Магістр

Чинні навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

у галузі знань 17  “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації”
спеціальність 176 “Мікро- та наносистемна техніка”