Навчальний план – Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення (121)

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Web-технології 32 32 2:2 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Операційні системи, системне програмування 32 32 2:2 Залік