Конструювання та надійність Інтернет речей (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Кушнір О. О.ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеС-41Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студенту після проходження курсу знання та навички для проєктування, моделювання та тестування окремих пристроїв інтернету речей та розумних мереж для будинків та бізнес-цілей.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Конструювання та надійність інтернет речей» є одержання студентами знань про сучасні підходи до створення та контролю якості окремих пристроїв та сукупної локальної мережі інтернету речей.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати сучасні принципи та підходи до розробки, проєктування і контролю якості, тестування роботи та взаємодії пристроїв інтернету речей.
  • Вміти демонструвати навички аргументованого вибору, проєктування, налагодження і тестування програмних та технічних засобів, пристроїв для інтернету речей з врахуванням технічних характеристик, властивостей та експлуатаційних умов.

Рекомендована література

  1. Introduction to IoT [Електронний ресурс]: https://www.netacad.com/courses/iot/introduction-iot
  2. IoT Fundamentals: Connecting Things [Електронний ресурс]: https://www.netacad.com/courses/iot/iot-fundamentals
  3. ISO/IEC 30141:2018(en) Internet of Things (loT) — Reference Architecture [Електронний ресурс]: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:30141:ed-1:v1:en
  4. IoT Testing Tutorial [Електронний ресурс]: https://www.guru99.com/iot-testing-challenges-tools.html#:~:text=IOT%20testing%20is%20a%20type,over%20various%20interconnected%20IOT%20devices.
  5. Serpanos D. Internet-of-Things (IoT) Systems / D. Serpanos, M. Wolf. // Springer International Publishing AG, 2018. – 95 с. (978-3-319-69714-7)

Силабус:

Завантажити силабус