Крос-платформне програмування (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит
5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Хвищун І. О.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31
ФеІ-32
ФеІ-33
ФеІ-34

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами базових знань стосовно сучасної методології розробки програмного забезпечення в крос-платформній парадигмі програмування, зокрема – вивчення основ програмування алгоритмічними мовами C# та Java, вивчення типів даних та алгоритмічних конструкцій цих мов.

Цілі: навчити студентів методології розробки крос-платформних програм, розуміти синтаксичні та семантичні конструкції алгоритмічних мов C# та Java, отримати навики розробки та налагодження програм у консольних та віконних режимах роботи програмних середовищ Visual Studio 2022 та Java Beans, а також, опанувати принципи розробки крос-платформних проектів для розв’язання задач фізики та електроніки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • принципи технології розробки крос-платформних програмних систем;
 • принципи використання засобів крос-платформного програмування;
 • теоретичні основи у галузі застосування засобів крос-платформного програмування.

вміти:

 • використовувати базові принципи створення крос-платформних програмних систем для розроблення відповідних проектів;
 • застосовувати теоретичні знання та практичні навички у галузі крос-платформного програмування;
 • опанувати сучасні методи та технології створення платформо-незалежного програмного забезпечення.

Рекомендована література

Основна

 1. Joseph Albahari C# 12 in a Nutshell: The Definitive Reference 1st Edition. O’Reilly. 2023. – 1383 p.
 2. Troelsen A., Japikse P. Pro C# 9 with .NET 5: Foundational Principles and Practices in Programming. Apress, 2021. – 1383 p.
 3. Troelsen A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. Apress, 2012. – 1112 p.
 4. Jeffrey Richter. CLR via C#, Third Edition. Microsoft Press 2010. – 894 p.
 5. C# Language Specification Version 4.0 1999-2010 Microsoft Corporation – Стандарт мови С#.
 6.  Рисований О.М. Системне програмування Графічний інтерфейс користувача (GUI): навчальний посібник для студентів спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія», 125 – «Кібербезпека» / О.М. Рисований – Харків: «Слово», 2018 – 160 с.
 7. Bruce Eckel Thinking in Java Fourth Edition. Prentice Hall. 2020. 1057 p.

Силабус: з навчальної дисципліни "Крос-платформне програмування" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус