Романишин Ростислав Ігорович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: rostyslav.romanyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Розроблення підходів і засобів неруйнівного контролю
 • Ультразвукова діагностика матеріалів і конструкцій
 • Томографічне відновлення
 • Неруйнівний контроль 4.0

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Romanyshyn R., Romanyshyn G., Romanyshyn I. Determination of the Source Localization and the Beginning Time of the Acoustic Signal. Chapter in Photoacoustic Imaging – Principles, Advances and Applications. – Intechopen. – 2020. – 7p. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91199.
 2. Свідоцтво про рестрацію авторського права на твір №99133 – Комп’ютерна програма «Спеціальне програмне забезпечення для лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки»/ Шебордаєв О. М., Романишин Р. І., реєстр. 17.08.2020
 3. Romanishin R.I., Romanishin I.M. Assessment of Scattered Damage in Structural Materials // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2019, 55, No. 2. – P.111-121. (Scopus)
 4. Romanishin R.I., Romanishin I.M., Student M.M., Gvozdetskii V.M., Rusin B.P., Romanishin G.I., Koshevoi V.V., Semak S.I., Krygul’ R.E. An Ultrasonic Method for Determining Adhesive Strength // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2018, 54, No. 7. – P.479-486. (Scopus).
 5. Romanishin R.I., Romanishin I.M. Processing of Backscattered Signal in Ultrasonic Testing // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2018, 54, No. 6. – P.394-399. (Scopus).
 6. Koshovyi V.V., Romanyshyn I.M., Romanyshyn R.I., Semak P.M., Sharamaga R.V. Development of Passive Ultrasonic Tomography Techniques // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2016, 52, No. 10. – P.539–553. (Scopus).
 7. Картографування адгезійної міцності газо термічного покриття на основі реєстрації зворотно-розсіяного ультразвукового сигналу / В.І.Похмурський, В.В.Кошовий, М.М.Студент, Р.І.Романишин, І.М.Романишин, В.М.Гвоздецький, П.М.Семак, Р.В.Шарамага // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. – № 3. – С.32-38.
 8. Koshovyi V.V., Romanyshyn I.M., Romanyshyn R.I., Mokryi O.M., Sharamaga R.V., Kyryenko A.V., Semak P.M. Development of ultrasonic tomography techniques for diagnostics of nuclear power plant piping // Strength of Materials. – 2013, v.45, №4. – P.512-516. (Scopus).
 9. Koshovyi V.V., Romanyshyn I.M., Mokryi O.M., Romanyshyn R.I. Development of the technologies of ultrasonic tomography for the engineering diagnostics of structural materials // Materials Science. – 2011, v. 47, № 2. – P.236-244. (Scopus).
 10. Koshevoi V.V., Romanishin I.M., Romanishin R.I., Sharamaga R.V. Evaluation of Material Degradation on the Basis of Ultrasonic Tomography during the Detection of Scattered Signals // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2010, 46, No. 9. – P.651–663. (Scopus).
 11. Кошевой В.В. Ультразвуковая компьютерная томография на основе регистрации рассеянного структурой материала сигнала (Часть 1) / В.В.Кошевой, И.М.Романишин, Р.И.Романишин, Р.В.Шарамага // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – №2. – С.37-42.
 12. Кошевой В.В. Ультразвуковая компьютерная томография на основе регистрации рассеянного структурой материала сигнала (Часть 2) / В.В.Кошевой, И.М.Романишин, Р.И.Романишин, Р.В.Шарамага // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – №3. – С.19-24.
 13. Romanishin I.M., Romanishin R.I. Comparison of Acoustic-Emission Tomography Images to an Etalon // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2009, 45, No. 1. – P.50-60. (Scopus).
 14. Патент України на корисну модель № 44165. Спосіб оцінки деградації матеріалу на основі томографічних зображень / Кошовий В.В., Романишин І.М., Романишин Р.І., Шама М.А., Шарамага Р.В. / Опубліковано 25.09.2009. Бюл.№18.
 15. Romanyshyn R., Koshovy V., Romanyshyn I., Sharamaga R. Estimation of Material Degradation by Backscattered Ultrasonic Tomography / SENSOR+TEST Conferences 2011. 2011-06-07 – 2011-06-09. Nürnberg. Proceedings SENSOR 2011. A7 – Ultrasonic Sensors II. – 2011. – P. 177-180 (https://www.ama-science.org/proceedings/details/426 ). DOI: 10.5162/sensor11/a7.4.
 16. Романишин Г.І., Романишин Р.І. Інформаційна система діагностики матеріалів на основі реєстрації зворотно-розсіяного сигналу / Conf. Perspective Innovations in Science, Education, Production and Transport SWorld – 20-27 December 2016. – 6 p. https://sworld.education/konfer45/145.pdf

Біографія

Дата народження : 11 березня 1987 

Освіта: 2004 – 2009 – Львівський національний університет ім. І. Франка 
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій
Спеціаліст, бакалавр
Спеціальність – Радіофізика і електроніка 

Навчання в аспірантурі:  2011 – 2014 – Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 
Спеціальність – 05.02.10 – Діагностика матеріалів і конструкцій 
Керівник – Володимир Вікторович Кошовий, к. т. н. 

Проекти

 1. 2016 – 2017 – “Розроблення лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки”
 2. 2014 – 2016 – «Розроблення інформаційних технологій підвищення просторової роздільної здатності ультразвукових методів визначення об’ємної неоднорідності стану металу»
  постанова Бюро ВФТПМ від 10.12.2013 р., протокол № 15), номер держреєстрації 0108U004280, НД 23/ІІІ-100-14
 3. 2011 – 2013 – «Розроблення методів оцінювання мікроструктури металу на основі томографічних зображень під час ультразвукового зондування»
  постанова Бюро ВФТПМ від 30.11.2010 р., протокол № 17), номер держреєстрації 0111U002377, НД 23-3/30
 4. 2010 – 2012 – «Підвищення функціональних можливостей та розширення обсягів промислової перевірки на об’єктах АЕС портативного ультразвукового комп’ютерного томографа для оцінювання експлуатаційної деградації металу»
  Розпорядження Президії НАН України від 14.06.2010 р. № 341, програма «РЕСУРС», ІІ-28-10), номер держреєстрації 0110U004562
 5. 2008 – 2010 – «Розробка методів безконтактної і пасивної ультразвукової комп’ютерної томографії для задач оцінювання стану конструкційних матеріалів»
  Бюро ВФТПМ від 11.12.2007 р., протокол № 19), номер держреєстрації 0108U004280, НД 23/3.4/413
 6. 2007 – 2009 – «Впровадження технології ультразвукової комп’ютерної томографії для моніторингу експлуатаційної деградації металу товстостінних елементів АЕС»
  Розпорядження Президії НАН України від 20.04.2007 р. № 262, програма «РЕСУРС», 4.11/399), номер держреєстрації 0108U005170
 7. 2005 – 2007 – «Розробка ультразвукових методів визначення структурної неоднорідності матеріалів на основі реєстрації розсіяного сигналу»
  постанова Бюро ВФТПМ від 21.06.2005 р., протокол № 11), номер держреєстрації 0105U004307, НД 23/309
 8. 2004 – 2006 – «Виготовлення та промислова перевірка ультразвукового томографа для визначення просторового розподілу внутрішніх напружень і дефектів у товстостінних конструкціях обладнання АЕС»
  Розпорядження Президії НАН України від 30.03.2004 р. № 244, програма «РЕСУРС», 4.11/291), номер держреєстрації 0104U004530

Розклад