Мобільний компʼютинг (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Кушнір О. О.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-33Кушнір О. О., Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Мобільний комп’ютінг» одержання студентами знань про операційну систему Android та архітектуру стандартного мобільного застосунку, вбудовані можливості доступу до апаратних засобів мобільного пристрою та цифрових камер, проведення обчислень на мобільному пристрої у активному та скритому режимах.

Рекомендована література

  • 1. Природня розробка на платформі Andtoid [Електронний ресурс]: https://developer.android.com/ndk/guides
  • 2. Leiva A. Kotlin for Android Developers: learn Kotlin the easy way while developing an Android App // A. Leiva // Leanpub, 2016. – 240 p.
    ISBN: 1530075610
  • 3. Neil T. Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone Apps // T. Neil, O’Reilly Media, 2014. – 408 p. ISBN: 1449363636
  • 4. Hellman E. Android Programming: Pushing the Limits // E. Hellman, NY: Wiley, 2013. – 432 p. ISBN: 978-1-118-71737-0
  • 5. Mastering Android Development with Kotlin: Deep dive into the world of Android to create robust applications with Kotlin By Milos Vasic. “Packt Publishing”, 2017. – 378 p.

Силабус:

Завантажити силабус