Навчальний план – Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення (121)

1-й семестр

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Web-технології32322:2Залік
Веб-технології (HTML, CSS, basic JS)32322:2Залік
Дискретна математика32322:2Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування64324:2Іспит
Операційні системи, системне програмування32322:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритми та структури даних32322:2Іспит
Бази даних32322:2Іспит

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Веб-програмування32322:2Іспит
Паралельне програмування32322:2Залік
Прикладна статистика та ймовірнісні процеси32322:2Іспит