Інновації та підприємництво в ІТ галузі

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Катерняк І. Б.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44, ФеС-41, ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФеІ-41доцент Катерняк І. Б.
ФеІ-42доцент Катерняк І. Б.
ФеІ-43доцент Катерняк І. Б.
ФеІ-44доцент Катерняк І. Б.
ФеП-41доцент Катерняк І. Б.
ФеС-41доцент Катерняк І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Опис навчальної дисципліни

Курс є обов’язковою навчальною дисципліною для студентів 4-го року бакалаврської програми факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Студентам будуть представлені теоретичні основи інноваційних процесів, існуючий досвід технологічного трансферу та ведення підприємницької діяльності, практичні методи/інструменти розвитку IT бізнесу. Концепції, методи, які будуть використовуватися під час навчання, допоможуть студентам бути здатними до креативу, нестандартного мислення («out-of-the-box»), до ефективного спілкування і міждисциплінарної співпраці, пошуку можливостей до розвитку і лідерства, бачення нових проєктів і набуття впевненості у започаткуванні власного start-up, за допомогою якого зможуть надати якісний продукт або послугу всім (і кожному), хто її потребує.

Студентам буде запропоновано відкрити з їх практики та оцінити те, що  не вдається зробити і супроводжується відповідними «болями» і очікуваннями, зібрати команду, щоб разом визначити, як все могло би бути- визначити ціннісну пропозицію; знайти креативне рішення для задоволення потреби і визначити вигоди для певних цільових груп; розробити прототип для валідації продукту; скласти бізнес- модель для майбутнього стартапу і представити її інвесторам.

Набуті знання і практика їх застосування від час навчання, відпрацювання комунікаційних навичок нададуть випускникам факультету конкурентних переваг у їхній професійній діяльності. Сьогодні компанії в Україні, як і в усьому світі, шукають людей, які творчо підходять до вирішення завдань, які здатні використати професійні компетентності та творчий потенціал для впровадження інновацій, що допомагають побачити майбутнє в ІТ сфері, і започаткування власної справи (start-ups), що є рушійною силою до цього майбутнього.

Мета: курс розроблено щоб допомогти студентам сформувати краще уявлення про інноваційні процеси та підприємництво, знати які існують форми захисту інтелектуальної власності і механізми просування технологій і як правильно управляти інтелектуальною власністю, сприяти розбудові підприємницького світогляду в академічному середовищі, заохочувати студентів до  позитивного мислення, генерування ідей, знаходження ціннісних пропозицій на задоволення конкретних потреб цільових груп та виконання дій для вирішення актуальних проблем сталого розвитку, створення команд, оволодіння всіма учасниками курсу компетентностями та інструментами, щоб запуск стартапу був успішний.

 

Цілі: забезпечити знайомство студентів з загальною теорією інноваційних процесів, дати їм можливість оволодіти різними техніками креативу для генерування ідей, використати NABC і «job to be done» підходи для формулювання інноваційної цінності, яка може  задовольнити потреби конкретної цільової аудиторії, навчити вибирати форми захисту інтелектуальної власності (ІВ) і шляхи комерціалізації ІВ, забезпечити студентів інструментарієм для створення бізнес моделей для технологічного стартапу, вміти створювати і валідувати прототипи, аналізувати ринок і робити правильний вибір при залученні фінансових ресурсів, демонструвати інноваційні проєкти потенційним інвесторам.

 

З боку студентів вимагається повне зануренні в навчальний процес, сфокусованість на досягненні навчальних цілей, відповідальність за  виконання навчальних завдань, відкритість до інших думок, готовність до експериментів і відданість роботі в команді над розробкою концепції технологічного стартап проєкту. Кожна команда матиме можливість поділитися власним досвідом підготовки проєктів, оцінити проєкти інших команд і представити свій проєкт на конференції “Startup Jam”, куди Вони зможуть запросити  потенційних інвесторів чи партнерів.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

теоретичні основи інноваційної діяльності, як працювати в умовах невизначеності і що таке  підприємництво (історія, міфи та сьогодення);

що означають такі концепції як відкриті інновації, «user» інновації;

процеси та методи технологічного трансферу, форми захисту інтелектуальної власності та шляхи її комерціалізації;

як використовується підхід «NABC» – ПППК (потреба-підхід-переваги-конкуренція) для оцінки ідеї на предмет інноваційності;

як використовується підхід «job to be done» для визначення цінності, які призупиняє «болі» клієнта і задовільняє очікування;

чітко зрозуміти і пояснити мотиви та передумови для  підприємництва;

метод ощадливого Start up (анг. Lean Start up), як складається «канва моделі бізнесу» (англ. business model canvas) і що таке мінімальний життєздатний продукт (англ. minimum viable product – MVP);

як скласти карту припущень і певірити гіпотези;

як визначати свої конкурентні переваги;

працюють фінансові інституції на ринку інвестицій, що таке венчурний капітал і бізнес-ангели, їх мотиви та етапи залучення.

