Архітектурні патерни високопродуктивних систем (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Кушнір О. О.ФеП-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеП-42Кушнір О. О., Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Архітектурні патерни високопродуктивних систем» одержання студентами знань про шаблони та архітектурні патерни, які використовуються у сучасних високопродуктивних системах, отримати навички реалізації патернів та оптимізації системної архітектури.

Рекомендована література

  • 1. Будай А. Дизайн патерни – просто, як двері / А, Будай, 2012 – 90 с.
  • 2. Ерік Фрімен. Патерни проектування. Фабула, 2020. – 672 с.
  • 3. Sean Bradley. Design Patterns In Python. Common GoF (Gang of Four) Design Patterns Implemented In Python, 2020. – 238 p.
  • 4. John F. Dooley. Software Development, Design and Coding. Apress, 2017. – 330 p.
  • 5. Швець О. Refactoring and design patterns. Refactoring and Design Patterns. URL: https://refactoring.guru/.
  • 6. Kasun Indrasiri. Design Patterns for Cloud Native Applications: Patterns in Practice Using APIs, Data, Events, and Streams. O’Reilly Media, 2020. – 314 с

Силабус:

Завантажити силабус