Безпровідні та мобільні мережі (121 ІПЗ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Рендзіняк  С. Й.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеП-41

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та сучасними методами проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки спеціалізованими програмними засобами.

Мета: формування системних знань і навичок, які необхідні для раціонального використання сучасних телекомунікаційних технологій, здатностей самостійно використовувати і вивчати літературу з відповідної дисципліни, розвивати гнучкість мислення, творчу самостійності та дію в практичній площині.

Цілі: забезпечити вміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології, вивчення принципів передачі інформації в телекомунікаційних мережах, їх побудови та способів організації передавання даних.

Рекомендована література

  • . Климаш М.М. Теоретичні основи телекомунікаційних мереж: навч. посіб. / Б.М.Стрихалюк, М.В.Кайдан. – Львів: вид-во УАД, 2011. – 496 с.
  • Архипов О.Є., Гулак Г.М., Кащук В.І., Мельник С.В. Основи телекомунікацій: Навч. посібник / К.: НА СБ України, 2017 р.
  • Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Стеклов В.К. Сучасні цифрові системи комутації – Підручник. К.: Техніка, 2010. – 389 с.
  • Кривуца В.Г. та інші Система управління сучасними телекомунікаційними мережами/ Беркман Л.Н., Климаш М.М., та ін./ К.: Зв’язок, 2009. – 352 с.
  • Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Стеклов В.К. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – К.: Техніка, 2007. – 384 с.
  • Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Проектування телекомунікаційних мереж. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.
  • Навчальний практикум з кредитного модуля «Безпроводові телекомунікаційні системи – Системи та засоби зв’язку з рухомими об’єктами» [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В. Г . Абакумов, П. В. Попович, К. О . Трапезон. –  – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21180

Силабус:

Завантажити силабус