Апаратне забезпечення вбудованих систем (Інженерія програмного забезпечення)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Карбовник І. Д.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеП-41

Опис навчальної дисципліни

Мета: надати студентам основні поняття з побудови, архітектури, функціонування вбудованих систем, архітектури програмованих логічних інтегральних схем FPGA, з реалізації на основі ПЛІС основних компонентів вбудованих систем з використанням середовища розробки Quartus II.

Цілі: ознайомити студентів з методами і засобами проектування компонентів вбудованих систем, привити навики використання теоретичних знань для розв’язання практичних задач по розробці основних компонентів вбудованих систем на сучасній елементній базі – ПЛІС.

Рекомендована література

Основна література:

 1. КазимирВ.В. Проектування комп’ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки : монографія / С. А. Іванець, Ю. О. Зубань, В. В. Казимир, В. В. Литвинов. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 313 с.
 2. Бондаренко І.М., Бородін О.В., Карнаушенко В.П. Сучасна компонентна база електронних систем: навч. посібник для студентів ЗВО. / І.М. Бондаренко, О.В. Бородін, В.П. Карнаушенко. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 268 с.
 3. Grout, Ian. Digital Systems Design with FPGAs and CPLDs. / Ian Grout. P. 763. 2008.
 4. Аврунін О.Г. Основи мови VHDL для проектування цифрових пристроїв на ПЛІС : навч. посібник / О.Г. Аврунін, Т.В. Носова, В.В. Семенець. Харків: ХНУРЕ, 2018. 196 с.
 5. Cyclone V Device Handbook. Р. 3801. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5760/DE1_SOC/ cyclone5_handbook.pdf
 6. De0-CV. User Manual. [Електронний ресурс]. P.60 – Режим доступу: https://www2.pcs.usp.br/~labdig/material/DE0_CV_User_Manual. pdf
 7. Pedroni, Volnei A. Circuit Design with VHDL. P. 376. 2004.
 8. Raj A. FPGA-Based Embedded System Developer’s Guide. P. 847. CRC Press, Boca Raton, USA, 2018

 

Додаткова література:

 1. Suresh Embedded systems design. – 141 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mrcet.com/downloads/digital_notes/ ECE/IV%20Year/EMBEDDED%20SYSTEMS%20DESIGN.pdf
 2. Barrett Steven Embedded Systems Design with the Atmel AVR Microcontroller – Part I. – 2009. 176 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fit.mta.edu.vn/files/DanhSach/Embedded%20Systems%20 Design%20-%20Part%201.pdf
 3. Barrett Steven Embedded Systems Design with the Atmel AVR Microcontroller – Part II. – 2009. 296 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fit.mta.edu.vn/files/DanhSach/Embedded%20Systems%20 Design%20-%20Part%202.pdf
 4. Donzellini G., Ponta D, Oneto L., Circuit Prototyping on Terasic/Altera DE0-CV Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.digitalelectronicsdeeds.com/learningmaterials/LM/ Tutorials/DE0CV/Index.htm
 5. Donzellini G., Ponta D, Oneto L., Sequential Circuit Testing on Terasic/Altera DE0-CV Board. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.digitalelectronicsdeeds.com/learningmaterials/LM/ Tutorials/DE0CV/SeqTest.htm

Силабус:

Завантажити силабус