Шувар Роман Ярославович

Посада: завідувач кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 46 77

Електронна пошта: roman.shuvar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Copernicus: www.researcherid.com

Наукові інтереси

Високопродуктивний комп’ютинг.
Наука про дані.
Машинне навчання.
Технології штучного інтелекту.

Навчальні дисципліни

Публікації

Автор та співавтор понад 50 статей.

 1. Mysiuk I. Automating Web Scraping of User Comments for Sentiment Analysis in Social Networks / I. Mysiuk and R. Shuvar // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) – Lviv, Ukraine, 2023 – P. 77–81. doi: 10.1109/ELIT61488.2023.10310867.

 2. Mysiuk I. “Category Classification of Content from Instagram Business Pages / I. Mysiuk, R. Mysiuk, R. Shuvar, V. Yuzevych, V. Hudyma and Y. Vizniak // 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) – Wrocław, Poland. – 2023. – P. 570-573, doi: 10.1109/ACIT58437.2023.10275458.

 3. Mysiuk I. Detection of unnatural user behavior in social networks using machine learning technologies / I. Mysiuk, R. Shuvar // Electronics and information technologies – 2023 – Issue 22. – P. 46–56. DOI:10.30970/eli.22.5

 4. Mysiuk I. Collecting and analyzing news from newspaper posts in Facebook using machine learning / Mysiuk I., Mysiuk R., Shuvar R. // Artificial Intelligence – 2023 – Vol.28(1) – P. 147-154/ DOI:10.15407/jai2023.01.147

 5. M. Lyashkevych, V. Lyashkevych and R. Shuvar, “Risks’ Attribute Values Evaluation in Software Engineering by Monte Carlo Simulation,” 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv, Ukraine, 2023, pp. 137-141, DOI: 10.1109/ELIT61488.2023.

 6. M. Lyashkevych. Content management system with markup ontology / M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // Science, Software Engineering and Cyber Security. – Issue 1. – 2022. – P. 58-64. – DOI: https://doi.org/10.32782/it/2023-1-9

 7. Lyashkevych M. Get a list of feature extractors based on feature importance techniques /M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // Electronics and information technologies. 2022. Issue 20. P. 51–61. – DOI: https://doi.org/10.30970/eli.20.6

 8. Mysiuk I. , Mysiuk R., Shuvar R., Yuzevych V. Methods of analytics of big data of popular electronic newspapers on facebook// Electronics and information technologies. – 2022. – Vol. 19. – P. 66–74 DOI:10.30970/eli.19.6

 9. P. Kulyk, I. Shcherbak, O. Kaskun, R. Shuvar, Effective mind mapping and its implementation using NoSQL database technologies, ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2021. Випуск 15. С. 3–15 Electronics and information technologies. 2021. Issue 15. P. 3–15 DOI: https://doi.org/10.30970/eli.15.1

 10. Шувар Р.Я. Інформаційні технології та загрози у кіберфізичних системах для відображення інформації у підземних металоконструкціях з дефектами / А.М. Продивус, В.М. Юзевич, І.В. Огірко, О.І. Огірко, Р.Т. Ковтко, Р.В. Мисюк // Artificial intelligence 2021 №1 (91), 2021, Kyiv, Ukraine, c.85–94. DOI:10.15407/jai2021.01.085

 11. Parubochyi V. O. Performance Evaluation of Self-Quotient Image Methods / V. O. Parubochyi, R. Y. Shuvar // Ukrainian Journal of Information Technologies, 2020. – Volume 2. – Number 1. P. 8–14. DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.008

 12. Kaskun O. Face emotion recognition with convolutional neural network / O. Kaskun, R. Shuvar, A. Prodyvus // Electronics and information technologies. – 2020. – Issue 13. – P. 38–49. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.13.4

 13. Kushnir V. In game map generation using random pattern generation/ V. Kushnir, B. Koman, R. Shuwar // Electronics and information technologies. – 2020. – Issue 13. – P. 77 – 87. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.13.1

 14. V.O. Parubochyi, R. Y. Shuvar. Normalization Modifications for Fast Self-Quotient Image Method // 2019 XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), IEEE Ukraine Section; Proceedings. September 16-18 2019, Lviv, Ukraine,- P. 179-182. DOI: https://doi.org/10.1080/13682199.2018.1517857

 15. V. O. Parubochyi, R. Y. Shuwar. Fast self-quotient image method for lighting normalization based on modified Gaussian filter kernel // The Imaging Science Journal. – 2018. – 66(8). – P. 471-478. DOI: https://doi.org/10.1080/13682199.2018.1517857

 16. V. O. Parubochyi, R. Y. Shuwar, D. M. Afanassyev. Spectrum transformation of the restored signal with regular and irregular sampling // Electronics and information technologies. – 2018. – Issue 9. – P. 78-85. DOI: 8.30970/eli.9.78

 17. O.V. Vashchuk, R. Y. Shuwar. Pros and cons of consensus algorithm proof of stake. Difference in the network safety in proof of work and proof of stake // Electronics and information technologies. – 2018. – Issue 9. – P. 106-112. DOI: 10.30970/eli.9.106

Біографія

1982 р. – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка з відзнакою

У Львівському національному університеті працює з 1982 року

1985-1988 рр – навчання в аспірантурі

1989 р. – кандидат фіз.-мат. наук

1988 – 1994 рр. – асистент

1994 – по даний час – доцент

2016 – 2018 рр. – в.о. завідувача кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій

2018 – по даний час – завідувач кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Проекти

Науковий керівник теми у межах робочого часу викладачів. Номер держреєстрації: 0122U200688. Системний аналіз даних засобами штучного інтелекту та машинного навчання. 2022 — 2024 рр.

Науковий керівник госпдоговірної теми. Номер держреєстрації: 0121U114372/ “Дослідницько-освітній хаб технологій штучного інтелекту “AIT Research & Learning HUB””. 2021 р.

Науковий керівник теми у межах робочого часу викладачів. Номер держреєстрації: 0119U002409. “Аналіз даних засобами машинного навчання. 2019 – 2021 рр.

Науковий керівник теми у межах робочого часу викладачів. Номер держреєстрації: 0116U001683. “Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень”. 2016 – 2018 рр.

Науковий керівник теми у межах робочого часу викладачів. Номер держреєстрації: 0111U005535. “Алгоритми опрацювання даних дистанційного зондування Землі для їх використання в геоінформаційних системах”. 2013 — 2015 рр.

Науковий керівник госпдоговірної теми Се 16-08 “Розробка проекту програмно-апаратного комплексу управління мобільним контентом“. 2008 р.

Методичні матеріали

Розклад