Архітектура комп’ютерів та комп’ютерна електроніка (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Коман Б. П.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13, ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеП-11професор Коман Б. П.
ФеП-12професор Коман Б. П.
ФеП-13професор Коман Б. П.
ФеП-14професор Коман Б. П.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено для ознайомлення студентів з архітектурними принципами побудови комп’ютерних систем, основами комп’ютерної електроніки, принципами функціонування  елементів та вузлів комп’ютера.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

моделі і систему параметрів логічних елементів; арифметичні та логічні основи подання інформації, функціональні вузли комбінаційного типу; типи і структуру запам’ятовуючих пристроїв; структуру і функціонування мікропроцесорних систем; класифікацію архітектур ОС та аналіз архітектурних принципів; інформаційно-логічні основи побудови ОС; принципи функціонування конвеєрних систем обробки даних; типи паралелізмів; сучасний стан архітектурних  розробок;

уміти:

оцінювати статичні параметри логічних елементів та їх швидкодію; визначати основні характеристики цифрових мікросхем; мінімізувати булеві функції; створювати комбінаційні схеми; тестувати комп’ютер з метою отримання загальної інформації; аналізувати типи архітектур комп’ютерів з точки зору їх продуктивності; програмувати на мові асемблер; програмувати файли.

Рекомендована література

  1. Коман  Б.П.  Основи комп’ютерної електроніки: підручник  / Б.П.Коман, М.Я. Мисько – Львів: ЛНУ імені  Івана Франка, 2019–430с.
  1. Рикалюк Р.Є. Архітектура комп’ютерів : Текст лекцій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 158с.
  2. Коман Б.П. Функціональні елементи інформаційних систем  на базі напівпровідникової електроніки: навчальний посібник / Б.П.Коман –Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017– 794 с.
  3. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посіб. – К : «МК – Прес», 2004. – 412с.
  4. Литвин І.І. Інформатика : теоретичні основи і практикум. Підручник. – Львів : «Новий світ – 2004» , 2004. – 304.
  5. Торба А.А. Комп’ютерна схемотехніка /А.А.Торба –Харьків:ТзОВ «Компанія  СМИТ », 2007.- 410 с.
  6. I.T. Kogut, A.A.Druzhinin, V.I.Golota  “3D SOI elements for System-on-Chip Applications”/Advanced Materials Research,  Vol. 276(2011) pp. 137-144.(Trans. Tech. Publications. Switzerland. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.276.137).

Силабус: з навчальної дисципліни “ Архітектура комп’ютерів і комп’ютерна електроніка” для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: з навчальної дисципліни “ Архітектура комп’ютерів і комп’ютерна електроніка” для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус