Кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Наші цілі
 • Новини

Кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем (КРКС) (до червня 2014 року – кафедра радіоелектронного матеріалознавства (КРЕМ)) заснована у 1977 році на базі фізичного і хімічного факультетів університету та Львівського науково-дослідного інституту матеріалів (спільний наказ МВССО УРСР і Міністерства радіопромисловості СРСР за №29/68 від 8 лютого/5 березня 1977р.; наказ ректора ЛДУ за №449 від 25 квітня 1977р). Швидкий розвиток радіоелектронної промисловості, впровадження новітніх наукових розробок у виробництво вимагав принципово нового підходу до підготовки молодих спеціалістів для електронної та приладобудівної промисловості, галузевих наукових установ. Необхідно було поєднати глибоке вивчення радіофізики, фізичного матеріалознавства, комп’ютерного моделювання та математичного прогнозування властивостей та процесів матеріалів електроніки, освоювати новий розділ електроніки – функціональну.

На час відкриття кафедра радіоелектронного матеріалознавства була однією з перших в Україні, де поєднувались загальна і теоретична підготовки студентів в стінах університету з науково-дослідницькою роботою та фаховою підготовкою на базовому підприємстві. З 1977 р. підготовка спеціалістів велася за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” – спеціалізація “Радіоелектронне матеріалознавство” на фізичному факультеті, а з 2003 ведеться за спеціальністю “Прикладна фізика” – спеціалізація “Радіоелектронне матеріалознавство” на факультеті електроніки.

На кафедрі навчалось на одному курсі до 50 студентів радіофізиків, фізиків та хіміків. Понад 200 випускників було скеровано на роботу в науково-виробниче об’єднання “Карат”  та наукові і виробничі підприємства Львова, Дрогобича, Тернополя; Івано-Франківська, Хмельницького та ін.

До навчального процесу було залучено провідних спеціалістів Львівського науково-дослідного інституту матеріалів (Волженська Л.І., Бурак Я.В., Матковський А.О., Прокопишин І.Ю., Винник Д.М., Зубюк Г.Г., Соболев В.М. та iн.) та викладачів фізичного і хімічного факультетів. До 1983 року кафедру за сумісництвом очолював директор ЛНДІМ проф. Зюбрик О.І. Першими викладачами на кафедрі були доц. Савицький І.В., канд. хім. наук  Ярмолюк Я. П., асист. Футей О.В. Пізніше на кафедру прийшли працювати доц.. Болеста І.М., доц.. Коман Б.П., проф. Савицький В.Г., доц. Леновенко A.M., ст. в. Харченко О.І., доц. Яремко З.М., доц. Монастирський Л.С. В різні роки кафедрою завідували: проф. Савицький В.Г. (1984-1987), директор ЛНДІМ доц. Гаврилюк Ю.М. (1988-1990), заступник генерального директора НВО “Карат” Веремейчук  М.С. (1992-1996). Протягом  20 років справами кафедри керував доц. Савицький І.В., а з березня 1997 року кафедру очолив проф. Луців Р.В., який до цього працював на кафедрі фізики напівпровідників. Зараз   кафедрою завідує доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л.С. .

Викладачі кафедри читали ряд оригінальних спецкурсів, зокрема: “Радіоелектронне матеріалознавство” (доц. Савицький І.В.), “Процеси запису та обробки оптичної інформації”, “Акустоелектроніка”, “Функціональна електроніка”, “Основи електронних, іонних та фотонних технологій”, (доц. Болеста І.М.), “Спеціальні матеріали електроніки “, “Магнітні матеріали і прилади ” (доц. Волженська Л.Г.), “Оптимізація і прогнозування в матеріалознавстві”, “Ультрачисті речовини та їх контроль “, “Композити і кераміка” (проф. Яремко З.М.), тощо. Удосконалено програми таких спецкурсів як “Структура твердих тіл”, “Плівкове матеріалознавство”, “Фізичні методи дослідження матеріалів ” (асист. Футей О.В.).

Серед випускників кафедри – 5 докторів наук, понад 26 кандидатів наук. Професорами кафедри РЕМ стали: Зюбрик О.І., Савицький В.Г., Яремко З.М., Болеста І.М., Монастирський   Л.С.  Підготував  до захисту  докторську дисертація  Ярмолюк Я.П., на жаль,  він трагічно загинув (+1986р).

У 2014р. згідно Наказу ректора ЛНУ кафедра була перейменована на кафедру радіоелектронних і комп’ютерних систем. Зараз кафедра бере активну участь у підготовці студентів за напрямами  “Комп’ютерні науки” та ” Інформаційні системи та технології”.  Викладачі кафедри підготували і ведуть такі курси:

 • Технологія захист інформації;
 • Мікрокомп’ютерны системи;
 • Логічне програмування;
 • Проектування МЕМС;
 • Програмування мовою Python;
 • Проектування інтелектуальних систем на базі МК Paspberry Pi;
 • Системи біометричної ідентифікації;
 • Електронне навчання та документообіг;
 • Операційні системи;
 • Моделювання систем;
 • Обчислювальна техніка та автоматизація експерименту;
 • Системний аналіз;
 • Нечітка логіка;
 • Методи та алгоритми нечіткого моделювання;
 • Низькорівневе програмування;
 • Інженерна комп’ютерна графіка;
 • Стохастичне моделювання.

Навчальна лабораторія радіоелектронного матеріалознавства, яка була створена на  попередній кафедрі РЕМ,  зараз перепрофільована  на забезпечення виконання студентами лабораторних, курсових та дипломних робіт.

На кафедрі  ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями “комп’ютерні науки” та “фізика напівпровідників і діелектриків”.

Кафедра   залучає   до навчального процесу провідних фахівців ІТ сектору економіки, стимулює підвищення рівня англомовності студентів та співробітників. Конкретними втіленнями програм цих ідей на сучасному етапі є запровадження системи електронного навчання та електронного документообігу кафедри на основі вільного програмного забезпечення, проведення англомовних семінарів “Scientific English” та формування нового навчального плану.

КРКС підтримує наукові стосунки з Польщею (Жешувський університет) та Німеччиною (Мюнхенський та Вюрцбурський університет), зокрема в 2017 році професор Монастирський пройшов наукове стажування у математично-природничому відділі Жешувського університету, де співпрацював з професором Т. Кватер  та деканом професором О.Лопушанським по проблемах комп’ютерного моделювання складних систем. В планах кафедри – налагодження наукових контактів з Ягеллонським університетом та університетом м.Грюнген. В 2018 році студент кафедри Чупринський Олег відряджений на навчання в університет м. Тарту (Фінляндія).

 

 

 

Співробітники

завідувачОЛЕНИЧ Ігор Богдановичзавідувач
професор (сумісник)КЛИМ Галина Іванівнапрофесор (сумісник)
професорМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичпрофесор
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
доцентФЛЮНТ Орест Євгеновичдоцент
асистентПАВЛИК Михайло Романовичасистент
асистент (сумісник)ПРИТУЛА Маріанна Миколаївнаасистент (сумісник)
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГУРА Володимир Тарасовичаспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

