Навчальний план – Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення (121)

 

1-й семестр

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Web-технології32322:2Залік
Дискретна математика32322:2Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування32322:2Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритми та структури даних32322:2Іспит
Бази даних32322:2Іспит
Патерни проектування32322:2Залік
Функційне програмування16161:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Веб-програмування32322:2Іспит
Паралельне програмування32322:2Залік
Прикладна статистика та ймовірнісні процеси32322:2Іспит

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Засоби інженерії даних32322:2Іспит
Цифрова обробка інформації32322:2Іспит
Методи обчислень3232322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибрані розділи мови програмування С32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Нереляційні бази даних32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Нечіткі системи32322:2Залік
Основи штучного інтелекту 32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналіз та рефакторинг коду, моделювання та проектування ПЗ32322:2Іспит
Якість та тестування ПЗ32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Засоби машинного навчання32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Засоби роботи з великими даними32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Мікроконтролери (на базі GL Embedded Starter Kits)32322:2Залік
Дисципліна на вибір 4:Цифрова обробка зображень32322:2Залік
Цифрова та аналогова електроніка32322:2Залік