Основи робототехніки (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Кушнір О. О.ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеС-41Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та навички роботи з технологіями та алгоритмами для роботизації дій та процесів. У дисципліні представлено огляд засобів, технологій та концепцій, що використовуються у сучасній робототехніці, принципи роботи модулів роботів та основи штучного інтелекту.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основи робототехніки» є  одержання студентами знань про структуру сучасних роботів та алгоритми штучного інтелекту, що використовуються у роботехнічних пристроях.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати сучасні тенденції розвитку систем і технологій, що використовуються у робототехніці
  • Вміти приймати оптимальні рішення щодо вибору структури роботів та роботизованих притроїв, а також програмувати алгоритми штучного інтелекту для них.

Рекомендована література

  1. Springer Handbook oƒ Robotics [Електронний ресурс]: http://handbookofrobotics.org/
  2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2004, Prentice Hall
  3. Thrun, S.; Burgard, W.; Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. Cambridge: The MIT Press.
  4. Robot Operating System documentation [Електронний ресурс]: http://wiki.ros.org/
  5. Ding Y. Understanding of Kinematic Bicycle Model [Електронний ресурс]: https://dingyan89.medium.com/simple-understanding-of-kinematic-bicycle-model-81cac6420357

Силабус:

Завантажити силабус