Об’єктно-орієнтоване програмування (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Хвищун І. О.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеІ-11доцент Хвищун І. О., доцент Хвищун І. О.
ФеІ-12доцент Хвищун І. О., Левуш П. Н.
ФеІ-13доцент Хвищун І. О., Левуш П. Н.
ФеІ-14доцент Рабик В. Г.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами базових знань стосовно сучасної методології розробки програмного забезпечення в об’єктно-орієнтованій парадигмі програмування, зокрема – вивчення основ програмування алгоритмічними мовами Delphi та Visual C++, вивчення можливостей використання принципів ООП для розробки великих програмних комплексів.

Цілі: навчити студентів методології розробки об’єктно-орієнтованих програм, розуміти синтаксичні та семантичні конструкції об’єктно-орієнтованих засобів мов програмування Delphi та Visual C++, отримати навики розробки та налагодження програм у консольних та віконних режимах роботи програмних середовищ Embarcadero RAD Studio та Visual Studio 2022, а також, опанувати принципи розробки об’єктно-орієнтованих проектів для розв’язання науково-технічних задач.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • принципи технології розробки об’єктно-орієнтованих програмних систем;
 • принципи використання засобів об’єктно-орієнтованого програмування;
  теоретичні основи у галузі застосування засобів об’єктно-орієнтованого о програмування.

вміти:

 • використовувати базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування для розроблення відповідних програмних проектів;
 • застосовувати об’єктно-орієнтований підхід до проектування складних програмних систем;
 • опановувати сучасні методи та технології створення об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Mehdi Medjaoui, Erik Wilde, Ronnie Mitra, and Mike Amundsen. Continuous API Management: Making the Right Decisions in an Evolving Landscape 2nd Edition. O’Reilly Media, Inc., 2021 – 357 p.
 2. Рисований О.М. Системне програмування Графічний інтерфейс користувача (GUI) : навч. посібн. – Харків : «Слово», 2018 – 160 с.
 3. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. – К.: ІТ-книга, 2015. – 624 с.
 4. Marco Cantu. Delphi 2010. – Piacenza, Italy. 2021. – 318 р.
 5. Nicolai M. Josuttis C++17 – The Complete Guide. The Lean Publishing, 2019. – 430 p.
 6. Stroustrup Bjarne. The C++ Programming Language. 4th edition. Addison-Wesley Professional, 2013. – 991 p.

Додаткова література:

 1. Mike McGrath C PROGRAMMING IN EASY STEPS, 4th edition By Mike McGrath, 2015. – 188 p.
 2. Booch G. et al. Object-oriented analysis and design with applications. 3rd edition. – Addison-Wesley, 2007. – 717 p.
 3. Lafore Robert. Object-Oriented Programming in C++. Pearson Education, 2002. – 1040 p
 4. Пелешко Д.Д., Теслюк В.М. Об’єктні технології С++ 11: навч. посібн. – Львів: Видавн. Львівської політехніки, 2013. – 360 с.
 5. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч. посібн. – Львів: Видавн. Львівської політехніки, 2012. – 624 с.
 6. Казимир В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч. посібн. – К.: Видавн. Дім “Слово”, 2008. – 192 с.
 7. Bertrand Meyer’s Object-Oriented Software Construction SECOND EDITION. Pearson Education, Inc. 2022. – 1254 p.

Силабус: з навчальної дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус