Загальна інформація

   Факультет електроніки та комп’ютерних технологій здійснює підго­тов­ку бака­лаврів та ма­гіст­рів у двох сучасних галу­зях – комп’ютерних наук і мікро- та нано­електроніки.

БАКАЛАВР

Освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти студенти отримують після 4 років навчання за спе­ціальностями:

  

121 Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering)

 

 

 

 

  121 – Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing (Освітня програма дуальної освіти)

 

 

 

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science)

 

 

 

 

126 – Інфор­ма­ційні системи і технології (Data science & Intelligent systems)

 

 

 

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка (Sensor & Analitical systems)

 

 

 

 

   171 – Електроніка та комп’ютерні системи

 

 

 

Вступники подають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікати ЗНО з української мови, математики та сертифікат ЗНО одного з предметів  історії України / іноземної мови / біології / географії / фізики / хімії.

Також ми приймаємо на 2-й та 3-й курси з нормативним терміном навчання (2 роки) випускників коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста  чи молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра.

Молодших спеціалістів (молодших бакалаврів):

  • на спеці­аль­ність 121 – “Інженерія програмного забезпечення” приймаємо на 2-й курс тільки з спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.
  • на спеці­аль­ність 122 – “Комп’ютерні науки” на 3-й курс з спеціальностей 12*
  • на спеці­аль­ність 126 – “Інформаційні системи і технології” на 3-й курс з спеціальностей 12* та інші.
  • на спеці­аль­ність 153 – “Мікро- і наносистемна техніка”  на 3-й курс з спеціальностей 15*
  • на спеці­аль­ність 153 – “Мікро- і наносистемна техніка”  на 2-й курс з інших спеціальностей.

Такі вступники подають диплом молодшого спеціаліста, складають ЗНО (1. Українська мова. 2.  Історія України, або іноземна мова, або біологія, або  географія, або фізика, або хімія)  та складають фахове вступне випробування.

 МАГІСТР

  Освітній ступінь магістра отри­му­ють бакалаври або спеціалісти після півторарічного  навчання за спеціальностями:

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science), спеціалізації:

 

 

 

  • «Інформаційні техно­логії проектування»;
  •  «Системне проектування»;
  • «Системи штучного інтелекту»;
  • «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка

  • спеціалізація «Фізична та біо­ме­дич­на електроніка».

 

 

Вступники подають диплом бакалавра (або спеціаліста) і складають фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, якщо фах бакалавра є суміжним з відповідною спеціальністю магістратури.

Вступники з інших спеціальностей складають додаткове фахове вступне випробування перед основним фаховим іспитом.