Шмигельський Ярослав Антонович

Посада: асистент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Електронна пошта: Yaroslav.Shmyhelskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне та комп’ютерне моделювання складних динамічних систем.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Свелеба С. Аналіз функції похибки за умови застосування алгоритму оптимізації AMSGrad / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Семотюк, Я. Шмигельський, С. Вельгош, А. Копач, В. Стахура // Електроніка та інформаційні технології. – 2023. – Вип. 23. – С. 59-69. – DOI: https://doi.org/10.30970/eli.23.6.
 2. Kuno. Transition from order to chaos of an incommensurable superstructure described by the Lifshitz invariant at N = 5 / I. Kuno, S. Sveleba, I. Katerynchuk, O. Semotyuk, Ya.Shmygelsky, V. Kuno // Applied Nanoscience, June 2023. DOI:10.1007/s13204-023-02893-4
 3. Свелеба С. Алгоритм оптимізації AMSGrad і хаос в багатошарових нейронних мережах із стохастичним градієнтним спуском / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Семотюк, Я.Шмигельський, С. Вельгош, А. Копач, В. Куньо // Електроніка та інформаційні технології. – 2023. – Вип. 21. – С. 64-80. – DOI: https://doi.org/10.30970/eli.21.7.
 4. Sveleba. Specifics of the learning error dependence of multilayered neural networks from the activation function during the process of printed digits identification / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Kuno, O. Semotiuk, Ya. Shmyhelskyy and N. Sveleba // Electronics and Information Technologies. 2022. Issue 17. P. 36–53. DOI:https://doi.org/10.30970/eli.17.4
 5. Sveleba S. The Role of Sample Size in Multilayer Neural Networks / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Kuno, Shmyhelskyy, N. Sveleba // Proceedings – 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2022. – 22-26 February 2022. – Lviv-Slavske, Ukraine. – P. 767-770. DOI: 10.1109/TCSET55632.2022.9767025
 6. S. Sveleba,V. BrygilevychI. KunoI. KaterynchukO. SemotyjukY. Shmyhelskyy. Convolutional Neural Networks – Deterministic Systems // Published in: 2022 23rd International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 11-14 September 2022, Zuberec, Slovakia. Date Added to IEEE Xplore27 October 2022. Publisher: IEEE. DOI: 1109/CPEE56060.2022.9919672
 7. Sergii Sveleba. Multilayer neural networks – as determined systems / Sergii Sveleba, Volodymyr Brygilevych, Ivan Katerynchuk, Ivan Kuno, Ivan Karpa, Ostap Semotiuk, Yaroslav Shmyhelskyy, Nazar Sveleba // Computational Problems of Electrical Engineering. Volume 11. Number 2.– Pp. 26-31. DOI:https://doi.org/10.23939/jcpee2021.02.026
 8. С.Свелеба. Хаотичні стани багатошарової нейронної мережі / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, О. Семотюк, Я. Шмигельський, Н. Свелеба, В. Куньо // Електроніка та інформаційні технології. 2021. Випуск 16. С. 20–35. DOI:  https://doi.org/10.30970/eli.16.3
 9. Bolesta. Surface model development for optical spectra calculation / I. Bolesta, A. Demchuk, O. Kushnir, Yа. Shmyhelskyy // Proceedings of the IEEE XIIth International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). – May 19-21, 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – P. 279–282.
