеріали

 1. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.
 2. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г. Організація і програми практик. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Радіофізика і електроніка”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 28 с.
 3. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г.Футей О.В. Виконання та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні рекомендації [для студентів факультету електроніки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 77 с.

Розклад