Проектування Інтернету речей (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-41

Опис навчальної дисципліни

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна “Проектування Інтернет речей” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 126 “Інформаційні системи і технології” для освітньої програми “Інформаційні системи і технології” підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Курс базується на наступних дисциплінах: “Комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка”, “Програмування”, “Об’єктно–орієнтоване програмування”, “Архітектура комп’ютерів”, “Мікроконтролери (ч. 2)”. Під час вивчення дисципліни студенти ознайомлюються з архітектурою, функціонуванням мікроконтролерів, мікропроцесорів, мікрокомп’ютера Raspberry Pi 3, давачами і виконавчими механізмами, отримують знання в області Інтернет речей та цифрових технологій, розробці систем на базі IoT пристроїв з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi та сучасних давачів і виконавчих механізмів, реалізують пристрої вимірювання температури, вологості, віддалі, управління виконавчими механізмами на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi 3.

Результати навчання:

– знати:

– принципи організації і функціонування Інтернет речей;

– історію виникнення і розвитку Інтернет речей;

– існуючі технології в області Інтернет речей;

– сучасну елементну базу для побудови пристроїв Інтернет речей;

– мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при програмуванні мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів;

– принципи роботи в середовищі розробки Node-RED, PSoC Creator 4.2;

– апаратну і програмну частини мікроконтролерів PSoC 6, мікрокомп’ютерів Raspberry Pi;

– налаштовувати мережеву взаємодію між пристроями ІоТ через Ethernet, Bluetooth, Internet.

– вміти:

– працювати з мікроконтролерами та мікрокомп’ютерами Raspberry Pi;

– використовувати середовища розробки Node-RED, PSoC Creator для програмування пристроїв Інтернет речей;

– реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації з давачів в мікроконтролери, мікрокомп’ютери;

– розбиратися в існуючих IoT- технологіях і використовувати їх до конкретних проектів;

– проектувати цілісні пристрої, мережеві з’єднання, обмін даними;

– розробляти алгоритми та комп’ютерні програми мовами високого рівня для інформаційних систем;

– володіти сучасними методами аналізу об’єктів проектування, приймати оптимальні рішення щодо вибору структури мікропроцесорних систем.

Рекомендована література

 1. Simone Cirani, Gianluigi Ferrari, Marco Picone, Luca Veltri. Internet of Things. Architectures, Protocols and Standards. – Wiley. – 2019. – 394 p.
 2. Boris Adryan, Dominik Obermaier, Paul Fremantle. The Technical Foundations of IoT. – Artech House. – 2017. – 494 p.
 3. Harry Fairhead. Raspberry Pi IoT In C. – IO Press. – 2016. – 292 p.
 4. Дэвид Роуз. Будущее вещей. Как сказка и фантастика становятся реальностью, ISBN: 978-5- 91671-394-7, 2015. – 27 с.
 5. Росляков, А.В. Интернет вещей: учебное пособие [текст] / А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. – Самара: ПГУТИ, 2015. – 200 с.
 6. Raspberry Pi 3 Model B / Raspberry Pi Community. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b
 7. Агуров П.В., Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 496 с.
 8. Агуров П.В., Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 576 с.
 9. Петин В. А., Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things, ISBN: 978-5-9775-3646-2, 2016, 320c.
 10. Gastón C. Hillar, MQTT Essentials – A Lightweight IoT Protocol. – Packt. – 2017. 280 p.
 11. John C. Shovic, Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers. – Apress, New York. – 2016. 233 p.

Силабус:

Завантажити силабус