Загальна інформація

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій здійснює підго­тов­ку бака­лаврів та ма­гіст­рів у двох сучасних галу­зях – комп’ютерних наук і мікро- та нано­електроніки.

БАКАЛАВР

Освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти студенти отримують після 4 років навчання за спе­ціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки
126 – Інфор­ма­ційні системи і технології
153 – Мікро та наносистемна техніка.

Вступники подають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікати ЗНО з української мови, математики та іноземної мови або фізики.

Також ми приймаємо на 3-й курс з нормативним терміном навчання (2 роки) випускників коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра.

Молодших спеціалістів із спеці­аль­ностей:

 • 5.05010101 – Обслуговування програмних систем і комплексів;
 • 5.05010102 – Обслуговування систем баз даних і знань;
 • 5.05010201 – Обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
 • 5.05010301 – Розробка програмного забезпечення;
 • 5.05020205 – Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

та усіх спеціальностей галузі 12 Інформаційні технології – 121, 122, 123, 124, 125, 126

приймаємо  на спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та 126 – Інформаційні системи і технології

Молодших спеціалістів із спеці­аль­ностей:

 • 05080201 – Конструювання, виготовлення та технічне обслуго­вування виробів електронної техніки;
 • 05080202 – Виробництво електронних та електричних засобів авто­ма­ти­зації;
 • 05100401 – Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів.

та усіх спеціальностей галузей 15 Автоматизація та приладобудування і 17 Електроніка та телекомунікації

приймаємо на спеціальність 153 – Мікро та наносистемна техніка.

Такі вступники подають диплом молодшого спеціаліста та складають фахове вступне випробування.

.

 МАГІСТР

  Освітній ступінь магістра отри­му­ють бакалаври або спеціалісти від­повідних спеціальностей після півторарічного  навчання за спеціальностями:

122 – Комп’ютерні науки та інфор­маційні технології, спеціалізації:

 • «Інформаційні техно­логії проектування»;
 •  «Системне проектування»;
 • «Системи штучного інтелекту»;
 • «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;

153 – Мікро та наносистемна техніка, спеціалізація «Фізична та біо­ме­дич­на електроніка».

Вступники подають диплом бакалавра (або спеціаліста) і складають фахове вступне випробування та іспит з іноземної мови.