Кушнір Олексій Олександрович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, інженер 1 категорії Лабораторії (4) Радіофізики і комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-51

Електронна пошта: oleksiy.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • наноплазмоніка
 • оптика дисперсійних середовищ
 • робототехніка

 

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Adamiv V. T. Nonlinear optical properties of silver nanoparticles prepared in Ag doped borate glasses / V. T. Adamiv, I. M. Bolesta, Ya. V. Burak, R. V. Gamernyk, I. D. Karbovnyk, I. I. Kolych, M. G. Kovalchuk, O. O. Kushnir, M. V. Periv, I M. Teslyuk. / Physica B. – 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2014.05.009
 2. Bolesta I. M. Local fields in nanostructured silver films / Ivan M. Bolesta, Ihor I. Kolych, Alexey A. Kushnir, Ivan D. Karbovnyk, John M. Collins, Roman V. Gamernyk, Andriy P. Luchechko and Serhiy V. Rykhlyuk // Journal of Nanophotonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 083087. http://dx.doi.org/10.1117/1.JNP.8.083087
 3. Demchuk A. The Computational Studies of Plasmon Interaction / Demchuk A., Bolesta I., Kushnir O., Kolych I. // Nanoscale Res. Lett.– 2017. – V. 12. – P. 273 (7). http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-017-2050-8
 4. Bolesta I.M. Plasmon Absorption by Silver Nanoparticles on LiNbO3 Surface / Bolesta I.M., Vakiv M.M., Haiduchok V.G. Kolych I.I., Kushnir A.A., Rovetskyy I.M., Furgala Yu.M. // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62. – N 1. – P.39-45. https://doi.org/10.15407/ujpe62.01.0039
 5. Bolesta I. M. AFM Investigations and Plasmon Spectra of Silver Clusters Formed on Li2B4O7:Ag Glass Surface in Reducing Atmosphere / Bolesta I. M., Kushnir O. O., Kolych I. I., Syvorotka I. I.; Adamiv V. T., Burak Ya. V., Teslyuk I. M. // Advanced Science, Engineering and Medicine. – 2014. – V. 6. – No. 3. – P. 226-232. https://doi.org/10.1166/asem.2014.1498
 6. Патент №86830 Україна, МПК G01N 15/02 Спосіб визначення розподілу за розмірами частинок металу у дисперсійних системах / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309260; заявл. 23.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 7. Патент №86631 Україна, МПК (2013.01) G01N 13/00 Спосіб вимірювання товщин нанорозмірних об’єктів / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2013 07147; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 8. Патент №92956 Україна, МПК C03C 3/064 (2006.01) Спосіб виготовлення нанокомпозитного матеріалу / Адамів В. Т., Болеста І. М., Буряк Я. В., Гамерник Р. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Кушнір О. О., Теслюк І. М.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2014 03900; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 9. Патент №94003 Україна. МПК G01N 21/47 Пристрій для вимірювання кутової залежності інтенсивності розсіяного світла / Болеста І. М., Ковальчук М. Г., >Кушнір О. О.<, Рабик В. Г., Сімків Б. О.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201404733 від 5.05.2014. Опубл. 27.10.2014, Бюл. №20.
 10. Патент №94609 Україна. МПК G01N 21/64 Спосіб візуалізації локальних полів у метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах / Болеста І М., Гамерник Р. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Кушнір О. О.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201404744 від 5.05.2014. Опубл. 25.11.2014, Бюл. №22.

 

Біографія

Народився 27 липня 1987 року у місті Львові.

У 2009 році отримав диплом магістра за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

З листопада 2009 до 2012 року навчався в аспірантурі.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Поверхневі плазмонні збудження в неоднорідних метал-діелектричних нанокомпозитах”, диплом від 17 січня 2014 року.

У 2014-2015 роках працював молодшим науковим співробітником, потім науковим співробітником кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

З 2015 року працює асистентом, а з 2019 доцентом кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

 

Проекти

 1. Світлогенеруючі низькорозмірні структури з поляризованою люмінесценцією на основі органічних і неорганічних матеріалів (

  Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, доц. Карбовник Іван Дмитрович.
  Термін виконання: 01.11.2020 ‑ 31.12.2022. Категорія роботи: прикладне дослідження (фінансування НФДУ).

Нагороди

Лауреат премії президента України для молодих вчених 2015 року за роботу „Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів”

Розклад