Навчальний план – Інформаційні системи і технології

Галузь знань  12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інформаційні системи і технології (126)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерів 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми та структури даних 32 32 2:2 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ-проектами (Інженерія програмного забезпечення) 32 32 2:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Операційні системи та системне програмування 32 32 2:2 Іспит
Цифрова обробка інформації 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка
Основи штучного інтелекту
32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та знань 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вбудовані і мобільні операційні системи
Інженерія даних
Мікроконтролери (ч.1)
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова програмування Java
Обробка та аналіз цифрових сигналів
Опрацювання даних
32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютерні інформаційні мережі 32 32 2:2 Іспит
Основи паралельного і розподіленого програмування 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз даних
Інтелектуальні сенсори
Кіберфізичні системи
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мікроконтролери (ч.2)
Мова програмування Python
Нереляційні бази даних
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи машинного навчання
Сенсори і виконавчі механізми
32 32 2:2 Залік
Хмарні технології 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Сучасні парадигми програмування 32 32 2:2 Іспит
Технології захисту інформації 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналітика даних
Великі дані
Глибоке навчання
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтерфейси і протоколи передачі даних ІоТ
Користувацькі інтерфейси
Методи оптимізації
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методи та засоби подання знань
Мова програмування Python
Нейронні мережі
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Обробка й аналіз цифрових сигналів
Проектування розумних об’єктів
32 32 2:2 Залік


Освітня програма