 10. С. Свелеба. Особливості поведінки ляпуновських показників за умови існування просторових областей скорельованого руху тетраедричних груп / С.Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський, О. Семотюк // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. – Вип. 13. – С. 108–117. DOI:  https://doi.org/10.30970/eli.13.11
 11. С. Свелеба. Вплив поверхневої енергії на процеси формування неспівмірної надструктури / С.Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. – Вип. 13. – С. 96–107. DOI:  https://doi.org/10.30970/eli.13.10
 12. І.М. Болеста. Топологiя доперколяцiйних плiвок плазмонних металiв срiбла та золота / I. М. Болеста, А. П. Васькiв, С. Р. Вельгош, О. О. Кушнiр, Я. А. Шмигельський // Журнал фiзичних дослiджень. – Т. 23, № 4 (2019) 4601 (7 с.). DOI: https://doi.org/10.30970/jps.23.4601
 13. С.Свелеба. Особливості поведінки ляпуновських коефіцієнтів від симетрії термодинамічного потенціалу, який описується інваріантом Ліфшиця / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 12. – С. 82–91. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.12.9
 14. С. Свелеба. Поведінка показників Ляпунова для неспівмірних надструктур, параметром порядку в яких виступає спонтанна деформація / С.Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 12. – С. 72–81. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.12.8
 15. С.Свелеба. Вплив анізотропної взаємодії неспівмірної надструктури на поведінку показників Ляпунова / С. Свелеба, І. Карпа, І. Катеринчук, І. Куньо, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 11. – С. 30–38. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.11.10 (фахове видання України)
 16. Olenych. Modeling of percolation phenomena in 3D nanotube system / Yu. Olenych, I Karbovnyk, Ya. Shmygelsky, H. Klym // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 9. – С. 40–47. DOI:https://doi.org/10.30970/eli.9.40
 17. І.Болеста. Плазмонні спектри наночастинок срібла / І. Болеста, А. Васьків, С. Вельгош, О. Кушнір, Я. Шмигельський // Вісник Львівського університету. Сер. фізична. – 2018.– Вип. 55. – С. 62-70. DOI: https://doi.org/10.30970/vph.55.2018.62
 18. Shmygelsky Ya. Simulation of Dynamic Systems Using Global Calculation Error / Ya. Shmygelsky, V. Brygilevych // Proceeding of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018), August 30 – September 2, 2018, Lviv – Karpaty Village, Ukraine. – P. A169 – A172.
 19. І. Карпа. Неоднорідний стан тонкоплівкового неспівмірного сегнетоелектрика / І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2017.– Вип. 8. – С.  26–31.
 20. Карпа І.  динамічні режими несумірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4 / І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, Я. Шмигельський, І. Куньо, О. Жилін // Електроніка та інформаційні технології. – 2017.– Вип. 7. – С.  43–48.
 21. Karbovnyk I. Long-term evolution of luminescent properties in CdI2 crystals / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskyi, V. Lesivtsiv, Shmygelsky, S. Velgosh // Low Temperature Physics. – 2016. – V. 42.– No. 7. – Pp. 756–759. https://doi.org/10.1063/1.4959019
 22. Павлик Б. Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів / Б. Павлик, А. Грипа, О. Кравець, Я. Шмигельський. // Електроніка та інформаційні технології.– 2016. – Вип. 6. – С. 143–149.
 23. Кость Я. Моделювання консервативних систем традиційними чисельними методами / Я. Кость, І. Хвищун, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2015.– Вип. 5. – С. 133–137. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/5_14.pdf
 24. Карпа І. Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з несумірною надструктурою / І.Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, Я. Шмигельський, І. Куньо, О. Фіцич // Електроніка та інформаційні технології. –  – Вип. 4. – С. 103–110. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/4_11.pdf
 25. Кость Я. Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем / Я. Кость, І. Хвищун, Я.Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 4. – С. 111–119. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/4_12.pdf
 26. БригілевичВ. Чисельні методи і закони збереження в динамічних системах / В. Бригілевич, С. Вельгош, В. Григоренко, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. –  – Вип. 3. – С. 232–236. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/3_25.pdf
 27. Григоренко В. До питання конвергентності нелінійних динамічних систем / Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. // Електроніка та інформаційні технології. – 2012. – Вип. – С. 148-153. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/2_18.pdf
 28. Григоренко В. Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем / В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський / Електроніка та інформаційні технології. – 2012. – Вип. – С. 206-211. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/1_24.pdf
 29. Синицький Л. Автоколивання у цифрових фільтрах, що зумовлені квантуванням за рівнем / Синицький Л., Шмигельський Я. // Теоретична електротехніка. – 2010. – Вип. 61. – С.14-18. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/61_2.pdf
 30. Petriv V., Shmygelsky Ya. Modified Steffensen’s method for the computation of the periodic steady-state response of nonlinear systems / V. Petriv, Ya. Shmygelsky // XIth International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering – CPEE 2010”. – Lazne Kunzvart, Czech Republic, 13th-16th September 2010. – Proceedings. Published by University of West Bogemia, Pilzen, 2010. – P.79-80.
