Програмування роботехнічних систем (Інженерія програмного забезпечення)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Кушнір О. О.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеП-41

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Програмування робототехнічних систем» є  одержання студентами знань про структуру сучасних роботів та алгоритми штучного інтелекту, що використовуються у роботехнічних пристроях, вмінь створювати та використовувати програмне забезпечення для них.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати сучасні тенденції розвитку систем і технологій, що використовуються для програмування робототів
  • Вміти приймати оптимальні рішення щодо вибору структури роботів та роботизованих пристроїв, а також програмувати алгоритми штучного інтелекту для них.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Springer Handbook oƒ Robotics [Електронний ресурс]: http://handbookofrobotics.org/
  2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2004, Prentice Hall
  3. Thrun, S.; Burgard, W.; Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. Cambridge: The MIT Press.
  4. Robot Operating System documentation [Електронний ресурс]: http://wiki.ros.org/
  5. Gazebo Robot Simulation Tutorials [Електронний ресурс]: http://gazebosim.org/tutorials

Додаткова література:

  1. Ding Y. Understanding of Kinematic Bicycle Model [Електронний ресурс]: https://dingyan89.medium.com/simple-understanding-of-kinematic-bicycle-model-81cac6420357
  2. Починаємо працювати з Docker [Електронний ресурс]: https://www.docker.com/get-started

Силабус:

Завантажити силабус