Персонал

Деканат

деканФУРГАЛА Юрій Михайловичдекан
заступник деканаВЕЛЬГОШ Сергій Романовичзаступник декана
заступник деканаДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзаступник декана
заступник деканаКОФЛЮК Ірина Миколаївназаступник декана
заступник деканаЛУЧЕЧКО Андрій Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїКОСТЮК Леся Антонівнаметодист 1 категорії
секретарСАЛАМІН Анна Богданівнасекретар

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професорКРУПИЧ Олег Миколайовичпрофесор
професорПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентДУФАНЕЦЬ Марта Василівнадоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧАК Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)КУНЬО Іван Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАНОЧКО Галина Іванівнадоцент
доцентРУСИНЯК Михайло Омеляновичдоцент
доцентФРАНІВ Володимир Андрійовичдоцент
доцент (сумісник)ФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентГОРОН Богдан Ігоровичасистент
асистентІЖИК Олег Борисовичасистент
асистент (сумісник)МОСТОВА Мар'яна Романівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ФЕДОРОВИЧ Іван Степановичасистент (сумісник)
інженер 1 категоріїДУЦЯК Галина Зенонівнаінженер 1 категорії
аспірантВДОВИЧЕНКО Віктор Мар'яновичаспірант
аспірантВЕЛЬГОШ Андрій Сергійовичаспірант
аспірантДОВГАНЬ Іван Ярославовичаспірант
аспірантКРАВЧУК Олексій Модестовичаспірант
аспірантКУЖІЙ Юрій Івановичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ЛУЧКА Василь-Тарас Ярославовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантФЕСЮК Андрій Вікторовичаспірант
аспірантШУПАРСЬКИЙ Анатолій Івановичаспірант

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

завідувачОЛЕНИЧ Ігор Богдановичзавідувач
професор (сумісник)КЛИМ Галина Іванівнапрофесор (сумісник)
професорМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичпрофесор
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
асистентПАВЛИК Михайло Романовичасистент
асистент (сумісник)ПРИТУЛА Маріанна Миколаївнаасистент (сумісник)
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГУРА Володимир Тарасовичаспірант, асистент (сумісник)

Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

завідувачКАРБОВНИК Іван Дмитровичзавідувач
професорБОЛЕСТА Іван Михайловичпрофесор
професор (сумісник)НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївнапрофесор (сумісник)
професорРЕНДЗІНЯК Сергій Йосиповичпрофесор
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАЛІВОШКА Богдана Михайлівнадоцент
доцентКАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент
доцентКУШНІР Олексій Олександровичдоцент
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцентРОМАНИШИН Ростислав Ігоровичдоцент
доцент (сумісник)СЕРЕДНИЦЬКА Христина Ігорівнадоцент (сумісник)
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
асистент (сумісник)ДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичасистент (сумісник)
асистентЛЕВУШ Павло Назаровичасистент
асистент (сумісник)РИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШЕВЧУК Валерій Дмитровичасистент (сумісник)
асистентШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичасистент
провідний інженер (сумісник)РОМАНЯК Леся Іванівнапровідний інженер (сумісник)
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

завідувачПАВЛИК Богдан Васильовичзавідувач
професорГАЛІЙ Павло Васильовичпрофесор
професорЛУЧЕЧКО Андрій Петровичпрофесор
доцентКАРПІН Олександр Олександровичдоцент
доцентКОСТИК Людмила Василівнадоцент
доцентКУШЛИК Маркіян Олеговичдоцент
доцентЛИС Роман Мирославовичдоцент
доцентМАТВІЇШИН Ігор Михайловичдоцент
доцентСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичдоцент
доцент (сумісник)ШПОТЮК Ярослав Олеговичдоцент (сумісник)
асистент (сумісник)КАЮН Ігор Валерійовичасистент (сумісник)
провідний інженерЦВЄТКОВА Ольга Валентинівнапровідний інженер