 31. Шмигельський Я. Модифікований метод Ньютона для розрахунку періодичних режимів нелінійних динамічних систем / Шмигельський Я. // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – С.54-57. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/60_7.pdf
 32. В. Григоренко, Я. Шмигельський. Чисельне дослідження логарифмічних фільтрів // Теоретична електротехніка. Вип. 59. – С.66-72. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/59_10.pdf
 33. Jaroslav Shmygelsky. Steady State Calculation of Nonlinear Circuits by the Secants Method // Przegląd Elektrotechniczny. 2007. 2 – P. 200-203.
 34. Jaroslav Shmygelsky. Steady state calculation of nonlinear dynamical systems by a Steffenson’s metod // Proceeding of the VII International workshop “Computational problems of electrical engineering”. 2006. Odessa, Ukraine. – P.173-176.
 35. Я. Шмигельський, М. Жовтанецький. Регуляризація методу пошуку періодичних режимів електронних схем // Теоретична електротехніка. 2005. Вип. 58. – С.65-68. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/58_9.pdf
 36. Синицький Л.А., Шмигельський Я.А. Методи синтезу генераторів з багатьма періодичними режимами, з різними частотами і зміною форми коливань // Теоретична електротехніка. Вип. 57. – С.153-158. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/57_21.pdf
 37. Шмигельський Я.А. Застосування двостадійних ітераційних методів для розрахунку періодичних режимів динамічних систем // Теоретична електротехніка. 2001. Вип. 56. – С.178-181.
 38. Шмигельський Я.А. Розрахунок періодичних режимів електронних кіл за методом Бройдена // Теоретична електротехніка. 2000. Вип.55. – С.25-30.
 39. Shmigelskiy Ya.A. Simulation of dynamic regimes of electronic circuits using global calculation error // Engineering Simulation. 2000. Vol.17. – P.547-574
 40. Шмигельский Я.А. Моделирование динамических режимов электронных схем с использованием глобальной погрешности расчета // Электронное моделирование. 1999. №4. – С.74-80.
 41. Шмигельський Я.А. Про адаптивні алгоритми інтегрування динамічних систем // Электроника и связь. 1998. №4. – С.163-166.
 42. Василенко Т., Синицький Л., Шмигельський Я. Числовий розрахунок нелiнiйних консервативних осциляторiв // Журнал фiзичних дослiджень. 1997. Т.1. №4. – С.513-520. https://physics.lnu.edu.ua/jps/1997/4/pdf/513_520.pdf
 43. Шмигельський Я.А. Про одну модифiкацiю методу прискоренного пошуку перiодичних режимiв нелiнiйних динамiчних систем // Электроника и связь. 1997. №2. – С.427-429.
 44. Синицкий Л.А., Шмигельский Я.А Адаптивные алгоритмы численного расчета электронных схем // Сб. науч. трудов Моск. энерг. ин-та. 1989. №219. – С.14-19.
 45. Павлюк Н.И., Синицкий Л.А., Шмигельский Я.А. Исследование одного адаптивного алгоритма численного моделирования динамических систем // Теоретическая электротехника. 1987. Вып.42. – С.86-93.
 46. Шмигельский Я.А. К определению глобальной погрешности при численном расчете уравнений электронных схем // Теоретическая электротехника. 1983. Вып.34. – С.124-129.
 47. Синицкий Л.А., Хвищун И.А., Шмигельский Я.А. О надежном алгоритме поиска периодических режимов в нелинейных цепях / Синицкий Л.А., Хвищун И.А., Шмигельский Я.А. // Теоретическая электротехника. – – Вып. 30. – С. 114–125.

Біографія

(12.VII.1947, м. Львів) – радіофізик, ст. наук. співроб. Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1970). Працював інж. наук.-дослідного сектору (1973-1975), асист. каф. теорет. основ електрорадіотехніки (1975-1977) ст. інж. науково-дослідного сектору (1977-1985). З 1986 – зав. наук.-дослідною лабораторією комп’ютерних методів дослідження радіоелектронних систем, ст. наук. співроб. Наук. інтереси: якісна теорія нелінійних радіоелектронних кіл та систем та чисельні методи їх дослідження. Автор понад 70 наук. праць. Вчений секр. науково-технічної ради ф-ту електроніки, відп. секр. зб. наук. праць “Електроніка та інформаційні технології”.

Розклад