Злобін Григорій Григорович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-52

Електронна пошта: Hryhoriy.Zlobin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 Вільне програмне забезпечення.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Злобін Г. ІТ-освіта в Україні: куди йдемо?/ Г. Злобін, А. Шевчик, В. Шевчик // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 7. – С. 138–142.
 2. Злобін Г. Порівняльний аналіз засобів кросплатформного програмування / Г. Злобін, О. Чмихало // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 5. – С. 159–166.
 3. Батюк А. Використання технологій віртуалізації в спецкурсі “Системне адміністрування ОС Linux”/ А. Батюк, Д. Ванькевич, Г. Злобін // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. – С. 220–225.
 4. Використання вільного програмного забезпечення у навчальному курсі “Програмування вбудованих систем”
 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IT-КОМПАНІЇ ТА ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕЛЕКТРОНІКИ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА
 6. Використання вільного програмного забезпечення у Львівському університеті імені Івана Франка
 7. Програмне забезпечення IT-компанії та фахова підготовка студентів напрямку “Комп’ютерні науки” на факультетах електроніки та прикладної математики ЛНУ ім. Івана Франка
 8. Цифрова обробка інформації
 9. Ера POST-PC, вільне програмне забезпечення, BYOD та освіта
 10. Порівняльний аналіз засобів кросплатформного програмування
 11. Про можливості використання технології BYOD (Bring Your Own Device) в навчальному процесі вищого закладу освіти
 12. Дистрибутив VortexBox 2.1
 13. Використання технологій віртуалізації в спецкурсі Системне адміністрування ОС LINUX”

Біографія

Народився 28.04.1949 р. в селі Великі Межирічі в сім’ї водія вантажної машини та продавчині. В 1956 р. пішов у перший клас Велико-Межирічської середньої школи, яку закінчив у 1966 р. із срібною медаллю. Під час навчання в школі був учасником предметних районних та обласних олімпіад з фізики, хімії, математики і географії, займався спортом, був учасником районних змагань з волейболу. Після закінчення школи поступив на перший курс фізичного факультету Львівського держаного університету імені Івана Франка. З третього курсу зголосився до спеціалізації на кафедрі теоретичних основ електрорадіотехніки (ТОЕР), яку закінчив у 1969 р. Окрім навчання на фізичному факультеті на 2-4 курсах проходив військову підготовку на військовій кафедрі університету за напрямком командир взводу зенітної артилерії. Під час навчання на п’ятому курсі був скерований на переддипломну практику в інститут кібернетики АН УРСР. За час переддипломної практики розробив програму розрахунку режимів лінійних електричних кіл мовою Алгол для ЕОМ М-222. Після закінчення університету як офіцер запасу на два роки був скерований командиром зенітного взводу зенітної артилерії у групу радянських військ в Німеччині. В серпні 1973 р. був звільнений в запас і з вересня 1973 р. розпочав свою роботу на кафедрі ТОЕР на посаді завідувача лабораторії. У 1976 р. поступив в аспірантуру до професора Синицького Льва Ароновича за темою “Числове дослідження динаміки неавтономних систем фазової автопідстройки частоти”. Після закінчення аспірантури перейшов на посаду асистента кафедри ТОЕР. Кандидатську дисертацію за темою “Числове дослідження динаміки неавтономних систем фазової автопідстройки частоти” захистив у 1983 р. у фізико-механічному інституті АН УРСР ім. Карпенка. У 1984 р. був переведений на посаду доцента кафедри ТОЕР. За час роботи на кафедрі читав лекції з курсів “Обчислювальні машини і програмування”, “Обчислювальна техніка і програмування”, “Числові методи дослідження динамічних систем”, “Комп’ютерне моделювання в фізиці”, “Автоматизація фізичного експерименту”, “Основи інтелектуальної власності”, “Системи комп’ютерної математики в наукових дослідженнях”, “Аналітичні обчислення на ЕОМ”, “Методика викладання комп’ютерних наук”, “Технічне забезпечення комп’ютерних систем”, “Основи програмування”, “Апаратне забезпечення вбудованих систем”, “Програмування вбудованих систем”, “Об”єктно-орієнтоване програмування”, “Користувацькі інтерфейси”.

Проекти

 1.  “Використання вільного програмного забезпечення у навчанні та наукових дослідженнях” (тема в межах  робочого часу викладача, 01.01.2021 ‑ 31.12.2023, керівник теми)

Методичні матеріали

 

 1. Злобін Г. Г Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник.-Львів: ЛОНМІО, 1997. 230 с.
 2. Злобін Г. Г Посібник користувача персонального комп’ютера:-Львів: Мета, 2001. 136 с.
 3. Злобін Г. Г Посібник користувача персонального комп’ютера. ІІ видання:-Львів: Сполом, 2003. 272 с.
 4. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина І. Апаратне забезпечення IBM-подібних персональних комп’ютерів:-Львів: Простір-М, 2003. 83 с.
 5. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина ІІ. Операційна система Linux:-Львів: Простір-М, 2003. 95 с.
 6. Злобін Г. Г Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина ІІІ. Операційна система Windows XP та прикладне програмне забезпечення: Львів: Простір-М, 2003. 95 с..
 7. Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є.  Архітектура і апаратне забезпечення ПЕОМ:Навч. посібник.-К.: Каравела,2006. -304 с.
 8. С. Апуневич, В. Бойко, Г. Злобін, В. Семенюк, С. Кудрик. Під ред Г. Злобіна  Linux — це просто як Borsch-Львів: ПП Сорока, 2006. 116 с.
 9. Р. Мисик, Р. Микульчик, І. Кульчицький, Г. Злобін, В. Пілецький, С. Кравець.Англо-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція /За ред. Б. Рицара-Львів: ЕКОІнформ, 2006. 208 с.
 10. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей): Підручник.-К.: Каравела, 2007. -240 с.
 11. Злобін Г. Г Апаратні засоби ПК. Енциклопедичне видання: Навч.-метод. посіб.-К.: ТОВ Редакція “Комп’ютер”, 2007. 128 с.
 12. Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є.  Архітектура і апаратне забезпечення ПЕОМ. ІІ видання::Навч. посібник.-К.: Каравела,2009. -242 с.
 13. Программирование на языке С++ в среде Qt Creator:  / Е. Р. Алексеев, Г. Г. Злобин, Д. А. Костюк,О. В. Чеснокова, А. С. Чмыхало — М. : ALT Linux, 2015. — 448 с. : ил. — (Библиотека ALT Linux).

 

Розклад