 • 1. Зюбрик O.І, Бурак Я.В., Савицький І.В. Акустоелектроніка.- Львів, 1980. –100с
 • 2. 3юбрик О.І., Савицький І.В. Радіоелектронне матеріалознавство.-Львів, 1981. –128с.
 • 3. Зюбрик О.І. Матеріали для оптичного запису інформації.- Львів, 1982. –136с.
 • 4. Матковський А.О., Ярмолюк Я.П. Оптичні та рентгенівські методи аналізу матеріалів електроніки. – Львів, 1985. –82с.
 • 5. Болеста І.М. Хімічний зв’язок і структура матеріалів. – Львів, 1992. –86с.
 • 6. Монастирський Л. С. Масо-і теплоперенесення у неоднорідних напівпровідникових структурах на основі кадмій-ртуть-телуру та кремнію. –Київ, 1988. –59с.
 • 7. Монастирський Л.С. Багатовимірне моделювання кінетичних явищ у неоднорідних напівпровідникових структурах на основі кадмій-ртуть-телуру і кремнію :  – К.:ІСДО. – 1996. -76с
 • 8. Монастирський Л. С. Системи і методи захисту інформації. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 172 с.
 • 9. Бабич О. Й., Парандій П. П., Галій П. В. Функціональна мікроелектроніка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с
 • 10. Оленич І. Б. Фізичні основи нанотехнологій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 232 с.
 • 11. Оленич І.Б.  Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з курсу “Нечітка логіка”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 59 с.
 • На кафедрі інтенсивно впроваджуються новітні форми навчання. Так. з першого семестру 2013/2014 н. р. на кафедрі  функціонує система електронного навчання на базі модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle. Викладачі кафедри наповнюють систему електронними ресурсами, йде розробка мультимедійних навчально-методичних матеріалів.
 • Оленич І.Б. Фізичні основи нанотехнологій: навч. посібник / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 232 с.
 • Оленич І.Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Нечітка логіка” / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 58 с.
 • Оленич І.Б. Електронний курс «Нечітка логіка». http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2039
 • Хвищун І.О., Оленич І. Б. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи (для студентів університету спеціальності 126 Інформаційні системи і технології). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 46 с.
 • Оленич І.Б. Електронний курс «Системний аналіз». https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3845
 • Оленич І.Б. Нечітка логіка та нечітке моделювання : навчальний посібник / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 210 с.
 • 1. Низькорівневе програмування / Електронний навчальний курс (Протокол засідання атестаційної комісії № 1 від 20 березня 2019 р.) // http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1595
 • 2. Інженерна комп’ютерна графіка / Електронний навчальний курс // http://194.44.208.156/moodle/course/view.php?id=34
 • 3. Спеціалізовані комп’ютерні системи / Електронний навчальний курс // http://194.44.208.156/moodle/course/view.php?id=173
 • 4. Обчислювальна техніка та автоматизація експерименту / Електронний навчальний курс // http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1643

Посилання на курси, які ведуть викладачі кафедр в системі Moodle:

 

Дослідження

На кафедрі ведуться наукові дослідження  по таких напрямках:

 • розробка  сенсорів  на основі поруватого кремнію, експериментальне та теоретичне дослідженню їх властивостей, створення програмного забезпечення для опрацювання сигналів від сенсорів;
 • комп’ютерне моделювання  складних систем з використанням паралельних  багатопроцесорних обчислювальних технологій;
 • моделювання   електронних процесів у варізонних напівпровідниках та приладах на їх основі;
 • розробка систем ” розумного будинку”на базі сучасних мікрокомп’ютерів та мікропроцесорів.

Протягом останнього десятиріччя на кафедрі  виконано  3 держбюджетні   теми:

 •  ОБ-129Ф “Фізико-хімія гібридних наноструктур на основі спряжених полімерів, карбонових, магнітних нанокластерів та просторово-неоднорідних напівпровідників” (2012– 2014рр). Наукові керівники – доктор хім.. наук, ст. наук. сп. Аксіментьєва О. І., доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С
 • ОБ –15Ф “Гібридні наносистеми на основі кон’югованих полімерів та кластерів неорганічних речовин з напівпровідниковими, електрооптичними і сенсорними властивостями” (2015-2016рр). Наукові керівники – доктор хім.. наук, ст. наук. сп. Аксіментьєва О. І., доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С.
 • СМ – 34П “Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі”( 201-2017рр.). Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С.

дві теми в межах робочого часу викладачів:

 • Моделювання фізичних властивостей ртутновмісних надпровідних матеріалів” (2015-2017рр.).      Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент     Бабич О. Й.;
 • Проектування інтелектуальних мікрокомп’ютерних систем” (2016-2017рр.). Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Монастирський Л. С.

та захищено одну докторську  (Монастирський Л.С. ” Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних та низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею”, 2011 р.) та дві кандидатські дисертації (Павлик М.Р. “Структурні та оптичні властивості гібридних композитів на основі нанорозмірних кремнію та вуглецю з провідними полімерами” , 2013р., ; Бойко Я.В.”Кристалічна структура та фізичні властивості ртутновмісних надпровідникових купратів у нормальному стані”, 2016 р. ).

