Основи квантових компʼютерів та обчислень (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Болеста І. М.ФеП-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеП-42професор Болеста І. М., професор Болеста І. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями і методами квантових обчислень, які використовуються для розв’язання
практичних задач.

Рекомендована література

 • 1. Nielsen M., Chuang I. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010/
 • 2. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011.
 • 3. Кулик С. П. Конспект лекцій. Доступно за адресою
 • 4. Nakahara M. Ohmi T. Quantum computing: from linear Algebra to physical realization. Boca Raton London, New York. 2008. 416 p.
 • 5. Крохмальський Т.Є. Вступ до квантових обчислень. Навчальний посібник. Львів. ЛНУ ім. І.Франка. 2018 р. -204 с.
 • 6. Крохмальський Т. Квантові комп’ютери: основи й алгоритми (короткий огляд). Журнал Фізичних Досліджень. 2004 Т.8, №1. С. 1-15.
 • 7. I. Bolesta, O. Kushnir, Yu. Furgala. Quantum Computing. I. Quantum bits, gates and circuits. Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018). – August 30 – September 2 2018, Lviv– Karpaty village, Ukraine. – P. A-45-A-48.
 • 8. I. Bolesta, O. Kushnir, Yu. Furgala. Quantum Computing. II.Quantum Computer Languages. Proceedings of the Xth International Scientific and
  Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT2018). – August 30 – September 2 2018, Lviv– Karpaty village, Ukraine. –
  P. A-49-A-51.
 • 9. І.М. Болеста, О.О. Кушнір, І.М. Ровецький, Ю.М. Фургала. Квантові обчислення. Матеріали III Міжнародної наукової конференції „Актуальні
  проблеми фундаментальних наук”. – 01-05 червня, 2019. – Луцьк – Світязь, Луцьк : Вежа-Друк, Україна, 2019. – C. 197–200
 • 10. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів: Літопис, 2004.- 544 с.
 • 11. Кайку М. Майбутнє розуму. Львів: Літопис, 2017.- 408 с.
 • 12. Ллойд С. Програмуючи всесвіт. Квантовий комп’ютер та майбутнє науки. Харків. Вид.-во «Клуб сімейного дозвілля». 2019.

Силабус:

Завантажити силабус