Вітальне слово

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету. У 2015 році вчена рада факультету ініціювала перейменування факультету на «Факультет електроніки та комп’ютерних технологій». Назву змінено у 2016 р.

Зараз факультет об’єднує кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій, радіоелектронних і комп’ютерних систем,  радіофізики та комп’ютерних технологій, сенсорної та напівпровідникової електроніки, системного проектування, фізичної та біомедичної електроніки.

Факультет готує фахівців за такими освітніми програмами: Інженерія програмного забезпечення, Високопродуктивний комп’ютинг, Комп’ютерні науки, Інформаційні системи та технології, Електроніка та комп’ютерні системи, Сенсорні і діагностичні системи.

На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: Інтелектуальних автономних систем, Оптоелектроніки і прикладної оптики, Проектування інформаційних систем, Радіофізики і комп’ютерних технологій, Сенсорної електроніки, Електронних систем, Міжкафедральна обчислювальна лабораторія, Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу, Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів,  Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики.

Навчальний процес забезпечують майже 120 викладачів, в тому числі 18 професорів та 33 доценти. Серед них чотири заслужені професори Університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. Студенти факультету одержують фундаментальну підготовку з курсів загальної і теоретичної фізики, вищої математики, обчислювальної техніки і програмування, радіоелектроніки, іноземних мов, економіки та дисциплін гуманітарного профілю.

Курсові і дипломні роботи студентів факультету охоплюють різноманітні галузі сучасної електроніки, що мають фундаментальне і прикладне значення. Щороку відбуваються студентські наукові конференції, конкурси наукових праць. Найкращі студенти відзначаються іменними стипендіями. При факультеті працює аспірантура та докторантура. Студенти факультету електроніки та комп’ютерних технологій часто найкращі у спортивних змаганнях, конкурсах веселих і кмітливих, організації вечорів відпочинку.

Науковці та викладачі факультету підтримують тісні зв’язки із багатьма університетами та науковими інститутами як в нашій країні, так і за її межами. Це Віденський, Вроцлавський, Ліонський, Гданський та інші відомі університети. Наших науковців часто запрошують на різноманітні міжнародні конференції. Деякі з них, присвячені проблемам сучасної електроніки, проводяться і у Львові. Таким чином, перед студентами, аспірантами і молодими вченими відкриваються можливості поспілкуватись з видатними вченими в галузі електроніки та комп’ютерних наук, пройти стажування або навчатись в престижних навчальних закладах Європи.

Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, гуманітарних та економічних дисциплін у поєднанні зі знанням іноземних мов надає випускникам значні переваги щодо працевлаштування. Широка міжнародна співпраця дає їм змогу факультету продовжувати навчання та працювати за кордоном.

З повагою

декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій

доц. Фургала Юрій Михайлович

 

Презентація програм та можливостей факультету для абітурієнтів