Викладачі та співробітники кафедри регулярно опубліковують  результати своїх наукових досліджень у фахових вітчизняних і закордонних журналах  та представляють доповіді на наукових конференціях.  Так.  в 2016-2017 роках   опубліковано   32 статті, 51 тезу  на наукових конференціях та отримано 5 патентів на винаходи.

 

 

 

 

 

 

Наші цілі

 СТРАТЕГІЯ КАФЕДРИ НА 2020 -2025 рр.

МІСІЯ

Кафедра формує та реалізує освітні і наукові стандарти у галузі інформаційних технологій і електроніки та формує особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

 ВІЗІЯ

Кафедра є лідером у сфері знань в області розроблення  апаратних засобів, програмних продуктів та організаційних рішень у галузі інтелектуальних інформаційних технологій.

 СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Досягнення найвищих стандартів у освітній, науковій та суспільній діяльності в області інформаційних технологій  Забезпечення високої якості навчального процесу шляхом взаємодії із роботодавцями та його безперервної адаптації до нових вимог. Участь на міжнародному ринку освітніх послуг та в інноваційній діяльності.

Програма розвитку кафедри РКС

 

“Можливості РоС-проєктів для студентів” – офлайн-захід від компанії GlobalLogic

17.05.2024 | 20:01

Незабаром компанія GlobalLogic стартує навчання на РoС (proof of concept) проєктах і хоче залучити мотивованих та спраглих до знань студентів, які зможуть пройти студентську практику на базі компанії.
“Ми запрошуємо їх на наш офлайн-захід “Можливості РоС-проєктів для студентів”, де експерти GlobalLogic розкажуть про особливості формату навчання та унікальні аспекти кожного проєкту.”
Коли: 21 травня о 17:00.
Реєстраційна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeNE8YASyLEyfA508IeiLZSwpgYp97D1LYjDnrXjAj-tV0RA/viewform?usp=pp_url

Читати »

23 травня 2024 року на 5 парі в аудиторії 1/Б відбудеться відкрита лекція доцента кафедри системного проектування Стахіри Романа на тему “Основи розподілених обчислень в системі Hadoop” для груп студентів ФеІ-3 в рамках курсу “Паралельні та розподілені обчислення”.

17.05.2024 | 19:57

23 травня 2024 року на 5 парі в аудиторії 1/Б відбудеться відкрита лекція доцента кафедри системного проектування Стахіри Романа на тему “Основи розподілених обчислень в системі Hadoop” для груп студентів ФеІ-3 в рамках курсу “Паралельні та розподілені обчислення”.

Читати »

Студенти факультету електроніки та комп’ютерних технологій презентували перспективні стартап-проєкти

16.05.2024 | 11:09

14 травня 2024 року відбувся  форум – презентація студентських стартап-проєктів потенційним інвесторам у рамках ініціативи «Інноваційна весна України», покликаної до суспільного поступу, відновлення та прискореного розвитку освітнього, наукового і підприємницького потенціалу України, який загальмований варварським вторгненням росії. Захід відбувався у змішаному форматі – наживо та онлайн за допомогою центру для командної роботи Microsoft Teams.
Наживо на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій зібралися 10 команд, щоб презентувати 10 перспективних проєктів, які охоплюють широкий спектр суспільних потреб. Так, учасники презентували стартапи, які можуть...

Читати »

17 травня 2024 року о 10 год 10 хв відбудеться відкрита лекція доцента кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Карпіна Олександра Олександровича  на тему «Бездротовий зв’язок Bluetooth та його особливості в мікроконтролерах сімейства PSoC»

15.05.2024 | 20:51

17 травня 2024 року о 10 год 10 хв відбудеться відкрита лекція доцента кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Карпіна Олександра Олександровича  на тему «Бездротовий зв’язок Bluetooth та його особливості в мікроконтролерах сімейства PSoC» для студентів 3 курсу спеціальності 171 – «Електроніка» з курсу “Мікроконтролери”.
Лекція проходитиме за адресою: вул. Генерала Тарнавського, 107, лаб. 412.
Запрошуємо усіх, хто бажає, відвідати лекцію.

Читати »