Загальна інформація

   Факультет електроніки та комп’ютерних технологій здійснює підго­тов­ку бака­лаврів та ма­гіст­рів у двох сучасних галу­зях – комп’ютерних наук і мікро- та нано­електроніки.

БАКАЛАВР

Освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти студенти отримують після 4 років навчання за спе­ціальностями:

  

121 Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering)

Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing (Освітня програма дуальної освіти)

 

 

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science)

 

 

 

 

126 – Інфор­ма­ційні системи і технології (Data science & Intelligent systems)

 

 

 

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка (Sensor & Analitical systems)

 

171 – Електроніка

 

 

Вступники подають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікати ЗНО з української мови, математики та сертифікат ЗНО одного з предметів  історії України / іноземної мови / біології / географії / фізики / хімії.

Також ми приймаємо на 3-й курс з нормативним терміном навчання (2 роки) випускників коледжів, які здобули освітній рівень молодшого спеціаліста  чи молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра.

Молодших спеціалістів (молодших бакалаврів) із спеці­аль­ностей:

 • 5.05010101 – Обслуговування програмних систем і комплексів;
 • 5.05010102 – Обслуговування систем баз даних і знань;
 • 5.05010201 – Обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
 • 5.05010301 – Розробка програмного забезпечення;
 • 5.05020205 – Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
 • усіх спеціальностей галузі 12 Інформаційні технології – 121, 122, 123, 124, 125, 126

приймаємо  на спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та 126 – Інформаційні системи і технології

Молодших спеціалістів (молодших бакалаврів) із спеці­аль­ностей:

 • 05080201 – Конструювання, виготовлення та технічне обслуго­вування виробів електронної техніки;
 • 05080202 – Виробництво електронних та електричних засобів авто­ма­ти­зації;
 • 05100401 – Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів.
 • усіх спеціальностей галузей 15 Автоматизація та приладобудування (на 3-й курс) і 17 Електроніка та телекомунікації (на 2-й курс)

приймаємо на спеціальність 153 – Мікро- та наносистемна техніка.

 

Такі вступники подають диплом молодшого спеціаліста та складають фахове вступне випробування.

 МАГІСТР

  Освітній ступінь магістра отри­му­ють бакалаври або спеціалісти після півторарічного  навчання за спеціальностями:

 

122 – Комп’ютерні науки (Computer science), спеціалізації:

 

 

 

 • «Інформаційні техно­логії проектування»;
 •  «Системне проектування»;
 • «Системи штучного інтелекту»;
 • «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;

 

 153 – Мікро- та наносистемна техніка (Sensor & Analitical systems)

 • спеціалізація «Фізична та біо­ме­дич­на електроніка».

 

 

Вступники подають диплом бакалавра (або спеціаліста) і складають фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, якщо фах бакалавра є суміжним з відповідною спеціальністю магістратури.

Вступники з інших спеціальностей складають додаткове фахове вступне випробування перед основним фаховим іспитом.