Наші цілі

СТРАТЕГІЯ ФАКУЛЬТЕТУ НА 2020-2025 РОКИ

МІСІЯ

Факультет формує та реалізує освітні і наукові стандарти у галузі інформаційних технологій і електроніки та формує особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

ВІЗІЯ

 Факультет є регіональним лідером у сфері знань, що знаходяться у області поєднання апаратних засобів, програмних продуктів та організаційних рішень у галузі інформаційних технологій та електроніки.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

  • Досягнення найвищих стандартів у освітній, науковій та суспільній діяльності у області інформаційних технологій
  • Забезпечення високої якості навчального процесу шляхом взаємодії із ключовими стейкхолдерами та його безперервної адаптації до нових вимог.
  • Участь міжнародному ринку освітніх послуг та інноваційної діяльності.
  • Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура