Рендзіняк Сергій Йосипович

Посада: професор кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Електронна пошта: serhii.rendziniak@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Паралелізація обчислювальних процесів при аналізі динамічних режимів електричних кіл
 • Дослідження перехідних процесів в електричних колах діакоптичними методами

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу «Теорія електронних кіл» : навчальний посібник для студентів ВНЗів / Петро Григорович Стахів, Сергій Йосипович Рендзіняк, Василь Іванович Михайлів; В.о. Нац. ун-т “Львівська політехніка«.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 72 с. ISBN 966-553-729-8
 2. Stakhiv P., Rendzinyak S., Krupskyy B. Parallelization of diacoptic methods for multiprocessor computing systems // Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences (Warsaw, Poland). — 2003. — Vol. 51, No. 4. — P. 381-394.
 3. Рендзіняк С.Й. Удосконалений метод формування системи рівнянь стану електричних кіл // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2003. — № 479.— С. 166-171.
 4. Рендзіняк С.Й., Крупський Б.І., Мурин В.І. Застосування прямого діакоп-тичного метода розрахунку динамічних режимів на паралельних обчислювальних структурах // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2003. — № 481. — С. 120-126.
 5. Рендзіняк С.Й., Мурин В.І. Розрахунок динамічних режимів складних електротехнічних кіл паралельними діакоптичними методами // Електроенергетичні та електромеханічні системи.Вісник Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2003. — № 485. — С. 235-239.
 6. Byczkowska-Lipinska L., Stakhiv P., Rendzyniak S. Parallel algorithm for system of differential equations integration // Journal of Applied Computer Science (Lodz, Poland). — 2004. — Vol. 12, No. 2. — P. 35-43.
 7. Stakhiv Petro, Rendzinyak Serhiy. A Parallel Multirate Algorithm for the Numerical Integration of System of Nonlinear Differential Equations // Комп’ютинг. — 2005. — Том 4, вип. 1. — С. 34-41.
 8. Рендзіняк С.Й. Редукція системи рівнянь підсхеми з зосередженими параметрами в діакоптичних методах // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2006. — № 563. — С. 115-122.
 9. Rendzinyak S., Stakhiv P. New algorithm of subcircuits matching in multirate method // Proc. of the XIII Internatinal Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET05. Lviv, Ukraine, July 4-7. — 2005. — P. 290-294.

Біографія

У 1974-1979 рр. навчався у Львівському державному університеті ім. Ів. Франка за спеціальністю “радіофізика та електроніка” (диплом з відзнакою). Після навчання працював на Львівському заводі телеграфної апаратури (Виробниче об’єднання ім. 50-річчя Жовтня).

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1992 р. до 1997 р. працював на фізичному факультеті Львівського державного університету, дотепер – в Інституті енергетики та систем керування Національного університету “Львівська політехніка”.

Тема докторської дисертації: Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл [Текст] : дис… д-ра техн. наук: 05.09.05 / Рендзіняк Сергій Йосипович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 303 арк. — арк. 226-251

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Розклад