Методології дослідження даних (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Ляшкевич В. Я.ФеП-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеП-42Юзевич В. М., доцент Ляшкевич В. Я.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати  учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти базовими поняттями даних, особливості використанням даних, використанням технологій роботи з даними та технології і методології дослідження даних та розв’язувати різні задачі в області науки про дані та систем штучного інтелекту. У дисципліні представлено огляд базових інструментів роботи з даними, знаннями, засобами, які потрібні для вирішення типових завдань при використанні, налаштуванні середовищ та технологій роботи з даними для вирішення проблем в галузі науки про дані.

Рекомендована література

  • 1. Christopher M. Bishop (2018) Pattern Recognition and Machine Learning, 738p.
  • 2. Sarah Guido (2016) Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists, 400p.
  • 3. EMC Education Services (2015) Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, 432p.
  • 4. Cole Nussbaumer Knaflic (2015) Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals, 288p.
  • 5. Peter Bruce (2017) Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts, 298p

Силабус:

Завантажити силабус