Освітні програми

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення   (сайт освітньої програми)

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма –Високопродуктивний комп’ютинг (сайт освітньої програми)

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні науки

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма – Інформаційні системи та технології, (сайт освітньої програми )

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність – 171 Електроніка
Освітня програма – Електроніка та комп’ютерні системи

  • Освітньо-професійна програма бакалавра

Галузь знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність – 176 Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма – Сенсорні та діагностичні електронні системи, (сайт освітньої програми)

  • Освітньо-професійна програма магістра

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні науки

  • Освітньо-професійна програма магістра

Галузь знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність – 176 Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма – Прилади та матеріали сенсорної електроніки