Навчальний план – Інформаційні системи та технології

Галузь знань  12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: 126 – Інформаційні системи та технології

 

Звіт про опитування ОП

Самооцінювання ОП

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Архітектура комп’ютерів32322:2Іспит
Дискретна математика32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит

2-й семестр

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Бази даних та знань32322:2Іспит
Операційні системи та системне програмування32322:2Залік
Системи штучного інтелекту32322:2Залік
Цифрова обробка інформації32322:2Іспит

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безперервне розгортання обчислювальних систем 32322:2Залік
Комп’ютерні інформаційні мережі32322:2Іспит
Методи обчислень32322:2Іспит
Системи опрацювання даних32322:2Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Обробка природної мови32322:2Іспит
Веб-технології 32322:2Іспит
Основи паралельного програмування32322:2Іспит
Системи машинного навчання32322:2Залік
Кіберфізичні системи320:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Вбудовані і мобільні операційні системи
Великі дані
Мова програмування Java
32322:2Залік

6-й семестр

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Комп’ютерна лінгвістика32322:2Іспит
Машинне навчання 32322:2Залік
Платформи Інтернету речей32322:2Іспит
Розпізнавання образів32322:2Іспит
Теорія автоматичного керування32322:2Залік
Теорія прийняття рішень32322:2Іспит
Управління ІТ-проектами (Менеджмент)32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз часових послідовностей
Візуалізація даних
Мобільні інформаційні системи
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова програмування JavaScript
Нейронні мережі
Опрацювання зображень
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Проектування Інтернету речей
Проектування схем (друкованих плат)
Системи нечіткої логіки
32322:2Залік
Теорія ігор32322:2Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Контроль якості програмного забезпечення32322:2Залік
Дисципліна на вибір 1: Архітектура програмного забезпечення
Web-аналітика
Бізнес-аналітика засобами штучного інтелекту
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Конструювання та надійність Інтернет речей
Опрацювання звукової інформації засобами штучного інтелекту
Основи робототехніки
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 3:Робототехніка
Системи підтримки прийняття рішень
32322:2Залік

Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи