Навчальний план – Інформаційні системи та технології

Галузь знань  12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: 126 – Інформаційні системи та технології

Звіт про опитування ОП

Самооцінювання ОП

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Архітектура комп’ютерів32322:2Іспит
Дискретна математика32642:4Іспит
Програмування32322:2Іспит

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Об’єктно-орієнтоване програмування32322:2Іспит
Управління ІТ-проектами (Інженерія програмного забезпечення)32322:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Бази даних та знань32322:2Іспит
Операційні системи та системне програмування32322:2Залік
Цифрова обробка інформації32322:2Іспит
Основи штучного інтелекту32322:2Залік

4-й семестр

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи паралельного і розподіленого програмування32322:2Іспит
Сенсори і виконавчі механізми32322:2Залік
Кіберфізичні системи16321:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз даних
Інтелектуальні сенсори
Мікроконтролери (ч.2)
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Мобільна розробка (платформа Android)
Мова програмування Python
Нереляційні та розподілені бази даних
32322:2Залік
Основи машинного навчання32322:2Залік
Хмарні технології32322:2Іспит

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Сучасні парадигми програмування32322:2Іспит
Технології захисту інформації32322:2Іспит
Нейронні мережі32322:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Великі дані
Глибоке навчання
Інтерфейси і протоколи передачі даних ІоТ
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Користувацькі інтерфейси
Методи оптимізації
Методи та засоби подання знань
32322:2Залік
Мова програмування Python32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналітика даних
Обробка й аналіз цифрових сигналів
Проектування розумних об’єктів
32322:2Іспит

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність

32322:2Іспит
32322:2Залік
32322:2Іспит
Машинне навчання 32322:2Залік
Теорія автоматичного керування (ІСТ)32322:2Залік
Дисципліна на вибір 1:

Візуалізація даних
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Мобільні інформаційні системи
Мова програмування JavaScript
Основи робототехніки
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Проектування Інтернету речей
Проектування схем (друкованих плат)
Системи нечіткої логіки
32322:2Залік
Платформи Інтернету речей32322:2Іспит

8-й семестр

Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи