Об’єктно-орієнтоване програмування (ІПЗ, ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Кушнір О. О.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13, ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеП-11Кушнір О. О., Шевчук В. Д.
ФеП-12Левуш П. Н., Шевчук В. Д.
ФеП-13Левуш П. Н., Левуш П. Н.
ФеП-14Левуш П. Н., Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Основна мета курсу – навчити студентів самостійно складати програми мовою С++, основні концепції та ключові моменти ООП–парадигми.
Завдання курсу:
Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з основними положеннями об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++, а також опанування фундаментальним для інформатики поняттями алгоритму, сформування практичних навичок розробки програм мовою С++.
Після вивчення цієї дисципліни студент повинен
знати:
базові типи змінних мови С++, операції мови, структуру програми мовою С++, умовні команди мови, реалізацію циклів у мові С++, засоби вводу і виводу в мові С++, методи реалізації функцій в мові С++, методи роботи з масивами, методи використання структур і об’єднань в мові С++, засоби мови для роботи з файлами. основні концепції та ключові моменти ООП–парадигми.
вміти:
самостійно розробляти алгоритми об’єктно-орієнтованих програм з використанням мови С++; самостійно проектувати, розробляти, відлагоджувати та використовувати програмні додатки на основі об’єктно-орієнтованого підходу

Рекомендована література

Основна література:

  1. Стандарт мови С++ [Електронний ресурс]: https://isocpp.org/
  2. Відкритий довідник мови С++ [Електронний ресурс]: https://en.cppreference.com/w/cpp
  3. Stroustrup B. The C++ Programming Language, 4th Edition, 2013, Addison-Wesley Professional
  4. Josuttis N. M. C++ Standard Library, The: A Tutorial and Reference, 2012, Addison-Wesley Professional
  5. Lippman S.B., Moo B.E. C++ Primer, 2012, Addison-Wesley Professional

Додаткова література:

  1. McConnell Code Complete, 2nd Edition, 2004, Cisco Press.
  2. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, 2008, Pearson

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус