Напрями досліджень

На факультеті електроніки та комп’ютерних технологій функціонує 6 кафедр.

 • кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем,
 • кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки,
 • кафедра системного проектування,
 • кафедра фізичної та біомедичної електроніки.

Основні науково-педагогічні інтереси кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій охоплюють:

 • Цифрове опрацювання сигналів, зображень та інформації, розпізнавання образів
 • Багатошарові нейронні мережі
 • Аналіз складних систем і мереж
 • Комп’ютерна лінгвістика та опрацювання природної мови
 • Системи штучного інтелекту
 • Інтелектуальні сенсорні системи
 • Експертні системи
 • Оптимізаційні методи в теорії прийняття рішень та ігрових задачах.

На кафедрі радіоелектронних і комп’ютерних систем ведуться наукові дослідження  по таких напрямках:

 • розробка  сенсорів  на основі поруватого кремнію, експериментальне та теоретичне дослідженню їх властивостей, створення програмного забезпечення для опрацювання сигналів від сенсорів;
 • комп’ютерне моделювання  складних систем з використанням паралельних  багатопроцесорних обчислювальних технологій;
 • розумні рішення та системи, спеціалізовані комп’ютерні системи та програмування вбудованих систем;
 • розробка систем ” розумного будинку”на базі сучасних мікрокомп’ютерів та мікропроцесорів.

Основний напрямок наукової роботи кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій– робототехніка, наноелектроніка, автоматизовані системи з елементами Інтернету речей, експериментальні дослідження та комп’ютерне моделювання пристроїв та технологій наноплазмоніки, паралелізація динамічних режимів електронних кіл, моделювання складних динамічних систем.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки :

 • Дослідження радіаційно-стимульованих процесів у діелектричних та напівпровідникових кристалах та структурах на їх основі.
 • Розробка та дослідження нових матеріалів для сенсорів електромагнітного та іонізуючого випромінювання.
 • Фізика і технологія кристалофосфорів.
 • Розробка електронних еталонних вимірювачів фізичних величин.

Наукові дослідження на кафедрі системного проектування проводять за такими напрямами:

 • проектування складних програмно-апаратних систем для вирішення задач збору та інтелектуальної обробки і аналізу великих обсягів даних у різних галузях діяльності.
 • розробка автоматизованих та автоматичних систем збору, збереження, відтворення, попередньої обробки та аналізу даних.
 • дослідження технологій проектування реляційних (SQL-based), нереляційних (NoSQL-based) та розподілених (децентралізовані Blockchain-системи тощо) баз даних, методів реалізації високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень, зокрема на базі обчислювальних кластерів класичної і гібридної архітектури.
 • використання спеціальних апаратних обчислювальних систем на основі графічних процесорів (CUDA, OpenCL тощо)
 • розробка прикладних програмних рішень у сферах обробки і візуалізації даних (Data Processing and Visualization), аналізу даних (Data Analysis), бізнес-аналітики (Business Intelligence) та систем машинного навчання (Machine Learning).

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри фізичної та біомедичної електроніки:

 • Дослідження фізичних явищ на поверхні твердих тіл з метою створення поверхонь із заданими властивостями.
 • Вивчення явищ переносу електричного заряду у зразках нанометрової товщини.
 • Дослідження електронних збуджень і власних центрів люмінесценції в кисневовмісних сцинтиляційних сполуках.
 • Вивчення оптичних властивостей біологічних об’єктів з метою створення пристроїв для медицини.