Методи обробки великих та надвеликих даних (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Ляшкевич В. Я.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-33доцент Стахіра Р. Й., доцент Стахіра Р. Й.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб оволодіти базовими поняттями великих даних, організацією та використанням розподілених технологій для опрацювання великих даних, управлінні ресурсами віддалених розподілених систем, баз та сховищ даних, використанням технологій розподілених обчислень для побудови конвеєрів великих даних, вирішення питання аналітики на основі великих даних для вирішення задач в галузі науки про дані та систем штучного інтелекту.

Рекомендована література

  • 1. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний посібник./ Л. А. Павленко – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260
  • 2. Катренко А.В., Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : Навчальний посібник./А.В. Катренко – Львів: “Новий світ-2000”.-2003.-424с.
  • 3. Michael Armbrust. Makeing Apache Spark better with Delta Lake: Databricks, 2020. – 399 p.
  • 4. Gerardus Blokdyk. Databricks A complete Guide, 2021. – 205 p. – [Режим доступу]: https://www.everand.com/book/487839900/Databricks-A-Complete-Guide-2021-Edition
  • 5. Tom White. Hadoop: The definitive Guide: O`Reilly, 2015. – 805 p.
  • 6. Документація Apache Hadoop [Електронний ресурс] // Apache Hadoop. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://hadoop.apache.org/docs/stable/.
  • 7. Документація Apache Spark [Електронний ресурс] // Apache Spark. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://spark.apache.org/docs/latest/.
  • 8. Документація HBase [Електронний ресурс] // HBase. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://hbase.apache.org/book.html.
  • 9. RabbitMq [Електронний ресурс] // RabbitMq. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rabbitmq.com/documentation.html.
  • 10. Ifeyinwa A. A. Big Data and Business Analytics: Trends, Platforms, Success Factors and Applications / A. A. Ifeyinwa, H. N. Friday. – Nigeria: Abakaliki, 2019. – 30 с

Силабус:

Завантажити силабус