Любунь Зіновій Михайлович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 52

Електронна пошта: Zinoviy.Lyubun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Адаптивні системи опрацювання сигналів і зображень на основі нейромереж.

Автор понад 50 наук. праць.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Zinovij Liubun. Neural-network-based Gesture Detection for Capacitive Sensing. Zinovij Liubun, Vasyl Mandziy, Oleksandr  Karpin, Vasyl Rabyk // Proceedings of 16th International Conference on” Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering”.-2022/ P. 362 – 365. DOI: 10.1109/TCSET55632.2022. 9767083
 2. Liubun Z. Hover Signal-Profile Detection / Liubun, V. Mandziy, H. Klein, O. Karpin, V. Rabyk // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 7 – 10. (Scopus)
 3. Tsmots I. Method and Means of Symmetric Real-time Neural Network Data Encryption Ivan Tsmots / I. Tsmots, V. Rabyk, Lyubun, O. Skorokhoda // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 47 – 51. (Scopus)
 4. Liubun Z. Hover Signal-Profile Detection / Liubun, V. Mandziy, H. Klein, O. Karpin, V. Rabyk // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 7 – 10. (Scopus)
 5. А. Цемко, Я. Берко, В. Бігдай, З. Любунь . Використання бібліотеки програм TENSORFLOW для реалізації нейромереж на мікроконтролерах фірми INFINEON TECHNOLOGIES AG. // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. – Випуск 14. – С. 64–72.
 6. Bihday V. Recognition of Handwritten Images Using Multilayer Neural Networks /  Bihday, V. Brygilevych, Yu. Hychka, Z. Liubun, N. Pelypets, V. Rabyk // Proceedings        of the XIth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information    Technologies” (ELIT – 2019), September 16 – 18, 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv: 2019. P.             59 – 62. Doi: 10.1109/ELIT.2019.8893381.
 7. Karpin O. Method of Neural Network Training with Integer Weights / O. Karpin,  Mandziy, Z. Liubun, V. Rabyk // Proceedings of the XIth International Scientific and             Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT – 2019),           September 16 – 18, 2019, Lviv, Ukraine. P. 168 – 172. doi: 10.1109/ELIT.2019.8893349.
 8. З. Любунь, Р.Лісовський, І. Поплавський, Б. Рачій. Прогнозування властивостей вуглецевих матеріалів з використанням нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Випуск 12. – С. 64–72.
 9. С.Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, З Любунь. Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття. Електроніка та інформаційні технології. – 2017.– Вип.7 . – С. 72–79.
 10. О.Дзендзелюк, В. Рабик ,З. Любунь. Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Випуск 5. – С. 102–113.
 11. Neural-network-based Gesture Detection for Capacitive Sensing
 12. Neural Network Technology for Protecting Cryptographic Data
 13. Correlation-based Contactless Hand-Gesture Detection for Capacitive Sensing
 14. Method and means of symmetric real-time neural network data encryption
 15. Hover Signal-Profile Detection
 16. Recognition of Handwritten Images Using Multilayer Neural Networks
 17. Method of Neural Network Training with Integer Weights
 18. IMPLEMENTATION OF DIGITAL FILTERS USING NEURAL NETWORKS WHEN THE OBJECT MOVEMENT DYNAMICS ARE NOT KNOWN

Біографія

(4.ІІ.1957, м. Бережани, Тернопільська обл.) – радіофізик, канд. техн. наук.

Тема дисертації: “Использование кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейных элементов при расчете электронных схем”, 1986), доц. (2002).

Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1979). З 1979-87 інж., 1987-97 асист., з 1997 доц. кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

Методичні матеріали

 1. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
 2. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
 3. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.

Розклад