Електротехніка та електроніка (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Карбовник І. Д.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15, ФеІ-16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеІ-11
ФеІ-12
ФеІ-13
ФеІ-14
ФеІ-15
ФеІ-16

Опис навчальної дисципліни

Мета: мета викладання навчальної дисципліни полягає у одержанні студентами знань з про електромагнітні явища, достатніх для аналізу кіл постійного та змінного струмів, правильної експлуатації електронних та електровимірювальних пристроїв та розуміння основних сучасних схемотехнічних рішень.

Цілі: ознайомити студентів з фундаментальними принципами та останніми досягненнями в галузі електроніки та електротехніки, щоб стимулювати творчий підхід та інноваційне мислення; забезпечити розуміння того, як електроніка та електротехніка інтегруються з іншими інженерними та технологічними дисциплінами, сприяючи розробці комплексних систем, таких як мікроелектроніка, робототехніка, телекомунікації та інші.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

елементи електричних та електронних кіл – як основні складові сучасних пристроїв; опис часових та частотних властивостей системи у електроніці; електричні вимірювання; базові схемотехнічні принципи;

вміти:

застосовувати закони Ома та Кірхгофа для опису електричних кіл; обирати оптимальні методи аналізу складних електричних кіл; розраховувати режими роботи у електричних колах з діодами та транзисторами; аналізувати перехідні процеси у колі з одним накопичувачем енергії; аналізувати перехідні процеси у RLC колах.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Матвієнко М.П. Основи електротехніки та електроніки / М.П. Матвієнко. – Київ, Ліра-К, 2017. – 504 с. https://knushop.com.ua/image/catalog/lira20230617/pdf/12108.pdf
  2. Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. Навчальний посібник / О.Ю Карпов, С.Ш. Кацив, В.В. Кухарчук. – Київ, Гельветика, 2019. – 210 с.
  3. Гуржій А.М. Електротехніка та основи електроніки: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / А.М. Гуржій, С.К, Мещанінов, А.Т. Нельга, В.М. Співак. – Київ, Літера ЛТД, 2020. – 288 с. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidrucnnyky-posibnyky-profosvita/Litera-Elektrotehnika.pdf
  4. Holt. M. Electrical Exam Preparation Textbook / M. Holt. – Mike Holt Enterprises Inc, 2023. – 420 p. https://www.amazon.com/2023-Electrical-Exam-Preparation-Textbook/dp/1950431711/ref=monarch_sidesheet
  5. Bartlett J. Electronics for Beginners: A Practical Introduction to Schematics, Circuits, and Microcontrollers / J. Bartlett. – Apress, 2020. – 522 с. https://www.academia.edu/61894848/Electronics_for_Beginners_A_Practical_Introduction_to_Schematics_Circuits_and_Microcontrollers
  6. Horowitz P., Hill W. The Art of Electronics. 3rd edition / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – 1220 p. https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/physics/electronics-physicists/art-electronics-3rd-edition?format=HB

Допоміжна література:

  1. Gibilisco S., Monk S. Teach Yourself Electricity and Electronics, Seventh Edition / S. Gibilisco.S. Monk. – Steiner. – McGraw Hill TAB, 2022. – 496 p. https://www.amazon.com/dp/126444138X?tag=uuid10-20
  2. Електронний ресурс Electronics Tutorials. Режим доступу: https://www.electronics-tutorials.ws/
  3. Електронний ресурс Multisim Live. Режим доступу: https://www.multisim.com/

Силабус: з навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус