Стартапи в ІТ (Інженерія програмного забезпечення)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Катерняк І. Б.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФеП-41

Опис навчальної дисципліни

Студентам буде запропоновано відкрити з їх практики та оцінити те, що працює, а також те, що не вдається зробити; зібрати команду, щоб разом визначити, як все могло би бути; знайти креативне рішення для задоволення потреби і визначити вигоди для певних цільових груп; розробити прототип для валідації продукту; скласти бізнес- модель для майбутнього стартапу і представити її інвесторам.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • теоретичні основи інноваційної діяльності, як працюють технологічні стартапи в умовах невизначеності;
 • роль підприємництва в технологічному трансфері;
 • чітко зрозуміти і сформулювати свій намір започаткування власної справи (start-ups);
 • для чого потрібна команда і як її збудувати, цінність партнерств;
 • метод ощадливого Start up (анг. Lean Start up), як складається  «канва моделі бізнесу» (англ. business model canvas) і що таке мінімальний життєздатний продукт (англ. minimum viable product – MVP).
 • як працюють фінансові інституції на ринку інвестицій, що таке  венчурний капітал і бізнес-ангели, їх мотиви та  етапи залучення. Фінансування start-ups без залучення інвесторів (т.зв. «бутстрепінг»).

 

вміти:

 • використовувати метод «NABC» – ПППК (потреба-підхід-переваги-конкуренція) для оцінки ідеї на предмет інноваційності і підготовки презентацій;
 • застосовувати Lean Start up підхід для перевірки гіпотез- проведення досліджень, збору даних і навчання;
 • зібрати команду для розробки технологічного рішення;
 • проводити інтерв’ювання потенційних клієнтів з допомогою розробленого прототипа продукту на предмет валідності його функціоналу;
 • вибирати чи складати бізнес модель для технологічного стартапу;
 • робити бізнес аналітику;
 • презентувати стартап проєкту перед потенційними інвесторами.

Рекомендована література

 1. Katernyak, “Innovation Spring in Tech Startup: momentum to take off = “Інноваційна весна” в технологічних стартапах: моментум для злету” Підручник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 172 с.
 2. Katernyak, Entrepreneurship barometer and e-Learning in Tech Startups context. Electronics and information technologies. 2021, Issue 15. pp. 24–35
 3. Katernyak, V. Loboda, “Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth- Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives, Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.95099. Available from: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-applications-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth
 4. Marmer, B. L. Herrmann, et al. “Startup Genome Report. A new framework for understanding why startups succeed”, Startup Genome, 67 p., 2011.
 5. R. Carlson, W. W. Wilmot, “Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want”, New York: Crown Business, 2006.
 6. Ries, Eric (October 2011). “Creating the Lean Startup”. Inc. 33 (8): 56–63.
 7. Ries E. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses / Ries Eric. — Crown Publishing, 2011. — P.103
 8. Blank S. Why the Lean Start-Up Changes Everything / Steve Blank. – Harvard business review. – May 2013.
 9. Dryzghalovych, I. Katernyak. Problems of modern business models in video games and their possible solutions. Ivan Franko National University in Lviv, «Electronics and Information Technologies». 2022. Issue 17, pp. 16–25 DOI: https://doi.org/10.30970/eli.12
 10. John W. Mullins. The New Business Road Test: What entrepreneurs and executives should do before writing a businessplan. 2010. – 315 p.
 11. John Bessand and Joe Tidd. Innovation and Entrepreneurship. 2007. – 462 p.
 12. James Utterback et al. Design-Inspired Innovation. 2007. – 259 p.
 13. Tom Kelley et al. The Art of Innovation. 2001 – 307 p.
 14. Steven Johnson. Where Good Ideas Come From : the Natural History of Innovation. 2010.

Силабус:

Завантажити силабус