Проектування схем (друкованих плат) (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Назаркевич  М. А.ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-41Шмигельський Я. А.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студенту після проходження
курсу знання та навички для проєктування, моделювання та тестування окремих пристроїв
інтернету речей та розумних мереж для будинків та бізнес-цілей.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проектування схем (друкованих плат)» є
ознайомлення студентів з основами проектування схем (друкованих плат) для оволодіння
сучасними підходами в цій галузі та навиками їх застосування. Після завершення цього курсу
студент буде:
Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати основні етапи моделювання і проектування електронних схем та друкованих
  плат;
 • знати матеріальну та елементну базу електронних схем; аналітичні та чисельні
  методи проектування та оптимізації електронних схем та друкованих плат;
 • вміти проводити наскрізне проектування електронної схеми, починаючи від завдання
  на проектування і закінчуючи розробкою друкованої плати;
 • вміти застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні системи проектування
  електронних схем та друкованих плат.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Автоматизация проектирования радиоэлектроных средств: учебное пособие для вузов /
  О.В. Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров и др. под ред. О.В. Алексеева. – М: Высшая
  школа, 2000, -479 с.
 2. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в Altium Designer / А.В. Лопаткин. – М.:
  DMK Пресс, 2016. – 400 с.
 3. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. Схемотехническое проектирование и моделирование
  радиоэлектронных устройств. – М.: Техносфера, 2007. – 128 с.
 4. Хернитер Марк. Электронное моделирование в Multisim – М.: ДМК Пресс, 2010. – 501 с.

Додаткова література:

 1. Хайнеман Р. PSpice. Моделирование работы электронных схем. Пер. с нем. – М.: DMK
  Пресс, 2001. – 336 с.
 2. Ляшенко О. Моделювання та дослідження електронних пристроїв: Навч. посібник. /
  О. Ляшенко, О. Мартинюк. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 217 с.
 3. Моделирование электрических схем с помощью Multisim. [Электр. ресурс]:
  https://electroandi.ru/toe/metod/modelirovanie-elektricheskikh-skhem-s-pomoshchyu-multisim.html
 4. Электроника и компьютер [Электр. ресурс]: https://cxem.net/comp/comp.php
 5. Автоматизированное проектирование радиоэлектронной аппаратуры. [Электр. ресурс]:
  https://habr.com/ru/post/439572/.
 6. Создание печатных плат. Метод для начинающих. [Электр. ресурс]:
  https://www.drive2.ru/b/1658627/.
 7. Пирогова, Е.В. Проектирование и технология печатных плат / Е.В. Пирогова. – М.: Форум,
  2005. 559 с.

Силабус:

Завантажити силабус