 

вміти:

вибирати різні форми захисту інтелектуальної власності і шляхи її комерціалізації;

використовувати метод «NABC» для аудиту інноваційного процесу і метод «job to be done» для визначення очікуваної від клієнта цінності,  підготувати презентацій розроблених концепцій інноваційних проєктів;

робити припущення, формулювати гіпотезу і тестувати іі;

застосовувати Lean Start up підхід для перевірки гіпотез- проведення досліджень, збору даних і навчання;

вибирати форми захисту інтелектуальної власності для свого бізнесу;

розробити пропотип продукту і валідувати його;

вибирати чи складати бізнес модель для технологічного стартапу;

робити бізнес аналітику, визначати конкурентні переваги;

розроляти стратегії для зростання і маштабування бізнесу.

викоритосувати AARRR Pirate Metrics framework в стратегії зростаття бізнесу;

презентувати стартап проєкт перед потенційними інвесторами.

Рекомендована література

Основна література:

 1. I. Katernyak, V. Loboda, “Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth”. Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives, Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen, 2020 Сфзеук 3, pp. 35-49. DOI: 10.5772/intechopen.95099. Available from: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-applications-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth
 2. I.Katernyak, “Innovation Spring in Tech Startup: momentum to take off = “Інноваційна весна” в технологічних стартапах: моментум для злету” Підручник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 172 с.
 3. M. Tsymbalista, M. Maksymenko and I. Katernyak. Approaching Quantum Utility by Leveraging Quantum Software Stack. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv, Ukraine, 2023, pp. 210-215, doi: 10.1109/ELIT61488.2023.10310743.
 4. M. Tsymbalista, M. Maksymenko and I. Katernyak. Open directions in quantum software stack: from NISQ to Quantun utility. Electronics and Information Technologies, May 2023. Issue 21, pp. 90–107. Retrieved from: DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.21.9.
 5. J. Bessand and J. Tidd. Innovation and Entrepreneurship. 2007. – 462 p.
 6. I. Katernyak, Entrepreneurship barometer and e-Learning in Tech Startups context. Electronics and information technologies. 2021, Issue 15. pp. 24–35. https://doi.org/10.30970/eli.15.3
 7. James Utterback et al. Design Inspired Innovation. 2007. – 259 p.
 8. Tom Kelley et al. The Art of Innovation. 2001 – 307 p.
 9. Steven Johnson. Where Good Ideas Come From : the Natural History of Innovation. 2010.
 10. C. R. Carlson, W. W. Wilmot, “Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want”, New York: Crown Business, 2006. 356 p.
 11. C.R. Carlson Innovation for Impact. Value creation as an active learning process by Curtis R. Carlson. Harvard Business Press, 2020 https://hbr.org/2020/11/innovation-for-impact
 12. E.Ries. The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses/ Ries Eric.-Portfolio Penguin, 2011.- 336 p.
 13. S.Blank. Why the Lean Start-Up Changes Everything / Steve Blank. – Harvard business review. – May 2013.
 14. J.W. Mullins. The New Business Road Test: What entrepreneurs and executives should do before writing a businessplan. 2010. – 315 p.
 15. A.Osterwalder. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers by Alexander Osterwalder .- Unknown Binding – 2009.-288 p.
 16. A.Osterwalder A. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want.- Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos.- Wiley.- 2014.- 320 p.
 17. A.Klement. When Coffee and Kale Compete: Become great at making products people will buy. Alan Klement.- Paperback– 2018- 227 p.
 18. S.Wunker , J.Wattman , D.Farber. Jobs to Be Done: A Roadmap for Customer-Centered Innovation by Stephen Wunker, Jessica Wattman, David Farber, AMACOM, 2016, 203 p.
 19. S.Blank The Four Steps to the Epiphany Hardcover/ Steve Blank .- K&S Ranch – 2013.- 370 p
 20. M.Cagan. INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love (Silicon Valley Product Group) by Marty Cagan. 2017, 602 KB
 21. I. Katernyak, S. Nikolaev. User experience research using a web-application UX-questionnaire, Electronics and Information Technologies, May 2023. Issue 21, pp. 57–63. Retrieved from: DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.21.6
 22. Dave McClure. AARRR- Pirate Metrics fir startups growth . Business / By Gennaro Cuofano. 2023 https://fourweekmba.com/pirate-metrics/

Матеріали

Startup Jam 23 – список проєктів за результатами курсу «Інновації та підприємництво в ІТ».