Кафедра системного проектування

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професор (сумісник)БУГРІЙ Олег Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ОГІРКО Ігор Васильовичпрофесор (сумісник)
професор, (сумісник)ПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичпрофесор, (сумісник)
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентАНОХІН Володимир Євгеновичдоцент
доцентГЕРА Орест Богдановичдоцент
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентЛЯШКЕВИЧ Василь Яремовичдоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцент (сумісник)ТКАЧЕНКО Олександр Миколайовичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЦИБУЛЯК Богдан Зіновійовичдоцент (сумісник)
асистентГАЛЯТКІН Олександр Олександровичасистент
асистентГУСАК Олег Васильовичасистент
асистентКАСЬКУН Олег Даниловичасистент
асистентКОЛИЧ Ігор Івановичасистент
асистентКУЛИК Петро Руслановичасистент
асистентЛОЗИНСЬКИЙ Володимир Марʼяновичасистент
асистентЛЯШКЕВИЧ Марія Юріївнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Олександр Анатолійовичасистент
асистент, аспірант (сумісник)МИСЮК Ірина Володимирівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистент, аспірант (сумісник)МИСЮК Роман Володимировичасистент, аспірант (сумісник)
асистент (сумісник)МОКІЙ Олександра Анатоліївнаасистент (сумісник)
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентСЕНИК Андрій Дмитровичасистент
асистентЧМИХАЛО Олександр Сергійовичасистент
провідний інженерЦХУРБАЄВ Владислав Христофоровичпровідний інженер
аспірантБУГРІЙ Богдан Олеговичаспірант
аспірантБУЛКА Іван Ігоровичаспірант
аспірантДРОЗДОВ Ігор  аспірант
аспірант, асистент (сумісник)ДУЦЯК Олег Вікторовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантСІГУНОВ Олег  аспірант
аспірантСКОРУПСЬКИЙ Максим Олександровичаспірант
аспірантСТАСЮК Микола Івановичаспірант
аспірантФОСТЯК Маркіян  аспірант
аспірантЦУДЗЕНКО Юрій Євгеновичаспірант
аспірантЯКУБОВИЧ Максим Ігоровичаспірант

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки

завідувачБОРДУН Олег Михайловичзавідувач
професор (сумісник)ДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор (сумісник)
доцентБІГДАЙ Володимир Гаррійовичдоцент
доцентБІГУН Роман Івановичдоцент
доцент (сумісник)ВОРОНЯК Мирослав Івановичдоцент (сумісник)
доцентКУХАРСЬКИЙ Ігор Йосифовичдоцент
доцентМЕДВІДЬ Іванна Іванівнадоцент
доцентПЕНЮХ Богдан Романовичдоцент
доцент (сумісник)ПТАШНИК Вадим Вікторовичдоцент (сумісник)
асистент (сумісник)КОПЛАК Ольга Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентКОФЛЮК Ірина Миколаївнаасистент
асистентМАКСИМИЧ Віталій Миколайовичасистент
аспірант, асистент (сумісник)МАКСИМЧУК Данило Максимовичаспірант, асистент (сумісник)

Лабораторія (1) Інтелектуальних автономних систем

завідувачПАРАНДІЙ Петро Петровичзавідувач
провідний інженерСМЕТАНА Галина Ярославівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїКОВТУН Роман Миколайовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАВЛІВ Н. В.інженер 1 категорії
інженерБОЙКО В. Я.інженер

Лабораторія (2) Оптоелектроніки та інформаційних технологій (навчально-наукова)

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїПАЩЕНКО Сергій Петровичінженер 2 категорії

Лабораторія (3) Проектування інформаційних систем

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
провідний інженерБОРДЮЖЕНКО Ігор Івановичпровідний інженер
провідний інженерКРАШЕНІННІКОВ Сергій Валентиновичпровідний інженер
інженер 2 категоріїРЯБЧУК Ольга Юріївнаінженер 2 категорії
старший лаборантДУДКО Леонід Івановичстарший лаборант

Лабораторія (4) Радіофізики і комп'ютерних технологій

завідувачШЕВЧУК Валерій Дмитровичзавідувач
провідний інженерРОМАНЯК Леся Іванівнапровідний інженер
інженер 1 категорії (сумісник)КУШНІР Олексій Олександровичінженер 1 категорії (сумісник)
інженер (сумісник)БОДНАР Микола Михайловичінженер (сумісник)

Лабораторія (5) Сенсорної електроніки

науковий співробітникБЕЛЮХ Віктор Михайловичнауковий співробітник
завідувачШИКОРЯК Йосип Андрійовичзавідувач
провідний інженерВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичпровідний інженер
провідний інженерМОРОЗЕВИЧ Л. М.провідний інженер
інженер 1 категоріїШАРАБУРА Микола Івановичінженер 1 категорії
інженерКАЮН Ігор Валерійовичінженер
інженерШЕВЧУК Володимир Никоновичінженер

Лабораторія (6) Електронних систем

завідувачКОПЛАК Ольга Михайлівназавідувач
інженер 1 категоріїХОМИШИН Іван Юрійовичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїШУЛИК Ольга Теодорівнаінженер 2 категорії
інженерФЕРЕНСОВИЧ Ярослав Петровичінженер

(7) Міжкафедральна обчислювальна лабораторія

завідувачКОСОВСЬКА Романа Романівназавідувач
провідний інженерРИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичпровідний інженер
інженер 2 категоріїОДІНЦОВА Вікторія Ігорівнаінженер 2 категорії
інженерСИДОРУК М. О.інженер

(8) Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу

(9) Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів

провідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)БІЛИЙ Олександр Івановичпровідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)
старший науковий співробітникЯРЕМИК Роман Ярославовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЕТЬМАН Василь Богдановичнауковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики

старший науковий співробітникШПОТЮК Ярослав Олеговичстарший науковий співробітник
науковий співробітник (сумісник)ВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичнауковий співробітник (сумісник)
науковий співробітник (сумісник)КУШЛИК Маркіян Олеговичнауковий співробітник (сумісник)