Загальна інформація

   Факультет електроніки та комп’ютерних технологій здійснює підго­тов­ку бака­лаврів та ма­гіст­рів у двох сучасних галу­зях – комп’ютерних наук і мікро- та нано­електроніки.

БАКАЛАВР

Ми здійснюємо фундаментальну підготовку майбутніх ІТ-спеціалістів за освітнім ступенем БАКАЛАВРА за спеціальностями у таких освітніх програмах:

  

121 Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering) сайт освітньої програми за посиланням https://swe.in.ua/

 

 

 

 

  121 – Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing (Освітня програма дуальної освіти, на сайті ОП –  детальніше )

 

 

 

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science)  

 

 

 

 

126 – Інфор­ма­ційні системи і технології (Data science & Intelligent systems). Сайт освітньої програми за посиланням http://itlnu.lviv.ua/

 

 

 

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка (Sensor & Analitical systems). Сайт освітньої програми за посиланням https://saslvivua.com/

 

 

 

 

   171 – Електроніка та комп’ютерні системи. Сайт освітньої програми за посиланням http://ecs.lnu.edu.ua/

 

 

 МАГІСТР

Освітній ступінь МАГІСТРА отримують бакалаври вищенаведених спеціальностей після півторарічного навчання за спеціальностями:

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science), спеціалізації:

 

 

 

  • «Інформаційні техно­логії проектування»;
  •  «Системне проектування»;
  • «Системи штучного інтелекту»;
  • «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка

  • спеціалізація «Фізична та біо­ме­дич­на електроніка».

 

 

Вступники подають диплом бакалавра (або спеціаліста) і складають фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, якщо фах бакалавра є суміжним з відповідною спеціальністю магістратури.

Вступники з інших спеціальностей складають додаткове фахове вступне випробування перед основним фаховим іспитом.

буклет Ф-ту електроніки та комп’ютерних технологій (pdf)