Два проекти стосуються адаптації та підтримки притулків для тварин.

 1. Pethome https://lnueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oleksandr_huralskyi_lnu_edu_ua/EbDYeAIgrPpKvK-jKYFgrbwBWRZVODpbvMfZTYn7spYLhg
 2. Bulka https://lnueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/adrian_derzhylo_lnu_edu_ua/EQW8sTzP-E9Gtm5TqsVwaDMBBeEE9cSWArqMdClD_K6wpg

Одна команда підготувала проєкт розробки та запуску гри

 1. Гра « BAGEL PLAYGROUND ». https://youtu.be/qXCVyCH4r0c?si=JH2vWJg8rNgrEVjL

Дуже цікаві додатки для транспорту, зокрема дозволяє стежити за станом «здоров’я» автомобіля

 1. AutoCompanio: https://youtu.be/x2PMRBORAmo

а інший – корпоративне системне рішення для транспортної логістики

 1. CargoWave: https://drive.google.com/file/d/1AnU_EAKnZaapXa-DHvAvvQC0GqHH_lnz/view?usp=drive_web

Один проєкт з розпізнавання образів при купівлі товарів

 1. Vispi – маркетплейс з розпізнаванням образів https://youtu.be/5kRw-DzPLlE

а інший – про створення зображень за допомогою ШІ під час читання книги

 1. README https://youtu.be/vkZVAptw_FY

Платформа для створення рецептів через інтеграцію з Helsi

 1. Globule https://drive.google.com/file/d/1TaSUP62GMPcdJW292spJ3zjOmIQNMhVN/view

Психологічну допомогу можна отримати тут

 1. Psychohelp https://youtu.be/F-ASY_E0nfE?si=DqX5hQdU6hXPnEy8

Платформа для покращення спілкування за допомогою електронної пошти

 1. Maily https://youtu.be/mV49Nf3UUyI та демонстрація роботи демо-проекту https://youtu.be/0cIvfL7hnZ0

 

«Злі Бобри» підготували проєкт маркетплейсу крафтових напоїв

 1. « The Angry Beavers» https://youtu.be/-5mtsqvuP4U?si=8kMEUcte6p3b96PZ&t=266

Сервіс позитивних емоцій через доставку подарунків

 1. FunSub https://drive.google.com/file/d/1Cv4wu5l1OoxaW_zrfpigPwMHzyogS_TI/view?usp=drive_web

Посібник для романтичних вражень і неповторних моментів «Закохайка»

 1. «Zakohaika» https://drive.google.com/file/d/1P7cjtem2QsEjOBrqj4xN6vZROl55wS0b/view?usp=sharing

Хочу сказати про один додаток, який дозволяє тим, кого розлучила війна, разом дивитися фільми, запрошувати друзів на спільний перегляд і важливо не просто продовжити спілкування, а й  підтримувати стосунки.

 1. VibeTogether https://cp1.hosting.uar.net:2096/cpsess2661116772/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=67576&_token=5AqIcUceQEM7Egyr0BBLDgiCw7PswVau&_part=1.3 &_embed=1&_mimeclass=зображення

Платформа, де інвестори та команди стартапів знаходять один одного

 1. Grow&Pull https://youtu.be/wTSdNuktuXw

Платформа, яка допоможе вам знайти місце, де ви можете залишити відходи, придатні для переробки

 1. Green Map https://youtu.be/SrA54EBaYW8?si=92nQFWs1oqqDSQJ3

Соціальний проєкт для лідерів, які прагнуть змін

 1. «Your dream platform» https://youtu.be/OxfaG2MxLaM?si=hrs0jI1VO_fhKdwl

Також є цікаві проєкти, пов’язані з їжею та заправками: додаток, який допоможе приготувати їжу за найкращими рецептами з того, що є в холодильнику PocketFridge та мобільна автозаправка WIND. А як же без додатку для походів у гори чи відвідування цікавих місць Львова, вони також були представлені.

Я ще чекаю ряд проєктів, які додадуть смаку цьому Startup Jam.

 

«Стартап: підготовка до злету» (в рамках інноваційної весни – 2022). Відео презентації лекцій можна переглядати за посиланнями:

 1. Лекція 1 та Лекція 2: 30 березня 2022 року
 2. Lecture 3. Lean Startup. Business model canvas – 4/6/2022
 3. Lecture 4. Value Proposition and Product communication – 4/13/2022
 4. Lecture 5. Raising finance – 4/20/2022

Силабус: з навчальної дисципліни "Інновації та підприємництво в ІТ галузі" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус