Вельгош Сергій Романович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, заступник декана факультету електроніки та комп'ютерних технологій з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: serhiy.velhosh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких понад 30 статей у зарубіжних та вітчизняних
фахових виданнях.

 • Комп’ютерний зір, машинне навчання, аналітика даних.
 • Теоретичні та оптико-люмінесцентні дослідження електронної структури складних галогенідів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Sveleba S. The Application of Optimization Learning Methods for Multilayered Neural Networks / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Kunyo, O. Semotyjuk, S. Velgosh, V. Brygilevych // 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT'2023 : Conference Proceedings. – 2023. – Wroclaw, Poland, September 21-23, 2023. – P. 525-528. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT58437.2023.10275354.
 2. Liubun Z. Processing Sensor Signal Under Low Values of Signal to Noise Ratio / Z. Liubun, B. Bryk, V. Mandziy, O. Karpin, B. Kalivoshka, S. Velhosh // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) : Conference Proceedings. – 2023. – Lviv, Ukraine, September 26-28, 2023. – P. 73-76. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1109/ELIT61488.2023.10310890.
 3. Sveleba S. The Influence of Sampling Parameters on the Learning Error of a Multilayer Neural Network / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Kunyo, N. Sveleba, S. Velhosh, V. Kotsun // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) : Conference Proceedings. – 2023. – Lviv, Ukraine, September 26-28, 2023. – P. 51-54. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1109/ELIT61488.2023.10310750.
 4. Свелеба С. Алгоритм оптимізації AMSGrad і хаос в багатошарових нейронних мережах із стохастичним градієнтним спуском / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Семотюк, Я. Шмигельський, С. Вельгош, А. Копач, В. Куньо // Збірник наукових праць „Електроніка та інформаційні технології”. – 2023. – Вип. 21. – С. 64-80. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.21.7.
 5. Свелеба С. Аналіз функції похибки за умови застосування алгоритму оптимізації AMSGrad / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Семотюк, Я. Шмигельський, С. Вельгош, А. Копач, В. Стахура // Збірник наукових праць „Електроніка та інформаційні технології”. – 2023. – Вип. 23. – С. 59-69. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.23.6.
 6. Furgala Yu. Using Color Histograms for Shrunk Images Comparison / Yu. Furgala, A. Velhosh, S. Velhosh, B. Rusyn // Proceedings of the 2021 IEEE XIIth International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). – May 19-21, 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – P. 130–133. (Scopus) DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ELIT53502.2021.9501117
 7. Karbovnyk I. Low-temperature luminescence of CdI2 under synchrotron radiation / I.Karbovnyk, V. Pankratov, S. Velgosh, I. Bolesta, R. Lys, I. Kityk, H. Klym, I. Makarenko, V. Pankratova, A.I. Popov // Low Temperature Physics. – 2020. – V. 46. – P. 1213-1216. https://doi.org/10.1063/10.0002476
 8. Фургала Ю. Використання гістограм кольору для ідентифікації об’єктів при масштабуванні та обертанні зображень / Ю. Фургала, А. Вельгош, С. Вельгош, Б. Русин // Збірник наукових праць „Електроніка та інформаційні технології” – 2020. – Вип. 13. – С. 28-37. http://dx.doi.org/10.30970/eli.13.3
 9. Болеста I.М. Топологiя доперколяцiйних плiвок плазмонних металiв срiбла та золота / I.М. Болеста, А.П. Васькiв, С.Р. Вельгош, О.О. Кушнiр, Я.А. Шмигельський // Журнал фізичних досліджень – 2019. – Т. 23, № 4. – 4601 (7 с.). https://doi.org/10.30970/jps.23.4601
 10. Bolesta I. Topology and Fractal Dimension of Nanocomposite Metal-Dielectric Films / I. Bolesta, I. Karbovnyk, O. Kushnir, S. Velhosh, H. Klym, I. Rovetskii // Proceedings of the 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019). – 2-6 July, 2019. – Lviv, Ukraine, 2019. P. 756–761. https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879801
 11. Болеста І. Плазмонні спектри наночастинок срібла / І. Болеста, А. Васьків, С. Вельгош, О. Кушнір, Я. Шмигельський // Вісник львівського університету. Серія фізична – 2018. – Вип. 55. – С. 62-70. https://doi.org/10.30970/vph.55.2018.62
 12. Bolesta I.M. Morphology and Optical Properties of Nanostructures Formed in Non-Stoichiometric СdI2 Crystals / I.M.Bolesta, I.N. Rovetskii, S.R. Velgosh, S.V. Rykhlyuk, I.D. Karbovnyk, N.V. Gloskovskaya / Ukr. J. Phys. – 2018. – Vol. 63, No. 9. – P. 816-823. https://doi.org/10.15407/ujpe9.816
 13. Karbovnyk I. Long-term Evolution of Luminescent Properties in CdI2 Crystals / I.Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskyi, V. Lesivtsiv, Ya. Shmygelsky and S.Velgosh // Low Temperature Physics. – 2016. – V. 42. – P. 594-596. https://doi.org/10.1063/1.4959019
 14. Bolesta I.M. On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals / I. M. Bolesta, I. N. Rovetskii, Z. M. Yaremko, I. D. Karbovnyk, S.R. Velgosh, M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya, V. M. Lesivtsiv // Ukr. J. Phys. – 2015. Vol.60, № 11. – P. 1143-1149. https://doi.org/10.15407/ujpe60.11.1143
 15. Bolesta I.M. Time dependence of the luminescence intensity in CdBr2: AgCl, PbBr2 crystals under N2-laser excitation at room temperature / I.M. Bolesta, B.M. Kalivoshka, I.D. Karbovnyk, V.M. Lesivtsiv, I.S. Novosad, S.S. Novosad, I.M. Rovetskyy, S.R. Velgosh // Materials Science-Poland. – 2014. – Vol. 32, Is. 4. – P. 604-609. https://doi.org/10.2478/s13536-014-0232-y
 16. Karbovnyk I. Studies of CdI2–Bi3 microstructures with optical methods, atomic force microscopy and positron annihilation spectroscopy / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, S. Velgosh, H. Klym // Materials Science-Poland. – 2014. – Vol. 32, Is. 3. – P. 391-395. https://doi.org/10.2478/s13536-014-0215-z
 17. Karbovnyk BiI3 nanoclusters in melt-grown CdI2 crystals studied by optical absorption spectroscopy / I. Karbovnyk, V. Lesivtsiv, I. Bolesta, S. Velgosh, I. Rovetsky, V. Pankratov, C. Balasubramanian, A. Popov // Physica B: Condenced Matter. – 2013. – V. 413. – P.12–14. https://doi.org/10.1016/j.physb.2012.10.044
 18. БолестаИ.М. [и др.] Временная зависимость интенсивности люминесценции кристаллов CdI2-Cd и CdI2-Ag / И.М. Болеста, С.Р. Вельгош, И.Д. Карбовник, В.Н. Лесивцив, И.Н. Ровецкий // Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, вып.10. – С. 1935-1939. http://journals.ioffe.ru/articles/761
 19. Velgosh S. [et al] First-principles simulations of the electronic density of states for superionic Ag2CdI4 crystals / S. Velgosh, B. Andriyevsky, I. Karbovnyk, I. Bolesta, O. Bovgyra, W. Ciepluch-Trojanek, I.V. Kityk, A.I. Popov // Solid State Ionics. – 2011. Vol. 188. – P. 31-35. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2010.11.004
 20. Bellucci S. [et al]. Influence of Silver Clusters on the Light Absorption in CdBr2-Ag Crystals / S. Bellucci, I. Bolesta, I. Karbovnyk, I. Kolych, S. Martyniv, S. Velgosh // Journ of Nanophotonics. – 2010. – Vol. 4. – P. 049503. https://doi.org/10.1117/1.3364061
 21. Bellucci S. [et al] Cadmium clusters in CdI2 layered crystals: the influence on the optical properties / S.Bellucci, I. Bolesta, M. Cestelli Guidi, I. Karbovnyk, V. Lesivtsiv, F. Micciulla, R. Pastore, A.I. Popov, and S. Velgosh // J. Phys.: Cond. Matter. – 2007. – Vol. 19. – 395015 (pp. 1-9). https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/39/395015
 22. Bolesta I. [et al] Optical, infrared and electron-microscopy studies of metallic clusters (Cdi)n in layered CdI2 crystals / I. Bolesta, S. Velgosh, Yu. Datsiuk, I. Karbovnyk, V. Lesivtsiv, T. Kulay, A.I. Popov, S. Bellucci, M. Cestelli Guidi, A. Marcelli, and M. Piccinini // Radiation Measurements. – 2007. – Vol. 42. P. 851-854. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2007.02.047
 23. Bolesta I. Band energy structure and optical properties of Ag2CdI4 superionic compound / I. Bolesta, V.Savchyn, S. Velgosh // Ferroelectrics. Vol. 316. P.153-156. https://doi.org/10.1080/00150190590963282
 24. Bolesta I.M. Thermal, electrical and optical studies of phase transitions in Ag2CdI4 solid electrolyte / M. Bolesta, I.D. Karbovnyk, S.R. Velgosh, O.V. Futey // Radiation Effects and Defects in Solids. – 2003. – Vol. 158. – P. 157-161. https://doi.org/10.1080/1042015021000052647
 25. Bolesta I. Crystalline and band energy structure of Ag2CdI4 / I. Bolesta, O. Futey, S. Velgosh // Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2000. Vol. 1, N 1. P. 13-15. https://doi.org/10.3116/16091833/1/1/13/2000
 26. Bolesta I. Band energy structure and optical spectra of Cs2CdI4 crystals / I. Bolesta, Y. Furgala, I. Kityk, S. Velgosh // Ferroelectrics Lett. – 1996. – Vol. 21, Is 5-6. P. 175–178. https://doi.org/10.1080/07315179608204759
 27. Bolesta I. Electronic structure of intrinsic and impurity Mn-centres in A2BX4 crystals with b-K2SO4 type structure / I. Bolesta, I. Kityk, Y. Furgala, S. Velgosh // Radiation Effects and Defects in Solids. – 1995. – Vol. 134, Is. 1-4. P. 65–68. https://doi.org/10.1080/10420159508227184

Біографія

  • Народився 05.06.1972 у м. Львові.
  • 1979-1989 рр. Навчався у Львівській СШ № 37.
  • 1989-1994 рр. Навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (кваліфікація радіофізик).
  • 1994-1997 рр. Навчався в аспірантурі при ЛНУ ім. І. Франка.
  • 1994-2000 рр. Молодшим науковий співробітник НДЧ ЛНУ ім. І. Франка.
  • 2000-2007 рр. Асистент кафедри радіофізики ЛНУ ім. І. Франка.
  • З 2007 р. Доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. І. Франка.
  • 2003 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук „Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи A2BX4:A2CdI4 (A=Cs, Ag) та CnH2n+1NH3)2MnCl4 (n=2,3)” за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків.
  • 2008 р. Вчене звання доцента кафедри радіофізики.

Методичні матеріали

 1. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г. Організація і програми практик. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Радіофізика і електроніка”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 28 с.
 2. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г.Футей О.В. Виконання та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні рекомендації [для студентів факультету електроніки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 77 с.

Розклад