Графічне програмування в Labview (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Карбовник І. Д.ФеІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-11доцент Карбовник І. Д., доцент Карбовник І. Д.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення курсу “Графічне програмування у LabVIEW” є концепція програмування без використання «традиційного» способу написання коду. Розглядається програмування широкого спектру задач із графічної блок-діаграми, особливості опрацювання даних та представлення отриманих результатів.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Графічне програмування в LabVIEW» є ознайомлення магістрів з основними принципами графічного програмування та підходами до створення віртуальних пристроїв на прикладі використання інженерного середовища NI LabVIEW.

Рекомендована література

  • Основна література:
  • 1. LabVIEW Graphical Programming, Fifth Edition. R. Jennings, F. De la Cueva. McGraw Hill, 2019.
  • 2. Effective LabVIEW Programming. T.J. Bress. NTS Press, 2013.
  • 3. LabVIEW: A Flexible Environment for Modeling and Daily Laboratory Use. R. de Asmundis (ed.). Intechopen, 2021.
    Додаткова література:
  • 4. LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun (3rd Edition). J. Travis, J. Kring. Prentice Hall, 2006.
  • 5. A Software Engineering Approach to LabVIEW. J. Conway, S. Watts. Prentice Hall, 2003.
  • 6. LabVIEW 2022 Q3 Features and Changes. URL: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/upgradinglabview/page/labview-2022q3-changes.html

Силабус:

Завантажити силабус