Хвищун Іван Олександрович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, Викладач Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана Франка

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-60

Електронна пошта: Ivan.Khvyshchun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Проблеми автоматизованого проектування радіоелектронних схем
 • Математичне моделювання динамічних систем
 • Сучасні технології програмування

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Синицкий Л.А., Шмигельский Я.А. Хвищун И.А. О надежном алгоpитме поиска пеpиодического pежима в нелинейных цепях. // Теоpетическая электpотехника. 1981. Вып.30.
 2. Синицкий Л.А., Хвищун И.А. Численные экспеpименты по исследованию алгоpитмов ускоpеного поиска пеpиодических pежимов // Теоpетическая электpотехника. 1983. Вып.35
 3. Хвищун И.А. О влиянии выбоpа языка пpограммирования на быстродействие программ анализа радиоэлектронных схем // Теоpетическая электpотехника. 1983. Вып.35
 4. Заячук И.М., Хвищун И.А. Использование продолжения по параметру в алгоpитме ускоpенного поиска пеpиодических pежимов неавтономных электронных схем // Теоpетическая электpотехника. 1987. Вып.43
 5. Ковальчук Р.Н., Мочульский Ю.С. Хвищун И.А. ДИНАМИКА – подсистема схемотехнического моделирования и оптимизации динамических и стационарных режимов электронных схем // Теоpетическая электpотехника. 1988. Вып.44
 6. Андрiєвський Б.В., Романюк М.О. Хвищун І.О. Про визначення спектра фундаментального поглинання матерiалу за дисперсiєю показника заломлення в областi прозоростi // УФЖ, т.40, N 3, 1995.
 7. C.С. Новосад, Н.К. Глосковская, И.А. Хвищун, М.Р. Панасюк Влияние примеси никеля на люминесцентные и сцинтилляционные характеристики кристаллов CaI2 // Неорганические материалы, 2001, том 37, № 5, – С. 626-630.
 8. Б.В. Павлик, О.В. Клочан, І.О. Хвищун, Б.З. Цибуляк До проблеми радіаційно стимульованого впорядкування дефектної структури в кристалах // Вісник Львів. ун-ту, Серія фізична 2001, вип. 34, – С. 365-374.
 9. І. Хвищун, Б. Квятковський Застосування PSPICE для дослідження стійкості систем автоматичного керування // Вісник Львів. ун-ту, Серія фізична. 2004. Вип.37. с. 281-289.
 10. І. Хвищун, Б. Квятковський Розпаралелення адаптивного алгоритму моделювання радіоелектронних схем // ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, 2005. Вип. 58.
 11. І. Хвищун, Б. Квятковський. Застосування розпаралелення при адаптивному моделюванні радіоелектронних схем з жорсткими моделями. // Фізико математичне моделювання та інформаційні технології. 2006. Вип. 4. – С. 24-29.
 12. Богдан Квятковський, Іван Хвищун, Любомира Кіт. Розпаралелення процесу розв’язання задачі Коші у комп’ютерних мережах // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2007. Вип. 6, – С. 123-127.
 13. Новосад С.С., Новосад И.С., Новосад О.С., Хвищун И.А. Влияние примеси BiI3 на спектральные характеристики CaI2 // Неорганические материалы. 2008. том 44. №6. – С. 760-764.
 14. Хвищун І., Кв’ятковський Б. Адаптивний діакоптичний алгоритм моделювання електронних схем / Кв’ятковський Б. // ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 2009. Вип.60. – С. 45-53.
 15. Харів А., Хвищун І., Баран М. Оптимальний вибір мови програмування для розробки програм моделювання динамічних систем // ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 2009. Вип.60. – С. 39-44.
 16. Хвищун І., Кв’ятковський Б. Метод порівняння трудомісткості діакоптичного моделювання електронних схем при різних топологіях декомпозиції моделі // ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 2010. Вип.61. – С. 3-13.
 17. Б.В. Павлик, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, І.О. Хвищун, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик Радіаційно-стимульована перебудова дефектів в кристалах кремнію / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, І.О. Хвищун, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // УФЖ.  2011, Том 56, № 1, – С. 64-68.
 18. Хвищун І., Кость Я. Розробка програмного забезпечення для моделювання динамічних систем із жорсткими математичними моделями // Електроніка та інформаційні технології. 2012. Вип. 2. – С. 184-196.
 19. Хвищун І., Кость Я., Шмигельський Я. Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем // Електроніка та інформаційні технології. 2014. Вип. 4. – С. 111-119
 20. А. Харів, І. Хвищун Паралельні методи розв’язання СЛАР з використанням архітектури CUDA // Електроніка та інформаційні технології. 2015.– Вип. 5. – С. 185-191.
 21. Я. Кость, І. Хвищун, Я. Шмигельський Моделювання консервативних систем традиційними чисельними методами // Електроніка та інформаційні технології. 2015. Вип. 5. – С. 132-136.
 22. Бігун Р.І., Стасюк З.В., Строганов О.В., Хвищун І.О., Леонов Д.С. Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок золота // Металлофизика и новейшие технологии. 2017. – Том 39, № 6. – С. 743-752.
 23. Bogdan Kutnyk, Порівняння реалізацій основних принципів ООП у сучасних мовах та середовищах програмування // ELІТ – 2018: Proceedings of the Xth International Scientificand Practical Conference– August 3 – September 2, 2018.
 24. Bolesta I, Kushnir O. Bavdys, A. Demchuk Computational-Measurement System “Nanoplasmonics”. Part 1: Architecture // Proceedings of the 2019 IEEE XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and information technologies (ELIT), p. 51-54, September 16 – 18, 2019 Lviv, Ukraine. http://10.1109/ELIT.2019.8892288
 25. І. Bolesta, Kushnir, Bavdys, A. Demchuk Computational-Measurement System “Nanoplasmonics”. Part 2: Structure of Microservices Proceedings of the 2019 IEEE XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and information technologies (ELIT), p. 55-58, September 16 – 18, 2019 Lviv, Ukraine http://10.1109/ELIT.2019.8892345

Біографія

Народився 21 травня 1951 р., с. Старостав Горохівського району Волинської області – радіофізик, кандидат технічних наук (1988), доцент (1998).

У 1968 році закінчив із золотою медаллю Горохівську середню школу і вступив на фізичний факультет Львівського державного університет, який закінчив у 1973 році, одержавши кваліфікацію радіофізик.

У 1975-1979 роках, після служби у війську, працював інженером та старшим інженером науково-дослідного сектору.

З 1979 по 1982 рік – асистент кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки (ТОЕР).

З 1982 по 1985 рік аспірант кафедри ТОЕР.

З 1985 по 1988 рік – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору кафедри ТОЕР. Займався розробкою програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування пристроїв радіоелектроніки.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Підвищення ефективності моделювання електронних схем в підсистемах автоматизації схемотехнічного проектування” за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектування.

З 1988 по 1994 рік асистент кафедри ТОЕР, а з 1994 року по сьогодні – доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

У період з 1992 по 1995 роки працював заступником декана фізичного факультету з виховної та навчальної роботи.

Був членом Ради молодих вчених фізичного факультету, членом Видавничої ради університету, членом Методичної ради факультету, членом Робочої групи Міністерства освіти і науки України по розробці держстандарту освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст для напряму “Комп’ютерні науки”.

На сьогоднішній день є членом Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій, членом правління Асоціації випускників Університету Франка.

З 2000 року і по сьогодні є завідувачем відділенням комп’ютерних наук Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захоплення:

Літературознавство та бібліофільство, гірський туризм, хоровий спів.

З 2004 по 2018 організував та провів на факультеті 20 патріотичних літературно-художніх студентських вечорів, серед них Шевченківські вечори, Вечори пам’яті Василя Симоненка, Василя Стуса, Володимира Івасюка, Вечори до річниць створення УПА та Легіону Січових стрільців.

Організував та провів з 1995 по 2018 роки десятки вишкільних туристичних походів зі студентами у Карпати (г. Параска, г. Лопата, г. Кудрявець, г. Маківка, г. Магура, Боржавські полонини, Горгани та ін.)

 

Нагороди

У 2008 році нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України”

Методичні матеріали

 1. Л.I. Іванків, Я. А. Пастирський, I.I. Половинко, С.С. Cемак, І.О. Хвищун. Kонкурснi тестові завдання з фiзики. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1993. – 100 с.
 2. Іван Хвищун. Методи i алгоритми комп’ютерної обробки експериментальних результатiв. Навч.-метод. посібник з курсу „Програмування i математичне моделювання”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 44 с.
 3. Василь Рабик, Іван Хвищун. Елементи цифрової мікросхемотехніки. Практикум з курсу „Основи цифрової і мікропроцесорної техніки”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 46 с.
 4. Іван Хвищун. Комп’ютерні методи підготовки креслень у радіоелектроніці (схемотехнічний і конструкторський рівні) Методичні вказівки з курсу „Інженерна графіка”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 32 с.
 5. Іван Хвищун. Програмування мовою PASCAL алгоритмів розв’язання фізичних та науково-технічних задач. Конспект лекцій. Львів: ЛНУ 2003. – 230 с.
 6. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 544 с.
 7. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с.
 8. Хвищун І.О. Об’єктно-орієнтоване програмування (електронний ресурс, доступ лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)
 9. Хвищун І.О. Алгоритмізація та програмування (електронний ресурс, доступний лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)
 10. Хвищун І.О. Крос-платформне програмування (електронний ресурс, доступний лише зареєстрованим користувачам Режим доступу)

Розклад