Прикладна теорія інформації / Applied Information Theory (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Болеста І. М.ФеІм-11, ФеІм-12, ФеІм-13, ФеІм-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФеІм-11професор Болеста І. М.
ФеІм-12професор Назаркевич  М. А.
ФеІм-13професор Болеста І. М.
ФеІм-14Шмигельський Я. А.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Прикладна теорія інформації ”полягає у оволодінні основними положеннями теорії інформації та кодування, такими як поняття про ентропію та кількісні міри вимірювання інформації, основними теоремами теорії інформації для дискретних каналів зв’язку, відомостями про принципи оптимального та завадостійкого кодування та використання їх в сучасних інформаційних системах.

Основні завдання вивчення дисципліни “Прикладна теорія інформації ”полягають у формуванні у магістрів знань про інформацію та ентропію, принципи обробки сигналів, завадостійкого кодування та побудови цифрових систем передавання інформації.

Рекомендована література

 • Основна література:
 • 1. Подлевський Б. М. Теорія інформації : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 342 с.
 • 2. Подлевський Б. М. Теорія інформації в задачах: підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. – 271 с.
 • 3. Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : підручник /Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. – Київ: Вища школа, 2001. – 255 с.
 • 4. Тулякова Н. О. Теорія інформації : навч. посібник / Н. О. Тулякова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.
 • 5. Б.Ю Волочій. Передавання сигналів у інформаційних системах. Ч.1 Львів. Вид-во НУ Львівська Політехніка. 2005.- 196 с.
 • 6. Болеста І.М. Інформація та ентропія у фізиці та суспільному житті. Міждисциплінарний семінар «Обрії науки». Український католицький університет. Манускрипт-Львів» Львів 2014. С. 45-76.
 • 7. Партико З. В. Образна концепція теорії інформації. Львів: Видав.центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 133 с.
 • 8. Вербіцький О. В. Вступ до криптології. – Львів : Вид-во науковотехнічної літератури, 1998. – 248 с.
 • 9. T Dittrich. The concept of information in physics: an interdisciplinary topical lecture. Eur. J. Phys. 36 (2022) 015010 (38pp)
 • 10. Melvin M. Vopson. The mass-energy-information equivalence principle. AIP Advances 9, 095206 (2021); doi: 10.1063/1.5123794

Силабус:

Завантажити силабус